Naczelna Izba kosmetologów – czy już działa formalnie? Jakie jest jej oficjalne stanowisko w sprawie wykonywania inwazyjnych zabiegów z pogranicza kosmetologii i medycyny estetycznej? Co przedstawiciele Izby robią, aby wywalczyć korzystne dla środowiska regulacje prawne? Przeczytaj mój wywiad z Izabelą Rozwadowską i Iwoną Wójcik współzałożycielkami Naczelnej Izby Kosmetologów.

Niedawno pisałam artykuł o tym, że powstają 2 Izby Kosmetologów (TUTAJ). Obiecałam Wam więcej informacji na temat ich działalności. Do władz obu izb, jak również do stowarzyszenia zrzeszającego kosmetyczki wysłałam serię pytań dotyczącą ich planów i dotychczasowej działalności. Wszystko oczywiście w kontekście planowanych zmian w przepisach regulujących uprawnienia zawodowe kosmetyczek i kosmetologów.

Kilka dni temu pojawił się pierwszy materiał – wywiad z wywiad z Justyną Gorlicką-Kruk – inicjatorką Izby Kosmetologów (przeczytasz go TUTAJ).

Dziś z kolei mam dla Ciebie wywiad z przedstawicielkami Naczelnej Izby Kosmetologów. Poniżej znajdziesz zapis naszej mailowej rozmowy.

Anna Wydra-Nazimek – Gabinet od zaplecza: Jak zrodził się pomysł na powołanie do życia Izby gospodarczej?

Izabela Rozwadowska i Iwona Wójcik – Naczelna Izba Kosmetologów: Pomysł powołania Izby Gospodarczej pojawił się w momencie zakładania stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii w maju 2016 roku i stąd właśnie nazwa stowarzyszenia. Po rejestracji okazało się, że zainteresowanie Kosmetologów jest duże, ale wielu z nich jest etatowymi pracownikami a nie właścicielami firm. Dlatego też, zdecydowaliśmy się zrzeszać wszystkich Kosmetologów oraz studentów tego kierunku.

W trakcie prac stowarzyszenia dostrzegliśmy jednak że forma izby gospodarczej daje więcej możliwości negocjacyjnych, a biorąc pod uwagę nieuregulowana sytuację zawodową kosmetologów, powołanie izby stało koniecznością i ostateczną decyzję o jej tworzeniu podjęliśmy na zebraniu w dniu 7 stycznia 2018 roku w Warszawie. Tak więc tworzenie Naczelnej Izby Kosmetologów jest konsekwencją działań stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii, a informacja na ten temat została umieszczona na stronie głównej Krajowej Izby Kosmetologii i do dziś jest dostępna publicznie.

Kto jest inicjatorem tego pomysłu? Z kim obecnie współpracujecie?

Inicjatorami założenia izby gospodarczej jest zarząd stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii oraz jej członkowie, głównie Izabela Rozwadowska, Iwona Wójcik i Dorota Sagan.

Współpracujemy z wykładowcami, właścicielami firm obsługujących sprzedaż i szkolenia na rynku kosmetologicznym oraz prawnikami. Mamy utworzoną Radę Naukową składającą się z najwyższych specjalistów w dziedzinie kosmetologii, wykładowców, prawników i przedstawicieli środowiska medycznego.

W naszych działaniach wspierają nas i popierają takie autorytety jak dr n. med. Izabella Załęska, dr n. med. Dorota Sagan i wielu innych.

Na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o sprawy formalne? Czy udało się zebrać 100 członków? Jeśli nie, to ilu Wam jeszcze brakuje?

Ukończyliśmy już tworzenie statutu Naczelnej Izby Gospodarczej i jesteśmy na etapie weryfikacji dokumentów członkowskich. Zebraliśmy już wymaganą liczbę podmiotów gospodarczych jednakże priorytetem naszych prac stała się ustawa, w której jako organ nadrzędny chcemy powołać związek zawodowy – podobnie jak w innych powołanych ustawowo izbach (pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze). Niemniej jednak, im więcej Nas będzie w izbie tym silniejszy będzie nasz głos, zatem zapraszamy kosmetologów prowadzących działalność do przyłączenia się do Naczelnej Izby Kosmetologów.

Zdj. Izabela Rozwadowska i Iwona Wójcik – współzałożycielki Naczelnej Izby Kosmetologów.

Jakie są główne cele Izby? Jakie są priorytety na najbliższe miesiące?

Cele izby:

 • priorytet to ustawa o zawodzie Kosmetologa, nad którą pracujemy od lutego 2018 roku i której projekt jest już stworzony i sprawdzany pod względem merytorycznym przez prawników.
 • wprowadzenia kodu PKD właściwego dla Kosmetologów, stworzenie standaryzacji dla praktyki kosmetologicznej,
 • utworzenie rejestru czynnych zawodowo kosmetologów,
 • współpraca Rady Naukowej z uczelniami i jednostkami szkoleniowymi.

Co już udało Wam się zrobić? Mam na myśli zarówno działania formalne związane z regulacjami prawnymi, jak również działania wizerunkowe, edukacyjne itp.?

W ramach współpracy koleżeńskiej z najwyżej wykształconymi kosmetologami w kraju opracowaliśmy szereg dokumentów niezbędnych do wprowadzenia regulacji. Są to między innymi:

 • Kodeks Etyki Kosmetologa
 • definicje kim jest kosmetolog, jakie wykształcenie posiada
 • na potrzeby tworzenia ustawy o zawodzie kosmetologa dokonaliśmy porównania kompetencji i analizy toku kształcenia kosmetologa,
 • wykonaliśmy analizę rynku szkoleniowego (dot. w szczególności szkoleń z tzw. zabiegów inwazyjnych),
 • przy współpracy z firmami specjalizującymi się w ubezpieczeniach sektora medycznego opracowaliśmy model ubezpieczenia zawodowego dla kosmetologów.
 • zorganizowaliśmy konferencję naukowa z okazji „ XX-lecia Kosmetologii w Polsce”, która odbyła się 17 czerwca 2018 roku w Warszawie i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników jak również prelegentów. W tym dniu merytorycznie wsparły nas takie autorytety jak prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Zbigniew Leśniowski, dr n. med. Izabella Załęska i dr n. med. Dorota Sagan, dr Julia Trawińska. Partnerami konferencji były największe prestiżowe firmy reprezentujące rynek estetyczny takie jak Dermatic, Biotec, Estivita (Hafiller), Aycom- Kriss, PML Polska, Mesologic, Nanili Professional.
 • 10 lipca 2018 roku podpisaliśmy ostateczna umowę o realizację projektu ustawy o zawodzie Kosmetologa.

Zdecydowanie skupiamy się na pracy przy wartościach merytorycznych, a nie marketingowych. Grupa inicjatorów, a także Zarząd stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii działają społecznie, wykorzystując swój prywatny wolny czas i swoje prywatne środki finansowe.

Jakie jest Wasze stanowisko dotyczące wykonywania inwazyjnych zabiegów? Mam wrażenie, że środowisko dzieli się na 2 obozy: a) „chcemy wstrzykiwać” (np. wypełniacze), b) „nie chcemy wstrzykiwać”, ale nie zabierajcie nam przy okazji innych zabiegów (np. peelingi chemiczne, lasery). Za jakim rozwiązaniem będzie lobbować Izba?

Jesteśmy jak najbardziej za wykonywaniem zabiegów estetycznych. Kosmetolog to specjalista z zakresu ochrony zdrowia, w toku przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów związanych z poprawa estetyki twarzy i ciała. Obowiązkiem Kosmetologa jest zapewnienie klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa i udzielenie wszystkich niezbędnych informacji na temat ewentualnych zagrożeń. Dlatego też stoimy na stanowisku, że niezbędnym elementem dbałości klienta jest partnerska współpraca ze środowiskiem lekarskim.

Kosmetologia jest ogromną, stale rosnąca dziedziną i mamy świadomość, że każdy Kosmetolog realizuje się w wybranej z niej części.

Zdj. Logo Naczelnej Izby Kosmetologów.

Jaki jest Wasz pomysł na miejsce kosmetyczek w całym gabinetowym ekosystemie? Regulacja uprawnień kosmetologów musi przecież pociągnąć za sobą zdefiniowanie uprawnień kosmetyczek. Jak to powinno Waszym zdaniem wyglądać?

Nie zajmujemy się regulacjami kosmetyczki i technika usług kosmetycznych. Uważamy, że współpraca Kosmetologa z technikiem usług kosmetycznych jest niezbędna dla zapewnienie pełnej gamy usług kosmetycznych i kosmetologicznych. Z uwagi na dużą rozbieżność dydaktyczną nie jesteśmy w stanie pracować nad drugą ustawą dla techników usług kosmetycznych. Sugerujemy aby przedstawiciele tego zawodu zintegrowali się i opracowali projekt własnej ustawy. Z naszej strony zapewnimy pomoc i wsparcie.

Czy podejmujecie rozmowy z drugą powstającą Izbą kosmetologów? Czy widzicie pole do współpracy tych dwóch organizacji?

Przedstawicielka drugiej powstającej izby gospodarczej p. Justyna Gorlicka-Kruk jest nam znaną osobą, gdyż została zaproszona na Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii, pomimo, że nie była i nie jest członkiem tego stowarzyszenia. Zapoznaliśmy Panią Justynę z planami tworzenia Naczelnej Izby Kosmetologów oraz wszystkimi pracami związanymi z usankcjonowaniem naszego zawodu, co spotkało się z jej aprobatą i nawet chęcią. Niestety do tej pory mimo obietnic stworzenia wspólnej inicjatywy Pani Justyna Gorlicka-Kruk podążyła własną drogą.

Mamy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie – tym bardziej że skupiamy się na pracy w płaszczyznach, które mogłyby się uzupełniać. Pani Justyna jest świetnym mówcą i podejmuje skuteczne działania wizerunkowe, natomiast my skupiamy się na tworzeniu dokumentów i merytorycznej pracy nad nimi.

Czy rozmawiacie z organizacjami reprezentującymi kosmetyczki? Czy jest szansa na jakieś wspólne stanowisko, tak aby grupy te działały razem we wspólnej sprawie, a nie w opozycji do siebie?

Tak, jesteśmy w kontakcie ze stowarzyszeniami skupiającymi kosmetyczki. Każdego dnia otrzymujemy wiadomości od zaniepokojonych techników usług kosmetycznych. Jak wspomniałyśmy powyżej, dołożymy wszelkich starań aby wesprzeć tę część środowiska.

Dziękuję za rozmowę.

Jeśli chcesz przystąpić do Naczelnej Izby Kosmetologów, wszystkie informacje znajdziesz na profilu organizacji na Facebooku i na stronie internetowej Stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii. Możesz również skontaktować się mailowo:

Do „kompletu” brakuje nam jeszcze informacji ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”. Jak tylko otrzymam odpowiedz na przesłane pytania, oczywiście opublikuję je na blogu.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym