Jest nowe rozporządzenie w sprawie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Dla salonów w zasadzie nic się nie zmienia w stosunku do przepisów, które obowiązywały przez ostatnie tygodnie. Zobacz pełną listę obostrzeń dla poszczególnych stref!

Zasady obowiązujące od początku sierpnia do teraz (podział na strefy żółte i czerwone) były opisane w tym i tym artykule. W tym czasie nie było większych zmian, oczywiście poza listą żółtych i czerwonych powiatów, którą na bieżąco aktualizowałam. Obecnie w związku z rosnącą liczbą zakażeń pojawiły się nowe obostrzenia, postanowiłam więc stworzyć nowy artykuł, który również będzie regularnie aktualizowany.

AKTUALIZACJA z dnia 16.10.2020: są kolejne zmiany. Jeśli czytałaś ten artykuł wcześniej i chcesz od razu przejść do nowych rzeczy, kliknij TUTAJ.

AKTUALIZACJA z dnia 23.10.2020: są kolejne zmiany. Jeśli czytałaś ten artykuł wcześniej i chcesz od razu przejść do nowych rzeczy, kliknij TUTAJ.

Nowe obostrzenia reguluje opublikowane wczoraj tuż przed północą Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik). Zmiany wchodzą w życie od dziś (10.10.2020).

Nowe rozporządzenie – co oznacza dla salonów?

Najważniejszy z punktu widzenia salonów kosmetycznych i fryzjerskich zapis się nie zmienił i nadal brzmi następująco:

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1758 i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Czyli można pracować tak jak dotychczas, poczekalnie nadal mają być wyłączone z użytku (poza wymienionym wyjątkiem).

Cały czas obowiązywały i obowiązują wytyczne sanitarne ustalone w maju (znajdziesz je tutaj: salony kosmetyczne, fryzjerskie, masażu, tatuażu, piercingu, solaria). Przypominam, że pod koniec wakacji wprowadzono w tych wytycznych drobne zmiany, które są opisane tutaj

Co się zatem zmieniło?

Zasady dla stref zielonych

Dla przypomnienia: strefa zielona to wszystkie powiaty (terytorium całego kraju) z wyjątkiem powiatów żółtych i czerwonych.

Aktualnie nie ma stref zielonych, bo cały kraj (z wyjątkiem stref czerwonych) został objęty strefą żółtą.

Jeśli sytuacja się poprawi i strefy zielone wrócą, dodam tutaj informacje na temat ewentualnych ograniczeń. Do tej pory dotyczyły one np.:

 • obowiązku noszenia maseczek w sklepach, komunikacji publicznej, lokalach usługowych itd.,
 • ograniczenia liczby osób np. na weselach (do 150 osób) lub na targach i kongresach (1 osoba na 2,5 m; na widowni może być zajęta nie więcej niż połowy liczby miejsc),
 • obowiązku zachowania dystansu – pierwotnie 2 metry, później 1,5 metra,
 • były też szczegółowe wytyczne dla różnych branż, m.in. dla naszej.

Ograniczenia dla żółtych powiatów

Do tej pory raz w tygodniu (w czwartek) była publikowana lista żółtych i czerwonych powiatów (która zaczynała obowiązywać od najbliższej soboty). Na czwartkowej konferencji prasowej Premier zapowiedział jednak, że od dziś (10.10.2020) strefą żółtą zostanie objęty teren całego kraju, z wyjątkiem powiatów, które znajdą się w strefie czerwonej.

Lista czerwonych powiatów (tak jak wcześniej) ma być podawana raz w tygodniu w czwartek i obowiązywać od soboty.

Oprócz tego, że strefę żółtą rozszerzono na cały kraj, zaostrzono w niej restrykcje, które obowiązywały przez ostatnie tygodnie. Dzisiejsza strefa żółta jest więc czymś innym niż strefa żółta choćby sprzed tygodnia.

Lista ograniczeń, które mogą mieć pośredni wpływ na pracę salonów:

 • ograniczenia liczby osób, które mogą brać udział w weselach i innych przyjęciach okolicznościowych – maksymalnie 75 osób (wcześniej był limit 100 osób) – to wchodzi w życie z tygodniowym opóźnieniem – od 16.10 – w najbliższym tygodniu obowiązuje jeszcze poprzedni limit 100 osób,
 • targi, kongresy, konferencje: 1 osoba na 4 m2.

Inne istotne ograniczenia w skrócie:

 • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust również na zewnątrz (poprzednio maseczki/inne osłony były wymagane głównie w zamkniętych pomieszczeniach takich jak sklepy, obiekty usługowe, urzędy, a także w komunikacji publicznej); jest kilka wyjątków, np.: parki i lasy,
 • z zakrywania nosa i ust są zwolnione osoby mające (dokładnie określone*) przeciwwskazania zdrowotne, ale (i tu zmiana) trzeba móc to udowodnić – np. mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza,
 • lokale gastronomiczne: 1 osoba na 4 m2,
 • w kinach zajęte maksymalnie 25% miejsc, odległość 1,5m,
 • siłownie, kluby fitness: 1 osoba na 7 m2, odległość 1,5m.

* Zdrowotne przyczyny zwolnienia z obowiązku zakrywania nosa i ust:

osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Po raz kolejny w rozporządzeniu nie uwzględniono zawartego w wytycznych dla salonów zwolnienia z obowiązku zakrywania nosa i ust przez klientkę, jeśli nie pozwala na to specyfika zabiegu. To jednak większy temat – napiszę o tym w najbliższych dniach. Problem jest jednak raczej wyłącznie teoretyczny, bo jak dotąd nie słyszałam, żeby sanepid komukolwiek robił problemy np. z powodu depilacji wąsika bez maseczki…

Ograniczenia dla czerwonych powiatów

W strefach czerwonych nadal obowiązuje zakaz działania solariów, salonów masażu i salonów odchudzających. Nie można również organizować targów i konferencji.

1. Do odwołania na obszarze czerwonym:
1) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
b) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

Przypominam, czego dotyczy PKD 96.04.Z;

Podklasa 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

Prowadzenie wymienionych wyżej działalności jest więc zabronione w strefach czerwonych.

Inne ograniczenia, które mogą mieć pośredni wpływ na pracę salonów:

 • ograniczenia liczby osób, które mogą brać udział w weselach i innych przyjęciach okolicznościowych – maksymalnie 50 osób (bez zmian w stosunku do poprzednich regulacji).

Inne istotne ograniczenia w skrócie:

 • obowiązek zasłaniania nosa i ust również na zewnątrz (tak samo, jak w strefach żółtych),
 • ograniczenie możliwości funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne – mogą działać w godzinach 6:00-22:00; wyjątkiem są zamówienia “na wynos” – możliwe przez całą dobę; 1 osoba na 4 m2,
 • w kinach zajęte maksymalnie 25% miejsc, odległość 1,5m,
 • siłownie, kluby fitness: 1 osoba na 10 m2, odległość 1,5m,

Powiaty niebieskie – o co chodzi?

Mamy jeszcze coś takiego jak powiaty zaznaczane na niebiesko (wcześniej na różowo). Obowiązują w nich dokładnie takie same zasady, jak w strefach zielonych. Niebieski kolor świadczy jednak o tym, że sytuacja epidemiologiczna w danym regionie zmierza w złym kierunku i w kolejnym tygodniu taki powiat “ma szansę” wpaść do żółtej lub czerwonej strefy. W praktyce więc oznacza to ostrzeżenie – na razie bez żadnych konsekwencji.

W związku z tym, że cały kraj od soboty jest strefą żółtą, w tej chwili na mapce nie zaznaczono żadnych powiatów na niebiesko. Być może w kolejnych tygodniach w ten sposób będą oznaczane powiaty zagrożone wejściem do strefy czerwonej? Czas pokaże. 

Ostatnio sporo się dzieje, więc na pewno będę regularnie aktualizować ten artykuł. Zaglądaj do niego od czasu do czasu.

Aktualna lista powiatów z ograniczeniami

Lista z dnia 8.10.2020 – obowiązuje od soboty 10.10.2020:

Kolejne aktualizacje listy będą pojawiać się na bieżąco.

Co dalej? Czy grożą nam kolejne restrykcje?

Wczoraj RMF24 (klik) pojawił się artykuł z niepokojącą zapowiedzią:

Na pewno szczególnie pochylamy się nad osobami starszymi, bo jeżeli widzimy zakażenia i widzimy osoby hospitalizowane, to jest jasny sygnał – dominują osoby starsze – przyznał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, dodając, że resort rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, mających na celu ochronę osób starszych.

Restrykcje miałyby dotyczyć salonów fryzjerskich i sklepów i w tym kontekście resort wymienia przywrócenie “godzin dla seniorów”. Takie rozwiązanie ministerstwo wdrożyło już na początku pandemii. We wszystkich sklepach przed dwie godziny dziennie – od 10:00 do 12:00 – obsługiwane były wyłącznie osoby starsze.

W najbliższych dniach pewnie będziemy to ogłaszać – zapowiada Andrusiewicz.

Godziny dla seniorów w salonach fryzjerskich? W mojej opinii to dość absurdalny pomysł. Na szczęście w dzisiejszych zapowiedziach była mowa już wyłącznie o sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach:

W działaniach rządu w sprawie epidemii widać spory bałagan. Na czwartkowej konferencji ogłoszono, że od soboty cały kraj będzie strefą żółtą. Nie wystarczy jednak ogłosić. Trzeba jeszcze opublikować rozporządzenie precyzujące wprowadzane ograniczenia. Rozporządzenie regulujące ograniczenia obowiązujące od soboty (10.10) pojawiło się w piątek (9.10) tuż przed 23:00… 

W czwartek zapowiadano również, że w sobotę odbędzie się kolejna konferencja, na której zostaną ogłoszone decyzje w sprawie funkcjonowania szkół. Przecieki medialne sugerowały, że najpierw studenci, a później najstarsi uczniowie przejdą na edukację zdalną. Najmłodsi uczniowie i przedszkolaki mieliby normalnie uczęszczać do placówek.

Przyszła sobota i… Rząd ogłosił godziny dla seniorów. Temat edukacji pojawił się dopiero po zakończeniu konferencji – zapytał o to jeden ze zdziwionych dziennikarzy. Zdziwiony tym, że na konferencji o edukacji nie było ani słowa o edukacji…

Dlaczego tak dokładnie relacjonuję tę sytuację? W mojej opinii rządzący sami nie do końca wiedzą, co robić. Widać jednak (co potwierdzają również ich liczne wypowiedzi), że mocno starają się unikać zamykania czegokolwiek, a już na pewno kolejnego lockdownu, na który nas po prostu nie stać. 

Salony kosmetyczne są obecnie jednym z bezpieczniejszych miejsc. Nie ma tutaj tłumów, są stosowane naprawdę solidne zabezpieczenia, o których w wielu innych miejscach można pomarzyć. Nie ma również sygnałów, żeby to właśnie salony były istotnym źródłem zakażeń. 

Mając na uwadze dwa powyższe argumenty, myślę, że w tej chwili nie ma co panikować. Oczywiście sytuacja może się znacząco pogorszyć i wtedy być może będzie powód do zmartwień. Przyszłości jednak nie przewidzimy. 

Na razie w naszej branży wszystko funkcjonuje dokładnie tak, jak przez ostatnie tygodnie i oby tak pozostało. Tym optymistycznym akcentem zakończę 🙂


Aktualizacja z dnia 16.10.2020

Przed chwilą opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik).

Rozporządzenie wprowadza zmiany zapowiadane na wczorajszej konferencji prasowej. Skrót na grafikach poniżej. W dalszej części informacja dla masażystów, solariów, basenów i klubów fitness oraz osób, które wybierały się na targi, konferencje, szkolenia itd.

Solaria, salony masażu, salony odchudzające, baseny, fitness, siłownie itd. – co się zmieniło?

W nowym rozporządzeniu czytamy:

1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)
oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na
uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Nie zmieniło się:

 • utrzymano zakaz działalności łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. w czerwonych strefach.

Zmieniło się:

 • wprowadzono zakaz działalności łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. w żółtych strefach, czyli w praktyce na terenie całego kraju,
 • wprowadzono zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami) na terenie całego kraju.

Wyjątki… Jeśli prowadzisz działalność w branży fitness, być może zastanawiasz się, co oznacza sformułowanie “zajęć sportowych”. Czy są to zwykłe planowe zajęcia, np. aerobik, czy może ustawodawcy chodziło o coś innego? Niestety w rozporządzeniu nie znajdziemy informacji na ten temat. Trzeba więc zaczekać na oficjalne interpretacje, opinie prawników.

Wstawię jeszcze to, co znalazło się w FAQ (klik) opublikowanym na stronach rządowych:

W odniesieniu do tematu basenów i fitness mamy jeszcze taki zapis:

Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na terenie prowadzenia usług hotelarskich,
jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Hotelowy basen, siłownia lub klub fitness może więc być czynny, pod warunkiem, że udostępniamy go wyłącznie gościom hotelu, którzy w nim nocują (co najmniej jedna doba hotelowa) – niezależnie od strefy.

Co z targami, kongresami, konferencjami?

Dotychczas w strefach czerwonych był całkowity zakaz organizacji targów, kongresów i konferencji. Teraz ten zakaz rozszerzono również na strefę żółtą, choć jest pewien dziwny wyjątek:

Prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności
polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.

Yyy, czyli w strefach czerwonych nie można organizować targów i konferencji, a w strefach żółtych można organizować targi i konferencje online? Czyżby w strefach czerwonych wirus przenosił się również przez internet?

Nie, nie pomyliłam się. W FAQ na stronach rządowych jest to samo:

To już wszystkie istotne dla branży beauty (i branż pokrewnych) zapisy z nowego rozporządzenia. Gdyby coś się zmieniło, oczywiście zaktualizuję artykuł.


Aktualizacja z dnia 23.10.2020

Przed chwilą opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik).

Kluczowy dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich jest fakt, że w odniesieniu do naszej działalności pojawiły się nowe zapisy. Nie są one jednak niczym nowym – to samo znajdziemy w obowiązujących od maja wytycznych sanitarnych dla salonów. Teraz nie są to już jednak “zwykłe” wytyczne, a obowiązujące wszystkich prawo. 

Do naszego “standardowego” już punktu, dodano nowe podpunkty (zaznaczyłam je na czerwono). Całość obecnie brzmi tak: 

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na
1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi
stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Jeśli chodzi o pozostałe restrykcje to nic się nie zmieniło. Nadal zakazana jest działalność:

 • łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.,
 • basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (tu są wyjątki dotyczące m.in. gości hotelowych – po szczegóły odsyłam wyżej – do poprzedniej aktualizacji – nic się w tym zakresie nie zmieniło).

Rozporządzenie wprowadza również sporo nowych ograniczeń, które dotyczą naszego codziennego życia. Nie będę ich tutaj opisywać, bo przeczytasz o nich w innych mediach. Wkleję jedynie infografikę z Twittera Kancelarii Premiera, na której są z grubsza streszczone najważniejsze restrykcje:

Plus oczywiście kluczowa informacja, że od soboty cały kraj staje się czerwoną strefą. Nie ma już więc podziału na “mniejsze” i “większe” restrykcje. W całym kraju obowiązują te same zasady.

Na koniec wspomnę jeszcze o naprawieniu błędu (żeby nie powiedzieć idiotyzmu) z poprzedniego rozporządzenia, o którym pisałam przy poprzedniej aktualizacji. Targi, kongresy i konferencje prowadzone online w czerwonych strefach (czyli teraz na terenie całego kraju) nie są już zakazane:

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

To już wszystkie istotne dla branży beauty (i branż pokrewnych) zapisy z nowego rozporządzenia. Gdyby coś się zmieniło, oczywiście zaktualizuję artykuł.


Ważne informacje z życia Gabinetu od zaplecza:

Tylko do 29.10 (czwartek) masz aż 50 zł zniżki na nowy produkt – magiczny kalkulator, który wyliczy Ci ceny zabiegów i mnóstwo innych przydatnych w pracy salonu wskaźników. Nie przegap promocyjnej ceny! Więcej informacji o kalkulatorze znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :