Prezydent dziś rano (wreszcie) podpisał nową ustawę pomocową, nazywaną tarczą branżową. Przed chwilą ustawa została opublikowana. Zgodnie z zapowiedziami, przygotowałam dla Was krótki przegląd najważniejszych dla branży beauty spraw. Niestety, w związku z odrzuceniem przez sejm poprawek senatu, salony kosmetyczne i fryzjerskie zostały pozbawione pomocy. Na wsparcie mogą jednak liczyć solaria, salony masażu i... Będzie też o tarczy finansowej 2.0.

Kto będzie mógł skorzystać z tarczy branżowej?

Kody PKD objęte wsparciem w ramach tarczy branżowej:

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

Podklasa ta obejmuje:
– indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

86.90.D – Działalność paramedyczna

Podklasa ta obejmuje:
– działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.
Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Z powyższego kodu często korzystają podolodzy i trycholodzy.

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 8551Z,
– działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 9604Z.

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
– działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
– kursy komputerowe,
– naukę religii,
– kursy udzielania pierwszej pomocy,
– szkoły przetrwania,
– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– kursy szybkiego czytania,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:
– edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

Z powyższego kodu często korzystają firmy organizujące szkolenia kosmetyczne.

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podklasa ta obejmuje:
– organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Pełną treść Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw możesz przeczytać TUTAJ.

Tylko działalność “przeważająca”

Należy dodać, że aby skorzystać ze wsparcia, wymieniony kod musi stanowić działalność “przeważającą”. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, wejdź sobie do bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wyszukaj swoją firmę i sprawdź, co masz wpisane w rubryce “działalność przeważająca”. Jeśli masz jeden z wymienionych wyżej kodów, ale nie jako działalność przeważającą, to nie będziesz mogła skorzystać z pomocy.

Nie ma też sensu teraz tego zmieniać, bo w ustawie jest informacja, że chodzi o kody PKD, które mieliśmy przypisane w dniu 30 września 2020, np.:

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami (lista kodów) …

Jaką pomoc zapewnia tarcza branżowa?

Kluczowe “opcje pomocowe” z tarczy branżowej:

  • zwolnienie z ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
  • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw do 5 tys. zł,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące.

Więcej informacji na temat wsparcia w ramach “tarczy branżowej” znajdziesz na stronach rządowych TUTAJ.

Czy możemy liczyć na jakąś inną pomoc? Tarcza finansowa 2.0.

W styczniu ma zostać uruchomiona kolejna forma pomocy, tzw. tarcza finansowa 2.0. Jak tylko będę miała konkrety dotyczące tego, kto może skorzystać z tej pomocy, napiszę artykuł na ten temat. Na razie mamy jedynie listę kodów PKD – podobnie jak w tarczy branżowej, nie uwzględniono głównego PKD salonów, czyli 96.02.Z.

Nie ma jednak informacji, czy w przypadku tej drugiej tarczy również będzie brane pod uwagę wyłącznie przeważające PKD. Jeśli nie, to być może z pomocy mogłyby skorzystać salony, które mają jako przeważające PKD salonowe 96.02.Z, a jako dodatkowy mają dopisany kod np. (ze względu na prowadzenie solarium) 96.04.Z – ten kod ma być objęty pomocą.

Aktualne informacje o tarczy finansowej umieszczane są na TEJ stronie, ale na razie nie ma tam konkretów, które by nam cokolwiek wyjaśniły. Jak tylko coś się wyjaśni, dam znać.

Pełna lista kodów PKD, dla których w tej chwili zapowiadane jest wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0.: 

Grafiki pochodzą ze strony PFR.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :