Wczoraj późnym wieczorem pojawiło się nowe rozporządzenie, które przedłuża możliwość pracy dla salonów kosmetycznych (przypomnę, że poprzednie rozporządzenie pozwalało na pracę tylko do 7 maja) i wprowadza zasady powrotu do pracy dla innych obiektów związanych z branżą beauty (m.in. salony masażu, solaria). 

W artykule znajdziesz daty i zasady funkcjonowania dla:

 • solariów, salonów masażu, salonów odchudzających,
 • siłowni, klubów i centrów fitness,
 • salonów kosmetycznych i fryzjerskich poza galeriami handlowymi,
 • salonów tatuażu i piercingu,
 • salonów kosmetycznych i fryzjerskich w galeriach handlowych – w lokalach i na wyspach,
 • targów, kongresów i konferencji,
 • hotelowych SPA.

Nowy dokument to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik). 


Solaria, salony masażu, siłownie i kluby fitness

W nowym rozporządzeniu czytamy:

§ 9. 1. Do dnia 28 maja 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

2) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, potwierdza dokument wystawiony przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo polski związek sportowy.

3. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) siłowni, klubów i centrów fitness,

2) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

– jest dopuszczalne, pod warunkiem prowadzenia tej działalności z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness:

1) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów;

2) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Przypomnę, czego dotyczy PKD 96.04.Z:

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

Wnioski:

 • solaria, salony masażu, salony odchudzające i inne z tego PKD (łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe) wracają do pracy 29 maja,
 • siłownie, kluby i centra fitness wracają do pracy w pełnym wymiarze (“w pełnym wymiarze”, bo w tej chwili mamy wyjątek np. dla sportowców przygotowujących się do igrzysk) 29 maja,
 • limit osób we wszystkich wymienionych wyżej obiektach po otwarciu to 1 osoba na 15 m2 powierzchni.

AKTUALIZACJA: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) PKD 96.04.Z wraca do pracy dzień wcześniej niż pierwotnie planowano, czyli nie 29, tylko 28 maja.


Salony kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

W przypadku salonów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i piercingu zmienia się jedynie data. Poprzednie rozporządzenie pozwalało na pracę do 7 maja, nowe rozporządzenie przedłuża ten czas do 5 czerwca.

Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi, albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.


Salony kosmetyczne i fryzjerskie w galeriach handlowych

W nowym rozporządzeniu nie mamy zapisów, które inaczej traktowałyby salony w galeriach handlowych (w lokalach lub na wyspach). Ich działalność nie jest więc w żaden sposób ograniczona. Mogą działać na takich samych zasadach jak reszta salonów.


Targi, kongresy, konferencje

Tutaj bez zmian – mogą być organizowane, ale wyłącznie online. Zakaz organizowania imprez stacjonarnych obowiązuje do 5 czerwca:

Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Hotelowe SPA

Po ostatniej konferencji Premiera i Ministra Zdrowia, na której opisywano harmonogram odmrażania gospodarki, napisałam dla Was artykuł, w którym znalazły się takie informacje (wklejam screen, żeby już nie opisywać wszystkiego od początku):

Jak ten problem został rozwiązany w nowym rozporządzeniu? Ano w sumie nijak. Mamy taki zapis:

Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 1 i 3–5. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Czyli:

 • hotele od 8 maja (bo wtedy zaczyna obowiązywać rozporządzenie) będą mogły działać z 50% obłożeniem,
 • w cytowanym zapisie mamy takie sformułowanie “z zastrzeżeniem ust. 1 i 3–5”, co w praktyce oznacza, hotele mogą działać, ale mając na uwadze, że nadal jest zakaz dla saun, solariów, masażu itd. (te “ust. 1 i 3–5” to te same, które cytowałam Wam na samym początku artykułu).

Nie mamy więc żadnych specjalnych, nowych przepisów dla hotelowych stref welness&spa. Wszystko jest dokładnie tak samo, jak w przypadku wcześniejszych zakazów i odmrożeń, czyli usługi kosmetyczne wracają do pracy szybciej, niż masaże, sauny itd. 

Logika wskazuje więc na to, że:

 • można działać w ramach dozwolonych zabiegów kosmetycznych,
 • do 29 maja nie można działać w zakresie zakazanych masaży, saun itd. 

ale jak zawsze – w takich kontrowersyjnych (kontrowersyjnych głównie ze względu na wcześniejsze zapowiedzi) tematach najlepiej skonsultować się z prawnikiem.


Podsumowanie

Jeszcze tradycyjna tabelka z podsumowaniem:

AKTUALIZACJA: Po aktualizacji, o której pisałam wyżej, data 29.05 na powyższej grafice zmienia się oczywiście na 28.05.


Wygląda na to, że do początku czerwca mamy spokój. Biorąc pod uwagę, że przed nami ciepłe miesiące, najprawdopodobniej spokój ten zostanie z nami na dłużej. Oby już na zawsze!

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :