Zobacz listę wszystkich regulacji dotyczących uprawnień zawodowych, nad którymi aktualnie pracuje Ministerstwo Zdrowia! Dowiedz się, jak sprawdzić, czy projekty przepisów, które mogą skutkować zakazem wykonywania niektórych zabiegów, zostały już opublikowane!

Zebrałam w jednym miejscu informacje na temat wszystkich projektów aktów prawnych, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo Zdrowia. Z tą listą będzie nam łatwiej monitorować temat. 

O co chodzi?

W tym artykule opisałam interpelacje, które posłowie wysłali do Ministerstwa Zdrowia w naszej sprawie oraz odpowiedzi, których udzieliło ministerstwo. Postanowiłam przejrzeć te odpowiedzi raz jeszcze i wypisać, wszystkie projekty, o których wspomina Ministerstwo. Myślę, że pomoże nam to w trzymaniu ręki na pulsie. Będziemy miały też jasne punkty odniesienia, bo jest w tym temacie sporo nieporozumień – ludzie mylą ustawy, rozporządzenia itd. 

Zebrałam również informacje na temat tego, gdzie możemy szukać poszczególnych projektów, kiedy już zostaną opublikowane. Tego typu sprawy zwykle zostają w moich notatkach – żebym wiedziała, co sprawdzać, gdzie szukać. Temat jest jednak na tyle poważny, że rękę na pulsie powinno trzymać więcej osób. Więcej osób powinno wiedzieć, o jakie dokumenty chodzi i gdzie ich szukać.

Zachęcam więc gorąco, żebyśmy wszystkie pilnowały tego tematu! Jak tylko pojawi się jakiś projekt, trzeba się szybko z nim zapoznać, sprawdzić, czy jest w nim coś niepokojącego i równie szybko się do tego odnieść. Czas jest kluczowy, bo nie wiemy, czy konsultacje będą trwały miesiąc, czy kilka dni.


1. Projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty

W poniższych cytatach ze wspomnianych wcześniej interpelacji pojawia się pierwszy dokument, nad którym obecnie trwają prace. Mowa o projekcie rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty:

Przygotowany został również, zgodnie z delegacją art. 17 ust. 26 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) projekt rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, w którym jedną z certyfikowanych umiejętności będzie medycyna estetyczna. Powyższy projekt rozporządzenia będzie jeszcze podlegał konsultacjom publicznym i międzyresortowym.

(odp. MZ na interpelację 32459)

Resort zdrowia pracuje obecnie nad projektem przepisów doprecyzowujących definicję świadczenia zdrowotnego oraz projektem rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, w którym jedną z certyfikowanych umiejętności będzie medycyna estetyczna.

(odp. MZ na interpelację 32033)

Rozporządzenie to miałoby zostać wydane do Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dlaczego “przejmujemy się” kwalifikacjami związanymi z medycyną estetyczną? Dlaczego nas to interesuje? Ano dlatego, że na tej liście kwalifikacji związanych z medycyną estetyczną, przypisanych tylko do lekarzy mogą się znaleźć również zabiegi od lat wykonywane w gabinetach kosmetycznych, co oznaczałoby, że przestaną one być zabiegami kosmetycznymi, a staną się “umiejętnościami lekarskimi”. Wszyscy już chyba o tym słyszeli, ale jeśli ktoś nie słyszał, to polecam artykuły z BAZY WIEDZY na ten temat, a szczególnie ten artykuł. 


Co jeszcze wiemy na temat tego projektu?

Wpis na temat projektu rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty już od jakiegoś czasu znajduje się w wykazie prac legislacyjnych umieszczonych na tej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Wykaz prac legislacyjnych to taka lista spraw, a konkretnie aktów prawnych, nad którymi pracuje dane ministerstwo.

Każdy wpis (są umieszczone w tabelce) zawiera:

 • l.p. – czyli po prostu numer pozycji w tabelce,
 • nr w Wykazie – czyli oficjalny numer danego projektu, pod którym będzie go można znaleźć na innych stronach, śledzić prace nad nim,
 • podstawa prawna lub tytuł projektu rozporządzenia – podstawa prawna, czyli nazwa ustawy, do której ma zostać wydane rozporządzenie lub tytuł rozporządzenia,
 • treść upoważnienia – fragment ustawy mówiący o tym, że takie rozporządzenie ma lub może zostać wydane,
  istota projektu rozporządzenia – o co chodzi, po co to rozporządzenie itd.,
 • osoba nadzorująca prace legislacyjne – osoba odpowiedzialna w ministerstwie za dany projekt,
 • etap prac/informacja o rezygnacji z prac wraz z podaniem przyczyny – to w sumie najważniejsze, bo dowiadujemy się, na jakim etapie są w danej chwili prace nad danym rozporządzeniem.

Na dzień 27.04.2022 (ostatnia aktualizacja) wpis dotyczący interesującego nas projektu rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty wyglądał następująco: 

wykaz prac legislacyjnych ministerstwa zdrowia

Omówmy kolejno poszczególne kolumny tabeli:

 • 116 – to numer w tabelce, przydatny właściwie tylko do tego, żeby zlokalizować wpis w tabelce,
 • MZ 1296 – ten numer jest najbardziej istotny, ponieważ jeśli projekt w końcu zostanie opublikowany, to znajdziemy go właśnie po tym numerze,
 • później mamy ustawę, do której ma zostać wydane rozporządzenie i fragment ustawy mówiący właśnie o rozporządzeniu – to nam akurat wiele do sprawy nie wnosi, choć oczywiście warto mieć świadomość, do czego w ogóle (do jakiej ustawy) to rozporządzenie ma zostać wydane – z pewnością będzie łatwiej je znaleźć,
 • kolejna pozycja to wyjaśnienie, o co chodzi – w skrócie o to, że właśnie ma zostać wydane rozporządzenie, które będzie porządkować kwalifikacje lekarzy w różnych dziedzinach – medycyna estetyczna to tylko jeden z tematów, oczywiście dla nas najbardziej istotny
 • następna pozycja to osoba odpowiedzialna za projekt – jeśli pojawi się projekt rozporządzenia i będziemy do niego przesyłać uwagi, to najprawdopodobniej właśnie do tej osoby,
 • no i na koniec to, co interesuje nas najbardziej, czyli etap prac nad projektem – mamy tutaj informację, że projekt jest “przed skierowaniem na UZ i KS”.

Co oznaczają te skróty?

Konsultacje publiczne (KS) to etap, na którym każdy może wysłać swoje uwagi do projektu.

Podsumowując:

 • musimy “pilnować” projektu, czyli “czatować” na to, aż się ukaże,
 • jak się ukaże, musimy go przeanalizować i przesłać swoje uwagi.

Gdzie sprawdzać, czy projekt został opublikowany? Na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/ są wrzucane projekty różnych aktów prawnych. Możemy sobie (jak na poniższym screenie) wyfiltrować projekty opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Możemy również wpisać numer, który już znamy, czyli MZ 1296 (jak na poniższym screenie). Jest to opcja wygodniejsza i bardziej precyzyjna. Dla pewności jednak warto sprawdzać na dwa sposoby. Nie wiem, czy numer projektu może się na tym etapie zmienić, ale wychodzę z założenia, że “przezorny zawsze ubezpieczony”.

Jeśli ktoś siedzi w temacie i zna również inne miejsca, w których taki projekt może się ukazać, bardzo proszę o informację. 

Zanim polecimy do następnego dokumentu, chciałabym Ci przypomnieć, że możesz przyczynić się do powstawania kolejnych takich artykułów, stawiając mi wirtualną kawę lub robiąc zakupy w moim sklepie. Dzięki Waszemu wsparciu mogę przeznaczyć czas na ważne dla branży tematy.


2. Projekt procedur medycyny estetycznej/Katalog procedur medycyny estetycznej

Podobnie jak poprzednio, zacznijmy od cytatów z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelacje poselskie:

Niezależnie od tego grupa ekspertów pod przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii sporządziła projekt procedur medycyny estetycznej, który przeszedł konsultacje z Naczelną Radą Lekarską, Polskim Towarzystwem Dermatologicznym, Polskim Towarzystwem Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Polskim Towarzystwem Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Zespół uwzględnił również w projekcie procedur medycyny estetycznej uzasadnione uwagi zgłoszone przez inne szkoły wyższe niż uczelnie medyczne kształcące na kierunku kosmetologii.

(odp. MZ na interpelację 32459)

Przygotowany został przez konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii we współpracy z innymi ekspertami katalog procedur medycyny estetycznej będących zabiegami medycznymi, które mogą wykonywać tylko i wyłącznie lekarze lub lekarze dentyści. Powyższe zgodne jest ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz innych towarzystw medycznych takich jak Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, a także stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej.

(odp. MZ na interpelację 32033)

Mowa tutaj o liście procedur medycznych, czyli mówiąc konkretnie: liście zabiegów, które mogliby wykonywać tylko lekarze, a dla nas byłyby zakazane. Listę przekazaną przez lekarzy do Ministerstwa Zdrowia opisałam w tym artykule. 

Zgodnie z wypowiedzią Ministerstwa Zdrowia, w toku prac nad listą zostały uwzględnione uzasadnione uwagi zgłoszone przez inne szkoły wyższe niż uczelnie medyczne kształcące na kierunku kosmetologii. Jakie uwagi zostały uwzględnione? Tego niestety nie wiemy.

Nie wiemy niestety również, w jakiej formie i gdzie zostanie opublikowany projekt procedur medycyny estetycznej lub katalog procedur medycyny estetycznej (Ministerstwo Zdrowia używa obu tych nazw).

Tak na logikę, mógłby to być np. załącznik do omawianego w pierwszym punkcie rozporządzenia, no ale to tylko moja teoria. Jak dowiem się czegoś konkretnego, dam znać. Na teraz mam kilka wskazówek, jak szukać informacji o tym dokumencie. Szczegóły pod kolejnym punktem.


3. Projekt standardu realizacji poszczególnych procedur medycyny estetycznej dedykowanych dla lekarzy

Kolejny cytat z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację:

Przygotowany został także przez zespól ekspertów z udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii projekt standardu realizacji poszczególnych procedur medycyny estetycznej dedykowanych dla lekarzy.

(odp. MZ na interpelację 32033)

Tutaj znowu mamy podobny problem, jak poprzednio – nie do końca wiadomo, czego częścią miałby być ten dokument i czy to w ogóle jest osobny dokument, czy kolejna nazwa omawianego wcześniej katalogu. 

Znów na logikę: mamy rozporządzenie w sprawie umiejętności zawodowych lekarza, załącznikiem do tego rozporządzenia mógłby być katalog procedur medycyny estetyczniej, jako uszczegółowienie tych umiejętności. Schodząc jeszcze niżej, mielibyśmy załącznik do załącznika, czyli standard realizacji poszczególnych procedur medycyny estetycznej, czyli dokładną instrukcję, jak dane procedury należy przeprowadzać. 

Brzmi w miarę logicznie, co oczywiście nie oznacza, że tak będzie. Podobnie jak w poprzednim punkcie, to tylko moja teoria.

Jak śledzić dokumenty, których lokalizacji nie znamy? Na to też jest sposób!


Alerty Google – sposób na monitorowanie ważnych tematów

Przydatnym narzędziem, jeśli chodzi o śledzenie internetu w ważnych dla nas sprawach, są Alerty Google. Działa to wszystko bardzo prosto i jest darmowe. Wchodzisz na stronę alertów i wpisujesz hasło, które chcesz śledzić. Klikasz “utwórz alert” i gotowe! 

Jak tylko w sieci pojawi się wpis ze zwrotem, który śledzisz, dostaniesz wiadomość na swojego Gmaila z linkiem do danego artykułu. Jednocześnie możesz śledzić wiele haseł. Oczywiście należy z tym uważać, bo w internecie pojawia się naprawdę mnóstwo rzeczy. Jeśli ustawisz sobie alert na słowo “kosmetyk”, to będziesz tych powiadomień dostawać naprawdę dużo, choć nie co 5 minut. Ustawiając alert, możesz wybrać, kiedy chcesz dostawać powiadomienia: “na bieżąco”, “najwyżej raz dziennie”, “najwyżej raz w tygodniu”.

Jeśli ustawisz sobie alert na popularne słowo i wybierzesz opcję “na bieżąco”, to maile będziesz dostawać często, ale to tak w ramach dygresji. Dziś chodzi mi o sprawy, o których jest cicho, więc alertów zapewne dostawać nie będziesz, przynajmniej do momentu, w którym pojawi się to, na czym nam zależy – i właśnie nieprzegapienie tego momentu w taj chwili jest najbardziej istotne 🙂 


4. Projekt przepisów doprecyzowujących definicję świadczenia zdrowotnego

Kolejny cytat z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację:

Resort zdrowia pracuje obecnie nad projektem przepisów doprecyzowujących definicję świadczenia zdrowotnego oraz projektem rozporządzenia w sprawie umiejętności zawodowych lekarza i lekarza dentysty, w którym jedną z certyfikowanych umiejętności będzie medycyna estetyczna.

(odp. MZ na interpelację 32033)

Zgodnie z postulatami lekarzy definicja świadczeń zdrowotnych miałaby być zmieniona poprzez wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Warto dodać, że zmiana ustawy musi zostać przegłosowana przez posłów i senatorów, w odróżnieniu od rozporządzenia, które jest po prostu wydawane przez ministra, bez głosowań. Jest to więc potencjalnie dłuższa i trudniejsza ścieżka. 

O samych postulatach zmiany definicji pisałam w tym artykule (głównie w jego dolnej części, bo na początku omawiałam aktualne w tamtej chwili newsy), więc jeśli nie wiesz, o co chodzi, koniecznie tam zajrzyj.

Wracając do naszego dzisiejszego tematu, czyli monitorowania ewentualnych zmian, tutaj również poszukiwania trzeba prowadzić na stronach opisanego w punkcie pierwszym Rządowego Centrum Legislacji, oczywiście w obszarze dotyczącym działań Ministerstwa Zdrowia. Tak na “chłopski rozum” powinno się to nazywać jakoś tak: “projekt zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

Zostały nam do omówienia jeszcze dwa punkty: zmiany dotyczące programów kształcenia i zmiany związane z nową ustawą o wyrobach medycznych.


5. Jednolity program kształcenia kosmetologów na uczelniach

Ostatni już cytat z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację:

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych przy udziale zespołu przedstawicieli uczelni medycznych kształcących na kierunku kosmetologia, podjęła działania związane z wypracowaniem jednolitego programu kształcenia kosmetologów na tychże uczelniach medycznych, który ma realizować wszystkie założenia zawodu kosmetologa zgodne z obowiązującym prawem i zakresem należnych im kompetencji.

(odp. MZ na interpelację 32033)

Aby zorientować się, gdzie szukać nowego programu kształcenia, porozmawiałam z osobą zajmującą się edukacją. Dowiedziałam się, że nowy program powinien zostać opublikowany w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przejrzałam wszystkie dokumenty, które aktualnie się tam znajdują, ale nic nie znalazłam.

Zdaniem osoby, z którą rozmawiałam, powinna być tutaj mowa o standardach kształcenia, a nie programie kształcenia, ponieważ program kształcenia tworzy uczelnia.

Dostałam informację, że jeśli dla jakiegoś kierunku są opracowane ogólne standardy kształcenia, to program tworzy się właśnie w oparciu o te standardy. Jest jednak wiele kierunków, dla których takich standardów nie ma – między innymi właśnie kosmetologia jest takim kierunkiem, dla którego obecnie nie ma standardów.

Standardy tworzy się dla specyficznych zawodów, np. dla zawodów medycznych lub dla nauczycieli. Przy okazji więc mamy tutaj kolejną niekonsekwencję. Skoro kosmetologia nie jest zawodem medycznym, to dlaczego stosuje się w naszej sprawie praktyki takie, jak właśnie dla zawodów medycznych?

Myślę, że kwestie związane z kształceniem są bardzo ciekawym i ważnym wątkiem w tej sprawie. Mam nadzieję, że uda mi się je zgłębić nieco dokładniej.


To już wszystkie projekty nowych przepisów wymienione w odpowiedziach Ministerstwa Zdrowia. Omówić musimy jednak jeszcze jeden dokument, który wprawdzie nie został przez nikogo oficjalnie zapowiedziany, ale możliwość jego publikacji została uwzględniona w uchwalonych ostatnio przepisach.


6. Rozporządzenia wydawane do nowej Ustawy o wyrobach medycznych

Chodzi o niedawno uchwaloną Ustawę o wyrobach medycznych.

W tym artykule sprzed roku pisałam o zagrożeniu, które może się wiązać z tą ustawą. W ostatecznej wersji przepisów również umieszczono zapis o możliwości publikacji rozporządzenia (za chwilę wyjaśnię, o co chodzi), więc tamte obawy nadal pozostają aktualne. O samej ustawie też mam zamiar Wam napisać, jednak w tym momencie priorytet mają pozostałe wcześniej wymienione punkty. Jak tylko domknę najpilniejsze sprawy, postaram się wrócić do ustawy o wyrobach.

Skoncentrujmy się jednak teraz na tym jednym fragmencie, który jest dla nas ryzykowny. W Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (klik) czytamy:

Art. 51. 1. Prezes Urzędu powiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia o grupach rodzajowych wyrobów, które stwarzają lub mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i osób trzecich, wskazując propozycje wprowadzenia określonych wymagań lub ograniczeń dotyczących tych wyrobów w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ich używania.

2. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:
1) dystrybucji, wydawania, stosowania lub warunków używania danego rodzaju wyrobów;
2) kwalifikacji użytkowników;
3) instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej;
4) aktualizacji oprogramowania;
5) okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów;
6) wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1 i 3–5, i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, które z wymagań lub ograniczeń, o których mowa w ust. 2, mają znaleźć zastosowanie w odniesieniu do grupy rodzajowej wyrobów, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres tych wymagań lub ograniczeń, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich, przewidziane zastosowanie i funkcję wyrobów oraz związane z nimi ryzyko, dostępność alternatywnych metod, zakres używania takich wyrobów, niezbędne czynności konieczne do utrzymania tych wyrobów, zakres wiedzy i kwalifikacji osób utrzymujących sprawność wyrobów oraz konieczność utrzymania wyrobów w stanie umożliwiającym korzystanie z nich w sposób przewidziany dla danego rodzaju wyrobów.

Mówiąc po ludzku: jeśli władze uznają, że jakiś wyrób medyczny może być niebezpieczny dla zdrowia, mogą wydać rozporządzenie, w którym zapiszą, kto i w jakich warunkach może z takiego wyrobu korzystać. Czyli np., że może tylko lekarz, a kosmetolog nie może. Tak hipotetycznie.

Przekładając to na rzeczy, których trzeba szukać i które trzeba monitorować, będą to wszystkie rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia do Ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa porusza wiele tematów, więc tych rozporządzeń pewnie będzie sporo, no ale monitorować trzeba, żeby nie przegapić ewentualnego rozporządzenia, które zamykałoby nam drogę do wykorzystywania w pracy niektórych produktów, akcesoriów lub sprzętów. 

Gdzie ewentualnie pojawi się takie rozporządzenie? Ano w omawianym przy punkcie pierwszym Rządowym Centrum Legislacji – trzeba zaglądać do projektów rozporządzeń wstawianych przez Ministerstwo Zdrowia. 


Jak widzisz, tematów, które trzeba monitorować, jest wiele. Samo zdobycie wiedzy, która umożliwiła napisanie tego artykułu, zajęło bardzo dużo czasu. Oprócz zdobywania informacji, przekazywania ich Wam w formie artykułów, organizuję sporo działań na rzecz naszej branży, np. wspomniane interpelacje poselskie.

Od kilku miesięcy jest to w zasadzie moja pełnoetatowa praca. Praca, która nie przynosi mi dochodu, dlatego bardzo ważne jest Wasze wsparcie, dzięki któremu mogę czasowo zrezygnować z pisania nowych e-booków i poświęcić się w 100% temu tematowi.

Chcesz mnie wesprzeć? Zrób zakupy w sklepie Gabinetu od zaplecza lub postaw mi wirtualną kawę – to jedyne źródła finansowania tej strony.

Nie mam żadnych influencerskich współprac ani nie reklamuję żadnych firm. Bez Twojego wsparcia nie będę mogła intensywnie działać.

Wszystkie artykuły na ten temat znajdziesz w specjalnej BAZIE WIEDZY.


podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :