Wczoraj (19.11) sejm uchwalił “Tarczę branżową”, czyli kolejną ustawę oferującą wsparcie dla przedsiębiorców w związku ze skutkami epidemii koronawirusa.

W tym artykule opisałam, jak sejm pozbawił wsparcia salony kosmetyczne i fryzjerskie (jeśli jeszcze nie czytałaś, warto zerknąć). Są jednak “okołokosmetyczne” działalności, które będą mogły z tego wsparcia skorzystać. W poniższej tabelce zebrałam kluczowe informacje na ten temat.

W dalszej części artykułu omawiam główne formy wsparcia oferowane przez ustawę. Należy podkreślić, że to jeszcze nie koniec procesu legislacyjnego. Teraz ustawa trafi do senatu, następnie wróci do sejmu, a później podpis Prezydenta, więc jeszcze chwilę to potrwa. 

“Tarcza branżowa” – kto może skorzystać ze wsparcia, a kto nie?

Kody PKD związane z branżą beauty, które pojawiają się w ustawie:

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

Podklasa ta obejmuje:
– indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

86.90.D – Działalność paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:
– działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Z powyższego kodu często korzystają podolodzy i trycholodzy.

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 8551Z,
– działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 9604Z.

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
– działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, – kursy komputerowe,
– naukę religii,
– kursy udzielania pierwszej pomocy,
– szkoły przetrwania,
– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– kursy szybkiego czytania,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:
– edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

Z powyższego kodu często korzystają firmy organizujące szkolenia kosmetyczne.

Należy dodać, że aby skorzystać ze wsparcia, wymieniony kod musi stanowić działalność “przeważającą”. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, wejdź sobie do bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wyszukaj swoją firmę i sprawdź, co masz wpisane w rubryce “działalność przeważająca”. Jeśli masz jeden z wymienionych wyżej kodów, ale nie jako działalność przeważającą, to raczej nie będziesz mogła skorzystać z pomocy.

Nie ma też sensu teraz tego zmieniać, bo w ustawie jest informacja, że chodzi o kody PKD, które mieliśmy przypisane w dniu 30 września 2020:

Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem (lista kodów)…

Czy są jeszcze szanse na zmiany? Trudno powiedzieć. Teoretycznie tak – ustawa nie została przecież jeszcze opublikowana. Senat może wprowadzić korzystne dla branży beauty poprawki (np. pod wpływem Waszych licznych wiadomości do senatorów z prośbą o wsparcie). Ostateczną decyzję podejmuje jednak sejm, który może ewentualne poprawki senatu po prostu odrzucić (co już raz zrobił, jak wspominałam wyżej).

Tuż przed publikacją tego artykułu pojawił się taki post, który daje nieco nadziei. Niemniej jednak nie ma w nim mowy o branży kosmetycznej (+ wymowne “prawdopodobnie”):

“Tarcza branżowa” – na jaką pomoc można liczyć?

Dokładne analizowanie wszystkich zapisów ustawy, która wygląda mniej więcej tak (przypadkowy fragment):

nie ma w tej chwili większego sensu, bo jak wspominałam, w senacie coś jeszcze może się zmienić.

Mam jednak świadomość, że dla wielu z Was ewentualna pomoc jest tematem mocno palącym, dlatego poniżej krótki cytat ze stron rządowych – podsumowanie najważniejszych założeń ustawy w aktualnym kształcie.

Główne rozwiązania zaproponowane w ustawie:

zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące.

Zasady wymienionych wyżej form wsparcia są opisane na stronie rządowej – klik.

Pełną treść przekazanej do senatu Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych możesz przeczytać tutaj.

Ewentualne wsparcie w przyszłości…

Ku pokrzepieniu serc należy odnotować, że na drodze rozporządzenia (czyli szybko, bez tej całej procedury uchwalania ustaw) wsparcie może zostać przedłużone i/lub rozszerzone na kolejne kody PKD. Można więc mieć cichą nadzieję, że gdyby (tfu, tfu) doszło do zamknięcia salonów, mogłybyśmy liczyć na “dopisanie” nas do tarczy.

Są również zapowiadane kolejne programy pomocowe, ale na razie nie wiadomo dla kogo:


Aktualizacja 2020.12.15: Ustawa jest już opublikowana. Zobacz, co zawiera KLIK.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :