Izba kosmetologów – czy już działa formalnie? Jakie jest jej oficjalne stanowisko w sprawie wykonywania inwazyjnych zabiegów z pogranicza kosmetologii i medycyny estetycznej? Co przedstawiciele Izby robią, aby wywalczyć korzystne dla środowiska regulacje prawne? Przeczytaj mój wywiad z Justyną Gorlicką-Kruk – inicjatorką Izby Kosmetologów!

Niedawno pisałam artykuł o tym, że powstają 2 Izby Kosmetologów (TUTAJ). Obiecałam Wam więcej informacji na temat ich działalności. Do władz obu izb, jak również do stowarzyszenia zrzeszającego kosmetyczki wysłałam serię pytań dotyczącą ich planów i dotychczasowej działalności. Wszystko oczywiście w kontekście planowanych zmian w przepisach regulujących uprawnienia zawodowe kosmetyczek i kosmetologów.

Otrzymałam już pierwszą odpowiedź. Poniżej znajdziesz zapis mojego mailowego wywiadu z Justyną Gorlicką-Kruk – inicjatorką Izby Kosmetologów.

Anna Wydra-Nazimek – Gabinet od zaplecza: Jak zrodził się pomysł na powołanie do życia Izby gospodarczej?

Justyna Gorlicka-Kruk – Izba Kosmetologów: Próby zrzeszania kosmetologów pojawiały się już kilkukrotnie w przeszłości. Niestety, działające stowarzyszenie przez kilka lat istnienia nie zrobiło nic w kierunku rzeczywistej integracji środowiska i usankcjonowania zawodu kosmetologa w Polsce. Nie wypracowało też pozycji, by być partnerem w publicznych debatach o przyszłości naszego zawodu. Nie ma więc instytucji, która byłaby formalnym partnerem w branżowych dyskusjach na temat branży estetycznej.

Jak wiemy rynek estetyczny ewoluował na przestrzeni lat, technologie na których pracujemy są coraz bardziej zaawansowane i wymagające specjalistycznego przygotowania. Kosmetolog to osoba z wyższym wykształceniem, odpowiednio przygotowana do pracy przy wykorzystaniu zaawansowanych sprzętów. Niestety coraz częściej zrównuje się nas, osoby po studiach i z dużą wiedzą ekspercką z osobami po kilkudniowych kursach kosmetycznych. W obecnej sytuacji widzimy bezpośrednią potrzebę uświadomienia społeczeństwu kim jest kosmetolog, jaką drogę przebył i wciąż przebywa, by świadczyć profesjonalne usługi dla klientów.

Kto jest inicjatorem tego pomysłu? Z kim obecnie współpracujecie?

Jesteśmy w pełni niezależną grupą inicjatywną, której celem jest wyłącznie dbałość o interesy środowiska kosmetologów oraz klientów. Liderkami projektu powołania Izby Kosmetologów są dr n. farm. Magdalena Rogóż, mgr inż. Justyna Gorlicka-Kruk oraz mgr inż. Marzena Woskowicz. Potrzebę zrzeszenia kosmetologów widzą również inne jednostki. Izbę Kosmetologów wspierają na różnych płaszczyznach uczelnie wyższe, ściśle współpracujemy z przedstawicielami świata nauki, w tym również z profesorami. Pełne wsparcie otrzymujemy także ze strony organizatorów międzynarodowych konferencji i prasy branżowej. Przychylne są nam również wiodące firmy działające na rynku beauty.

izba kosmetologów wywiad

Zdj. Justyna Gorlicka-Kruk i Magdalena Rogóż – liderki Izby Kosmetologów. Zdjęcie udostępniła Justyna Gorlicka-Kruk.

Na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o sprawy formalne? Czy udało się zebrać 100 członków? Jeśli nie, to ilu Wam jeszcze brakuje?

Udało nam się świetnie zaktywizować środowisko kosmetologów i w tej chwili jesteśmy w trakcie rejestracji Izby Kosmetologów. Niemniej, nadal zachęcamy kosmetologów z własnymi gabinetami do składania deklaracji członkowskich. Zależy nam na tym, by każdy aktywny zawodowo kosmetolog miał wpływ zarówno na przyszłość swoją, jak i całego środowiska.

Jakie są główne cele Izby? Jakie są priorytety na najbliższe miesiące?

Podstawowym celem powoływanej Izby Kosmetologów jest integracja środowiska zawodowego. Działając w formie Izby gospodarczej będziemy też mogli formalnie reprezentować interesy kosmetologów i czynnie uczestniczyć w debatach publicznych i pracach legislacyjnych wpływających na kształt rynku usług estetycznych w Polsce. Jako jedyni zostaliśmy zaproszeni do rozmów ze środowiskiem lekarskim zajmującym się usługami estetycznymi. Już w tej chwili możemy potwierdzić, że niebawem odbędzie się pierwsze tego typu spotkanie z przedstawicielami rynku medycznego, podczas którego będziemy dyskutować na temat kształtu rynku estetycznego i porozumienia dotyczącego wzajemnych kompetencji oraz zakresów odpowiedzialności

Efektem tych spotkań będą prace nad projektem ustawy o zawodzie kosmetologa, która to będzie jasno określała kompetencje i uprawnienia kosmetologów, precyzowała warunki dopuszczenia do wykonywania zawodu i standaryzowała system kształcenia, a równocześnie określała zakres odpowiedzialności kosmetologów. W tej chwili mamy w tym zakresie też pełne poparcie ze strony uczelni wyższych Jednak by działania związane z usankcjonowaniem zawodu kosmetologa były skuteczne potrzebne są wspólne debaty środowiskowe.

Co już udało Wam się zrobić? Mam na myśli zarówno działania formalne związane z regulacjami prawnymi, jak również działania wizerunkowe, edukacyjne itp.?

Finalizujemy kwestię wspólnego tzw. okrągłego stołu z przedstawicielami środowiska lekarskiego, na które dostaliśmy już zaproszenie – na temat kształtu rynku usług estetycznych i porozumienia w zakresie kompetencji oraz zakresów odpowiedzialności. Wierzymy, że odpowiednio funkcjonująca współpraca kosmetologa z lekarzem jest konieczna i wskazana. Nasz zespół inicjatywny pracuje też nad projektem ustawy.

izba kosmetologów logo

Zdj. Logo Izby Kosmetologów.

Jakie jest Wasze stanowisko dotyczące wykonywania inwazyjnych zabiegów? Mam wrażenie, że środowisko dzieli się na 2 obozy: a) „chcemy wstrzykiwać” (np. wypełniacze), b) „nie chcemy wstrzykiwać”, ale nie zabierajcie nam przy okazji innych zabiegów (np. peelingi chemiczne, lasery). Za jakim rozwiązaniem będzie lobbować Izba?

Izba Kosmetologów stoi na stanowisku, że powinniśmy mieć prawo również do zabiegów inwazyjnych, które służą poprawie estetyki i utrzymaniu skóry w jak najlepszej kondycji. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów jesteśmy odpowiednio przygotowani i mamy wiedzę w zakresie zabiegów iniekcyjnych czy fizykalnych. Nie chcemy natomiast wykonywać zabiegów z wykorzystaniem leków, a takim jest np. toksyna botulinowa. Co do zasady jako kosmetolodzy nie zajmujemy się leczeniem. Leczeniem zajmuje się lekarz i nie chcemy wchodzić w jego kompetencje. Istotne w naszej ocenie jest stałe dokształcanie się w zakresie zaawansowanych zabiegów estetycznych czy to na studiach podyplomowych czy w to w trakcie specjalistycznych szkoleń (co również dotyczy lekarzy).

Jaki jest Wasz pomysł na miejsce kosmetyczek w całym gabinetowym ekosystemie? Regulacja uprawnień kosmetologów musi przecież pociągnąć za sobą zdefiniowanie uprawnień kosmetyczek. Jak to powinno Waszym zdaniem wyglądać?

Przygotowywany przez nas projekt regulacji nie ma wpływu na uprawnienia kosmetyczek. Kompetencje kosmetyczek reguluje podstawa programowa studium technika usług kosmetycznych, która jasno określa jaki rodzaj usług może wykonywać kosmetyczka.

Czy podejmujecie rozmowy z drugą powstającą Izbą kosmetologów? Czy widzicie pole do współpracy tych dwóch organizacji?

Inicjatorką powołania kosmetologicznej izby gospodarczej była Justyna Gorlicka-Kruk, która przedstawiła swój pomysł osobom będącym członkami Stowarzyszenia o nazwie Krajowa Izba Kosmetologów. Niestety, mimo naszego zaproszenia do wspólnego działania na rzecz środowiska kosmetologów, przedstawiciele Stowarzyszenia nie wykazali woli współpracy i zaczęli tworzyć osobny podmiot. Wierzymy jednak, że z czasem się to zmieni i będziemy mogli mówić o jednolitym, mocno zrzeszonym środowisku, który przede wszystkim się wspiera i działa dla wspólnego dobra środowiska i klientów, a nie dzieli.

Czy rozmawiacie z organizacjami reprezentującymi kosmetyczki? Czy jest szansa na jakieś wspólne stanowisko, tak aby grupy te działały razem we wspólnej sprawie, a nie w opozycji do siebie?

Jako izba stoimy na stanowisku, że należy rozmawiać ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój runku usług estetycznych w Polsce, dlatego jesteśmy w porozumieniu z organizacjami, które reprezentują interesy środowiska kosmetycznego. Liczymy na wsparcie, by wyprzeć z rynku szarą strefę, ludzi po jednodniowych kursach, bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy medycznej, którzy wykonują ingerencyjne zabiegi narażając zdrowie klientów. Problemem każdej branży jest nieodpowiedzialne wykonywanie swojego zawodu. Uregulowanie rynku usług estetycznych spowoduje wyeliminowanie tego typu praktyk. Zależy nam, żeby usługi estetyczne kojarzyły się z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością, wynikającymi z posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Żeby nasi klienci byli pewni, że trafili do osoby mającej odpowiednie kwalifikację do wykonania określonej usługi.

Dziękuję za rozmowę.


Jeśli chcesz przystąpić do Izby Kosmetologów, wszystkie informacje znajdziesz na profilu organizacji na Facebooku, możesz również skontaktować się mailowo:
Facebook: https://www.facebook.com/pg/izbakosmetologow
email: izbakosmetologow@gmail.com

Jak tylko otrzymam odpowiedzi z pozostałych organizacji, również opublikuję je na blogu.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym