Jest (całkiem realna) szansa na ostateczne rozwiązanie problemu opakowań po produktach (kosmetykach, środkach do dezynfekcji), które zgodnie z przypisanymi im kodami mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne! Pojawił się nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie! Ewentualne zmiany już od 1 stycznia!

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Klimatu

Projekt pojawił się 14 grudnia i wtedy nie było w nim szczególnie interesujących dla nas informacji, bo po oficjalnym stanowisku Ministerstwa Klimatu (o którym pisałam w tym artykule) – przypomnę kluczowy fragment:

Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).

– wiemy już, że zwykłe opakowania po kosmetykach, środkach do sprzątania, dezynfekcji itd., możemy traktować jako odpady komunalne.

Problem jednak nadal istniał w kontekście niektórych opakowań, które w karcie charakterystyki lub w innych informacjach od producenta miały jasno wskazany kod dla opakowań z gwiazdką (oznaczający odpady niebezpieczne), czyli np. 15 01 10* i 15 01 11*.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji w BDO wszak nie obejmuje odpadów niebezpiecznych.

Co znalazło się w pierwotnym projekcie rozporządzenia?

Zacznijmy od małego przypomnienio-streszczenia 😉

(Jeśli totalnie nie masz pojęcia, o czym piszę, zacznij od przejrzenia materiałów z BAZY WIEDZY)

Na krótkiej liście odpadów, które są zwolnione z prowadzenia ewidencji (do pewnych ilości), jak dotąd nie było wielu kluczowych kodów, co skutkowało tym, że wiele urzędów zalecało rejestrację właściwie wszystkim firmom – bo każdej coś tam się trafi, choćby jakiś karton.

Zrobił się bałagan, zamieszanie… Wydano więc te oficjalne zalecenia, które cytowałam wyżej. Takim zaleceniom muszą towarzyszyć zmiany w prawie, postanowiono więc uaktualnić i rozszerzyć listę „wyjątków”, żeby na rejestrację w BDO już oficjalnie nie „łapały się”, krótko mówiąc, głupoty w śmiesznych ilościach.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy:

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności ustalenia na nowo listy rodzajów i ilości odpadów, dla których ich wytwórcy nie będą zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Rodzaje odpadów wskazane w projektowanym rozporządzeniu nie są odpadami komunalnymi, zatem ich wytwórcy, prowadzący dowolną działalność gospodarczą, zobowiązani są co do zasady prowadzić ich ewidencję za pomocą karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów lub w przypadku uproszczonej ewidencji tylko za pomocą karty przekazania odpadów.

Jednak w wielu przypadkach wskazane rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z czym prowadzenie szczegółowej ewidencji przez takie podmioty nie znajduje przesłanek merytorycznych co do konieczności jej prowadzenia, gdyż często działalność taka generuje w większości odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się objęcie zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji kolejnych rodzajów odpadów takich jak:
– 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
– 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
– 15 01 03 – opakowania z drewna,
– 15 01 04 – opakowania z drewna,
– 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
– 15 01 07 – opakowania ze szkła,
– 15 01 09 – opakowania z tekstyliów.

i dalej:

Ujęcie w rozporządzeniu tych rodzajów odpadów z grupy 15, zgodnie z katalogiem odpadów, wynika z faktu, iż są to odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług lub prowadzeniu samej działalności. Wskazana w załączniku ilość odpadów, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji wynosi od 0,2 do 1 Mg.

W projekcie rozporządzenia mamy nową tabelkę (starą możesz podejrzeć tutaj) z kodami i ilościami odpadów, które byłyby zwolnione z konieczności rejestracji w BDO.

Fragment listy odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – projekt z dnia 14.12.2019

Jeśli właśnie pomyślałaś sobie:

ale zaraz, zaraz – tu przecież nie ma nic o „naszych” niebezpiecznych kodach,

to brawo dla Ciebie za spostrzegawczość!

No to w takim razie co z tymi „niebezpiecznymi” opakowaniami?

Dzień przed Wigilią, 23 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się uaktualniony projekt omawianego rozporządzenia i tu do tabelki wskoczyły nowe kody, w tym nasze „upragnione” 15 01 10* i 15 01 11* 😉

Fragment listy odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – projekt z dnia 23.12.2019

W praktyce oznacza to, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w aktualnym kształcie,

KWESTIĘ OPAKOWAŃ MAMY Z GŁOWY!

Oczywiście pod warunkiem, że nie przekroczymy zapisanych w rozporządzeniu ilości, czyli:

– 0,2 [Mg]/rok dla kodu 15 01 10*, czyli 200 kg rocznie,
– 0,05 [Mg]/rok dla kodu 15 01 11*, czyli 50 kg rocznie.

Jeśli ktoś przekroczy te ilości, to straci możliwość zwolnienia z rejestracji.

Kiedy te przepisy wejdą w życie?

W projekcie rozporządzenia jest zapisane, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jest tylko jeden mały szczegół – trzeba je najpierw podpisać, opublikować… Aktualna wersja pojawiła się 23 grudnia, dziś mamy 27 grudnia, a do końca roku zostało jakieś półtora dnia roboczego… Pozostaje nam trzymać kciuki za urzędników! 😉 A tak serio to skoro pracują nad tym w takim tempie, to pewnie na dniach sprawa będzie jasna.

O co to całe zamieszanie…

Pewnie myślisz sobie teraz: to o co to całe zamieszanie? Może nawet: miałam rację, że się nie zarejestrowałam! Problem w tym, że gdyby nie to całe zamieszanie i bunt właścicieli firm, to ta sprawa zapewne nie skończyłaby się w ten sposób.

Chyba nie myślisz, że ktoś celowo zaplanował sobie wprowadzanie kluczowych zmian na kilka dni przed startem całego systemu? Gdyby nie protesty firm, szum w mediach i męczenie urzędników, to zmiany przeszłyby sobie niezauważone i któregoś pięknego dnia można by było zarobić z zaskoczenia piękny mandacik.

Okazuje się, że warto się sprzeciwiać, protestować – czasami się udaje!

Co zrobić, jeśli się zarejestrowałaś, a okaże się, że nie musisz być w rejestrze? Na stronie BDO można pobrać wniosek o wykreślenie firmy z rejestru. Piszę, bo o to pytacie na Facebooku, a nie dlatego, żeby Cię wkurzyć 😉 Warto pamiętać, że BDO to nie tylko rejestracja, ale również obowiązek regularnego raportowania, więc mimo niedogodności związanych z ewentualnym wypisem, dzięki takiemu obrotowi spraw i tak będziesz mocno na plus.

Miejmy nadzieję, że wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie w zakładanym terminie i sprawa opakowań będzie już w 100% jasna!

Oczywiście poinformuję o tym na blogu!

Warto również dodać tak dla porządku, że

obowiązek rejestracji do BDO w przypadku posiadania odpadów MEDYCZNYCH nadal istnieje!

Jeśli więc wytwarzasz odpady medyczne – BDO Cię nie ominie! Więcej na ten temat pisałam w poprzednich artykułach – klik.

P.S. Przypominam, że w sklepie jest dostępny e-book Postępowanie z odpadami w gabinecie kosmetycznym – czytelnicy e-booka mają dostęp do tajnej strony z bieżącymi informacjami, a w momencie, w którym sprawa będzie już w 100% rozstrzygnięta, dostaną ode mnie kolejną bezpłatną aktualizację e-booka z dokładnie opisanymi i uporządkowanymi wymogami.

Aktualne zamieszanie z BDO to tak naprawdę tylko fragment tematu – prowadząc gabinet, powinnaś znać również inne aspekty tego tematu. Więcej informacji o e-booku znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym