Wczoraj tuż przed północą pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń, które będą obowiązywać od 28.12.2020 roku. Które salony będą mogły pracować? Dla uspokojenia: wiele się nie zmienia. Szczegóły poniżej.

W artykule znajdziesz zasady funkcjonowania dla:

  • solariów, salonów masażu, salonów odchudzających,
  • siłowni, klubów i centrów fitness,
  • salonów kosmetycznych i fryzjerskich poza galeriami handlowymi,
  • salonów tatuażu i piercingu,
  • salonów kosmetycznych i fryzjerskich w galeriach handlowych – w lokalach i na wyspach
  • targów, kongresów i konferencji.

Utrzymano zakaz pracy dla solariów, salonów odchudzających i salonów masażu

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pełna treść tutaj) czytamy:

§ 10. 1. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

(…)

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Przypomnę, czego dotyczy PKD 96.04.Z:

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

Rozszerzono zakaz dla siłowni i klubów fitness

W tym samym paragrafie zakazano również działalności klubów fitness, jednak zapisy są ostrzejsze, niż w poprzednich rozporządzeniach

(…) ustanawia się zakaz (…) działalności polegającej na prowadzeniu:

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

W poprzednich rozporządzeniach ten zapis wyglądał tak:

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 17, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Usunięto więc fragment: przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, który był “furtką” dla wielu osób, które np. podpisywały oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w zawodach sportowych i korzystały z usług siłowni czy klubu fitness tak jak dotychczas. Teraz nie będzie to możliwe.

Z podobnych powodów zakazano również nocowania w hotelach osobom, które są w podróży służbowej. W rozporządzeniu znajdziemy obszerną listę wyłączeń z tego zakazu, jednak nie ma na niej niczego, co umożliwiałoby nocowanie w hotelu “zwykłym śmiertelnikom”. Wyłączenia dotyczą np. policjantów, kolejarzy, zawodowych kierowców, uczestników procesów sądowych itd. 

Kongresy, targi i konferencje nadal tylko online

Nic nie zmieniło się z kolei w zakresie organizacji targów, kongresów i konferencji – nadal wyłącznie online:

Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Salony kosmetyczne i fryzjerskie nadal otwarte!

W kwestii funkcjonowania większości salonów kosmetycznych i fryzjerskich na szczęście również nie mamy żadnych zmian. W nowym rozporządzeniu powielono zapis, który pojawiał się w poprzednich rozporządzeniach:

Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Oczywiście, zgodnie z powyższym tekstem, nic nie zmienia się również dla salonów tatuażu i piercingu – nadal otwarte.

Salony w galeriach otwarte, ale nie wszystkie

Jeśli chodzi o salony kosmetyczne i fryzjerskie w galeriach handlowych, to w rozporządzeniu mamy pozwolenie na pracę, a właściwie wyłączenie salonów z zakazu pracy:

24. Do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:
a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

Co z salonami na wyspach?

Wygląda na to, że nie mogą pracować, bo 3 punkt dla “ustanawia się zakaz” brzmi następująco:

3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Mamy więc pozwolenie na świadczenie usług kosmetycznych i fryzjerskich w galeriach, ale jednocześnie zakaz świadczenia jakichkolwiek usług na wyspach handlowych. Brzmi to może trochę niejednoznacznie, ale w przeszłości wyglądało to tak samo i wtedy rzeczywiście wyspy były wyłączone z pracy. 

Podsumowując:

Uwaga do grafiki: zastanawiałam się, jak oznaczyć SPA – czy na żółto, czy na czerwono. Hotele mamy zamknięte, nadal obowiązuje zakaz masażu, więc teoretycznie mogłoby to być oznaczenie czerwone. Nie mamy jednak zakazu dla usług kosmetycznych i fryzjerskich, więc ostatecznie zaznaczyłam na żółto.


Chcesz solidnie podsumować mijający rok w Twoim salonie? Przygotowałam dla Ciebie listę kontrolną, w której znajdziesz aż 92 zadania, które pomogą Ci zebrać niezbędne dane w kluczowych dla rozwoju salonu obszarach i wejść w nowy rok z mnóstwem konkretnych pomysłów na zwiększenie dochodów! Więcej informacji na temat podsumowania roku w salonie z nową listą kontrolną znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :