W środowisku kosmetycznym coraz głośniej o konieczności wprowadzenia zmian w prawie, które będą regulować uprawnienia poszczególnych grup zawodowych. Najaktywniejsze w tym zakresie są branżowe stowarzyszenia, które zrzeszają specjalistów z branży beauty. Przygotowałam dla Ciebie krótką listę największych stowarzyszeń, które oprócz możliwości udziału w tworzeniu nowego prawa, oferują wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego. Sprawdź i przekonaj się czy warto dołączyć do któregoś z nich!

Stowarzyszenia dla kosmetyczek + inne organizacje branżowe

1) Krajowa Izba Kosmetologii

krajowa izba kosmetologii

Cele stowarzyszenia:

 • Integracja środowiska kosmetologicznego.
 • Prowadzenie szkoleń.
 • Wydawanie Certyfikatów Bezpiecznego Gabinetu.
 • Prowadzenie aktywnej współpracy z uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wpisania kosmetologów do rejestru zawodów medycznych.
 • Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, wobec innych podmiotów gospodarczych i samorządu gospodarczego, wobec organów państwa, samorządu terytorialnego, branżowych organizacji krajowych i zagranicznych.
 • Udział w tworzeniu i zmianie prawa w zakresie gospodarki, zgodnie z interesami członków Izby.
 • Organizowanie samopomocy koleżeńskiej członków Izby.
 • Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
 • Szerzenie informacji dotyczących studiów kosmetologicznych, zarówno w Polsce jak i za granicą.
 • Propagowanie idei samorządności utworzenia samorządu gospodarczego kosmetologów.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Podejmowanie innych form działalności.

Kto może zostać członkiem?

 • Licencjonowany Kosmetolog, Magister Kosmetologii lub osoba studiująca kosmetologię na studiach I lub II stopnia.

Wysokość składki członkowskiej: 300 zł rocznie.

www: http://krajowaizbakosmetologii.pl
e-mail: kontakt@krajowaizbakosmetologii.pl
facebook: https://www.facebook.com/krajowaizbakosmetologii/

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii – PRZYJAZNA KOSMETYKA

Przechwytywanie

Cele stowarzyszenia:

 • ochrona i promocja zdrowia, w szczególności poprzez tworzenie warunków rozwoju szeroko pojętej kosmetyki, kosmetologii i dziedzin pokrewnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność charytatywna.

Kto może zostać członkiem?

 • osoba, która została rekomendowana przez co najmniej 1 członka Stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej: 300 zł rocznie.

www: http://przyjaznakosmetyka.org
e-mail: stowarzyszenie@przyjaznakosmetyka.org
facebook: http://www.facebook.com/stowarzyszeniekosmetyczne

STOWARZYSZENIA, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY DZIAŁALNOŚĆ

Artykuł został niedawno zaktualizowany. Pomyślałam, że zostawię w nim informację na temat stowarzyszeń, które już zakończyły działalność, na wypadek gdyby ktoś szukał ich w sieci.

1) Polskie Stowarzyszenie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej – PSKiME

Logotyp-okrągły

Cele stowarzyszenia:

 • promocja zawodu kosmetologa,
 • edukacja – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami,
 • organizowanie i udział w prestiżowych konferencjach i innych branżowych imprezach,
 • integracja środowiska kosmetologów,
 • prawne uregulowanie zawodu kosmetologa,
 • działanie na rzecz podniesienia jakości kształcenia kosmetologów.

Korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu:

 • masz kontakt z dużą grupą kosmetologów z całego kraju – możesz dzielić się wiedzą, prosić o pomoc i nawiązywać zawodowe oraz prywatne relacje z ludźmi, z którymi dzielisz swoje pasje,
 • zyskujesz dostęp do największych autorytetów w naszej branży – możesz uczestniczyć w specjalnych, zamkniętych spotkaniach z licznymi ekspertami,
 • możesz brać udział w najlepszych kongresach i konferencjach kosmetycznych – osoby reprezentujące Stowarzyszenie, wygłaszające wykłady mogą liczyć na darmowe wejściówki, noclegi i przejazdy,
 • aktywnie uczestniczysz w tworzeniu prawa regulującego uprawnienia kosmetologa,
 • jesteś na bieżąco ze światowymi nowinkami – pierwsza dowiadujesz się o najistotniejszych odkryciach naukowych, zmianach przepisów, imprezach branżowych itd.
 • otrzymujesz zniżki na szkolenia i zakupy w najbardziej prestiżowych firmach kosmetycznych,
 • zyskujesz wsparcie merytoryczne i marketingowe, które jest nieocenioną wartością w prowadzeniu własnego biznesu.

Kto może zostać członkiem?

 • kosmetolog posiadający dyplom magistra lub licencjata,
 • kosmetolog w trakcie lub po ukończeniu studiów doktoranckich,
 • absolwent kierunku medycznego, a także nauk dietetycznych, farmaceutycznych oraz fizjoterapeutycznych,
 • student kosmetologii bądź kierunków wyżej wymienionych.

Wysokość składki członkowskiej: 120 zł (60 zł dla studentów) rocznie.

www: http://pskime.pl, http://stowarzyszeniekosmetologii.blogspot.com 
e-mailstowarzyszeniekosmetologii@gmail.com
facebook: http://facebook.com/StowarzyszenieKosmetologii 

2) Niezależne Stowarzyszenie Kosmetyczek i Kosmetologów – NSKiK

stow

Cele stowarzyszenia:

 1. Scalanie środowiska zawodowego kosmetyczek i kosmetologów poprzez ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie „Punktów Edukacyjnych” w celu weryfikacji uprawnień do wykonywania oferowanych usług.
 2. Ochrona praw środowiska kosmetyczek i kosmetologów poprzez podejmowanie działań na rzecz zainicjowania ogólnopolskiej dyskusji w kwestii potrzeby wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu kosmetyczka i kosmetolog.
 3. Monitorowanie rynku branżowego i podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań na rzecz jego prawidłowego rozwoju.
 4. Tworzenie mechanizmów wpływających na weryfikację podmiotów zaopatrujących kosmetyczki i kosmetologów w specjalistyczne produkty narzędzia i preparaty.
 5. Pomoc członkom stowarzyszenia w negocjowaniu dogodnych warunków i form napraw serwisowych sprzętu służącego do wykonywania zawodu.
 6. Monitorowanie rynku w zakresie zgodności z prawem rejestracji i dopuszczania do obrotu zarówno preparatów kosmetycznych jak i sprzętu,
 7. Przeciwdziałanie agresywnej, wprowadzającej w błąd reklamie produktów kosmetycznych.
 8. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między podobnymi stowarzyszeniami.
 9. Upowszechnianie wiedzy na temat kosmetyki i kosmetologii.
 10. Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji o podobnym profilu działalności.

www: http://www.nskik.org
e-mail: biuro@nskik.org
facebook: http://www.facebook.com/nskik

3) Polskie Towarzystwo Kosmetologii Estetycznej

Cele stowarzyszenia:

 • Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna w zakresie kosmetologii estetycznej i jej uwarunkowania prawne.

www: http://kosmetologia-estetyczna.org/
facebook: https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Kosmetologii-Estetycznej-480240712074083/

Zamieszczone w artykule informacje pochodzą z materiałów reklamowych i stron internetowych poszczególnych stowarzyszeń.

Bądź na bieżąco!

Interesuje Cię temat regulacji uprawnień zawodowych, którym zajmują się branżowe stowarzyszenia? Mam dla Ciebie mnóstwo ciekawych informacji na ten temat – TUTAJ znajdziesz obszerną listę artykułów! Zapisz się również na NEWSLETTER (i odbierz darmowy e-book) lub na POWIADOMIENIA, a będziesz otrzymywać informacje o wszystkich nowych artykułach!

A Ty należysz do któregoś ze stowarzyszeń? Uważasz, że są one potrzebne? Podziel się swoją opinią w komentarzu!

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym