Przygotowałam dla Ciebie kompleksową analizę przepisów nowej tarczy branżowej dla salonów beauty. Sprawdź, co, dla kogo i w jakiej sytuacji!

Zaczniemy od lekko przydługiego, ale istotnego wstępu. Później już będzie samo “mięso” 😉

Spis treści artykułu:

 • kwestie techniczne
 • dopłaty do wynagrodzeń,
 • zwolnienie z ZUS,
 • świadczenie postojowe,
 • dotacja do 5 tys. zł,
 • Istotne informacje dotyczące całej tarczy branżowej,
 • inne formy wsparcia dostępne poza tarczą branżową.

Kilka istotnych kwestii “technicznych”

Jak zawsze w takich sytuacjach podkreślam, że nie jestem ani prawnikiem, ani księgową. Naprawdę mocno się staram, żeby przekazać Wam w 100% pewne informacje, ale mogę czegoś nie wyłapać (m.in. z tego powodu piszę np. “moje wnioski”), dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym, z księgową, z ZUS-em itd.

Proszę również, żebyście nie wysyłały mi pytań typu “bo u mnie jest tak, czy łapię się na…”, bo po prostu nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Do tego jest potrzebne doświadczenie, wiedza w tematach księgowych itd. Ja sama nawet nie korzystałam z większości z tych opcji pomocy (tylko z mikropożyczki w ubiegłym roku), teraz też nie skorzystam, bo mam inne PKD, więc np. w temacie składania wniosków to Wy macie większe doświadczenie ode mnie 😉 Jeśli mogę pomóc, zawsze pomagam, ale w kwestii indywidualnych sytuacji naprawdę nie jestem w stanie.

Ok. Przejdźmy do rozporządzenia.


Należy zacząć od tego, że opublikowane dzisiaj rozporządzenie jest “rozporządzeniem zmieniającym”, czyli wcześniej była tarcza (rozporządzenie), z której korzystały zamknięte wcześniej branże (np. restauracje). Tę tarczę uzupełniono dzisiejszym rozporządzeniem, dodając nowe kody (m.in. nasz), wydłużając terminy, modyfikując zasady itd.

Jest to o tyle istotne, że w wielu miejscach nowego rozporządzenia mamy zapisy w stylu: “po punkcie 2 dodaje się punkt 3 o treści…” Czyli musimy niestety (niestety, bo to komplikuje sprawę) patrzeć na oba dokumenty, a nie tylko na ten dzisiejszy. To, co było i co w tym zmieniono, a następnie co z tego wynika dla nas. Dla ułatwienia będę używać skrótów:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (klik) – to jest podstawowe rozporządzenie z lutego tworzone z myślą o innych branżach – będę je określać skrótem “rozporządzenie 1“,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (klik) – dzisiejsze rozporządzenie, które uzupełnia to pierwsze m.in. o aktualną pomoc dla branży beauty – będę je określać skrótem “rozporządzenie 2“.

Nie omawiam wszystkich zapisów tych rozporządzeń, tylko te, które uznałam za ważne. Powyżej masz linki do pełnej treści – zapoznaj się z nimi.

Czasami będę też powoływać się na Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (klik).

Dlaczego na ustawę? Bo od niej wszystko się zaczęło. Jeśli na wiosnę 2020 roku korzystałaś z tarczy, to zasady przyznawania pomocy były opisane właśnie w tej ustawie, która była już zresztą kilka razy zmieniana. Przy którejś z kolei zmianie ustawy dodali do niej taki zapis, że kolejne opcje pomocy mogą wprowadzać już nie zmianą ustawy (bo sejm, senat, dużo zamieszania, długo to trwa), ale właśnie rozporządzeniem. Tak powstało rozporządzenie 1 i później “nasze” rozporządzenie 2. W rozporządzeniach jednak nie ma wszystkiego (np. wszystkich wymogów formalnych), więc rozporządzenia czasami “odsyłają nas po szczegóły” do ustawy.

Za każdym razem, kiedy będę mówić o “ustawie” będzie mi chodziło właśnie o ten dokument.


Myślę, że najlepszym “systemem” będzie, jak omówienie każdej z form pomocy zacznę od wstawienia informacji ze stron rządowych (takie małe streszczenie na rozgrzewkę i wprowadzenie do tematu), następnie pokażę Wam przepisy  i na koniec podsumujemy, co z tego wszystkiego wynika. Kolejna opcja wsparcia analogicznie.

Lecąc po kolei, powiemy o:

 • dopłatach do wynagrodzeń,
 • zwolnieniu z ZUS,
 • świadczeniu postojowym,
 • dotacji do 5 tys. zł,
 • Istotnych informacjach dotyczących całej tarczy branżowej,
 • innych formach wsparcia dostępnych poza tarczą branżową.

Zanim zaczniemy, jeszcze ściąga z branżowych kodów PKD (dla mojej – w pisaniu i Waszej – w czytaniu wygody, bo w przepisach są tylko numerki):

 • 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (m.in. solaria, salony odchudzające, salony masażu),
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna (takie PKD często mają podolodzy i trycholodzy),
 • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (m.in. salony tatuażu i piercingu),
 • 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna.

Ja skoncentruję się głównie na PKD 96.02.Z, bo:

 • nie jestem w stanie omówić wszystkiego (ten artykuł już i tak jest strasznie długi), a różne PKD mają różne warunki,
 • część kodów była już uwzględniona w poprzedniej tarczy, więc podejrzewam, że posiadacze tych innych kodów są już jako tako zorientowani w zasadach.

Niemniej jednak wkleję wszystko (również zapisy istotne dla innych kodów). Po prostu omawiając zapisy i wyciągając wnioski, będę się odnosić tylko do salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

W większości przypadków pomijam też wymogi “papierkowe”, tzn. jakie dokładnie dokumenty trzeba złożyć, bo teraz chyba wszystko można załatwić elektronicznie i system pokazuje nam, co konkretnie jest potrzebne. Nie to, żeby to było nieważne, ale z tymi informacjami artykuł wydłużyłby się o kilka kolejnych stron.

Jeszcze jedna uwaga: nawet jeśli nie masz pracowników, przeczytaj pierwszy punkt o dopłatach do wynagrodzeń, bo omawiając go, wyjaśniam wiele kwestii, które są istotne również w kolejnych punktach. Tam nie będę już o nich wspominać.


1) Dopłaty do wynagrodzeń

Na stronach rządowych czytamy:

dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

Kto może skorzystać z dopłaty do wynagrodzeń?

W rozporządzeniu 2 czytamy:

1. Przyznaje się świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 31 marca 2021 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przepis art. 15gga ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

Moje wnioski:

 • żeby sprawdzić, czy “łapiesz się” na dopłaty do wynagrodzeń, będą sprawdzać, czy w dniu 31 marca 2021 r. miałaś odpowiedni kod PKD,
 • odpowiedni, czyli 96.02.Z lub inny z wymienionych powyżej,
 • PKD musi być przeważające (pamiętaj, że cały czas mówimy o dniu 31 marca 2021),
 • ważny jest również Twój przychód, który w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40% od przychodu, który uzyskałaś… i tu mamy 4 opcje:
 • opcja 1: w miesiącu poprzednim, 
 • opcja 2: w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • opcja 3: w lutym 2020,
 • opcja 4: we wrześniu 2020.

Ja to rozumiem tak, że jeśli składasz wniosek np. za maj 2021, to porównujesz:

 • (opcja 1) kwiecień 2021 z marcem 2021,
 • (opcja 2) kwiecień 2021 z kwietniem 2020,
 • (opcja 3) kwiecień 2021 z lutym 2020,
 • (opcja 4) kwiecień 2021 z wrześniem 2020,
 • (opcja 1) marzec 2021 z lutym 2021,
 • (opcja 2) marzec 2021 z marcem 2020,
 • (opcja 3) marzec 2021 z lutym 2020,
 • (opcja 4) marzec 2021 z wrześniem 2020,
 • (opcja 1) luty 2021 ze styczniem 2021,
 • (opcja 2) luty 2021 z lutym 2020,
 • (opcja 3) luty 2021 z lutym 2020 – to nam się powiela,
 • (opcja 4) luty 2021 z wrześniem 2020.

Jedna z powyższych opcji do wyboru. Należy sprawdzić, w której z tych opcji będziesz miała ten wymagany spadek co najmniej 40%.

W kolejnych opcjach pomocy będzie analogicznie.


Dodatkowe informacje na temat dopłat do wynagrodzeń

W cytowanym wyżej przepisie mamy również takie odniesienie:

Przepis art. 15gga ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

Chodzi tutaj oczywiście o wspomnianą Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (klik). Jakież to tajemnice kryje ten artykuł “art. 15gga”?

Ano mamy w nim opisane zasady przyznawania tego świadczenia, że nie można zalegać z podatkami, że trzeba zrobić jakąś listę pracowników itd. Krótko mówiąc, 4,5 strony różnych wymogów formalnych. Jeśli rok temu korzystałaś z tego świadczenia, to pewnie będziesz wiedziała, o co chodzi. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, kliknij sobie w powyższy link do ustawy, wciśnij ctrl+F (wyszukiwanie w dokumencie), wpisz “15gga” i przeczytaj sobie ten artykuł. Mając oczywiście na uwadze, że jak piszą tam np. o wrześniu 2020, to to jest nieaktualne, bo “stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału”. Dlaczego tak? W uproszczeniu: żeby nie kopiować dziesiątek stron tamtej ustawy (która ma w sumie 300 stron). Po prostu mówią nam: macie takie i takie wsparcie, z takimi i takimi datami, a resztę formalności to sobie doczytajcie w ustawie. 

Z istotnych (moim zdaniem) informacji z rozporządzenia 2 mamy jeszcze coś takiego:

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w § 1a ust. 1, mogą być składane do dnia 30 czerwca 2021 r.

To by było na tyle. W cytowanym na początku artykule opublikowanym na stronach rządowych mamy jednak jeszcze coś takiego:

dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników

i

przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS

W rozporządzeniu 2 nie ma nic na ten temat. Musimy więc “grzebać” dalej. W rozporządzeniu 1 mamy coś takiego:

1. Przyznaje się świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na zasadach określonych w art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą o COVID-19”…

To nam nie pomogło (niczego nowego nie wiemy), grzebiemy dalej i lądujemy we wspomnianym wcześniej “artykule 15gga” z ustawy. To ten, który miał 4,5 strony i który polecałam przeczytać.

Czytamy w nim między innymi:

4. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

5. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

1) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Ja to tak rozumiem, że zasady opisane w tej ustawie obowiązywały zarówno w rozporządzeniu 1, jak i w “naszym” rozporządzeniu 2. Oczywiście mając na uwadze, że: 

Przepis art. 15gga ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

Czyli jak już pisałam, korzystamy sobie z “naszego” rozporządzenia 2, uzupełniając wiedzę ustawą. Jeśli w ustawie jest coś sprzecznego z rozporządzeniem 2 (np. stara data), to wtedy rozporządzenie 2 jest bardziej aktualne – obowiązuje data z rozporządzenia 2, a nie z ustawy – tak w mega uproszczeniu. 

Ok, wróćmy do tego art. 15gga, bo jeszcze nie rozgryzłyśmy tematu 3 miesięcy i formy zatrudnienia.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Mamy również coś takiego:

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4.

Czyli, żeby wiedzieć, kim jest pracownik, musimy się rozstać z naszym ulubionym artykułem 15gga i przeskoczyć do art. 15g ust. 4, który brzmi następująco:

Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Czyli w skrócie: albo umowa o pracę, albo zlecenie ze składkami.


Jakie jeszcze istotne informacje znajdziemy w ustawie? Poniżej kilka kluczowych (moim zdaniem) spraw:

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (…).

i

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

i

Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, należy:

1) niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;

2) powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków (…).

To tyle. Pamiętaj, że ja tu nie wklejam wszystkiego. Warto sobie przejrzeć samodzielnie te przepisy w całości. Ta uwaga będzie oczywiście aktualna we wszystkich kolejnych punktach.


2) Zwolnienie z ZUS

Na stronach rządowych (klik) czytamy:

zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

W tym przypadku zrobimy tak, że wkleję Wam fragment rozporządzenia 1 i naniosę w nim zmiany, które wprowadza rozporządzenie 2 (to, co wykreślono – wykreślam; to, co dodano, zaznaczam niebieskim):

(salony kosmetyczne i fryzjerskie są na dole cytatu, w niebieskiej części; całość wstawiłam ze względu na inne kody związane z branżą beauty, dla których zasady są z kolei omówione u góry)

§ 10. 1. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

2) 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

2) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

– którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

2. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 listopada 2020 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

2. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten okres, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.”,

2a. Zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. albo za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, płatnika składek prowadzącego, na dzień 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

2) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

– którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.”,

Też mnie od tego rozbolała głowa, ale ciężko byłoby to przeanalizować, przeskakując co chwila między tymi rozporządzeniami. Uznałam, że łatwiej będzie je połączyć. Ok, pora na wnioski.

Moje wnioski:

 • żeby sprawdzić, czy “łapiesz się” na zwolnienie z ZUS, będą sprawdzać, czy w dniu 31 marca 2021 r. miałaś odpowiedni kod PKD,
 • odpowiedni, czyli 96.02.Z lub inny z wymienionych powyżej,
 • PKD musi być przeważające (pamiętaj, że cały czas mówimy o dniu 31 marca 2021),
 • ważny jest również Twój przychód, który w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40% od przychodu, który uzyskałaś… i tu mamy 4 opcje:
 • opcja 1: w miesiącu poprzednim, 
 • opcja 2: w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • opcja 3: w lutym 2020,
 • opcja 4: we wrześniu 2020,
 • dodatkowo: trzeba być zgłoszonym jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020.

Ile razy można skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

Zerknijmy na jeszcze jeden istotny zapis z mixu rozporządzenia 1 i rozporządzenia 2:

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, 2 i 2a jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za:

1) styczeń 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

2) grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,

3) luty 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2,

4) marzec 2021 r. i kwiecień 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2a pkt 1,

5) kwiecień 2021 r. – w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2a pkt 2”,

– nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

W tym miejscu mam “zagwozdkę”, bo:

 • w tym pierwszym długaśnym cytacie, w naszym “2a” wyodrębniono dwa rodzaje kodów, oznaczone odpowiednio “1)” i nasz “2)” – skoro podzielili na dwie części, to pewnie po coś. 
 • we wstępie do “2a” napisano “odpowiednio za okres od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. albo za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.” – słowo klucz “odpowiednio”,
 • dodatkowo w drugim cytacie mamy dla naszego “2)” o deklaracji lub raporcie za kwiecień, podczas gdy “1)” ma marzec i kwiecień.

Wydaje mi się, że powyższe wskazywałoby na to, że nasze kosmetyczne PKD jest zwolnione z ZUS-u jedynie za kwiecień. Nie jestem tego jednak w 100% pewna. Trzeba to zweryfikować, najlepiej w ZUS lub u księgowej. Dodatkowo na stronach ZUS w najbliższych dniach pojawią się pewnie informacje w tej sprawie – tam również warto regularnie zaglądać.


Dodatkowe informacje na temat zwolnienia z ZUS

W rozporządzeniu 1 mamy jeszcze 2 istotne zapisy, które nie zostały zmienione rozporządzeniem 2, więc powinny nadal obowiązywać:

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19.

i

Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.2)).

Drugi zapis jest chyba jasny – jeśli zapłaciłaś składkę, z której będziesz zwolniona, masz możliwość otrzymania zwrotu. Odnośnie pierwszego – zerknij do ustawy, bo to kolejne kilka stron tekstu. Myślę, że nie ma sensu wklejać kilometrowych cytatów tylko po to, żeby stwierdzić, że one nie obowiązują.

Mam jednak pewne wątpliwości, bo jest mowa tylko o tym, że nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności. Co z okresami zatrudnienia? One są wymienione w tych samych punktach, które dotyczą właśnie liczby ubezpieczonych. Nie uwzględnia się więc całego tego punktu, czy tylko liczby ubezpieczonych, a okresy zatrudnienia (które są niedostosowane do dat z nowych rozporządzeń) zostają? Nie potrafię tego rozstrzygnąć, a Ty pewnie nie wiesz, o co mi chodzi… Musisz sobie do tego zerknąć (ustawa, ctrl+f i “31zo”) – wtedy będziesz wiedziała, o co chodzi. Jak zacznę to tutaj rozpisywać, to i tak niewiele wniesie, a sporo skomplikuje. Należy jednak mieć świadomość, że w tym temacie jest pewna wątpliwość.


Zasady zwolnienia z ZUS są opisane w ustawie w art. 31zo–31zx – zerknij sobie również na pozostałe zapisy z tych artykułów, oczywiście jak zwykle mając na uwadze, że rozporządzenie “nadpisuje” ustawę. To w sumie kilkanaście stron, więc nie da rady napisać o wszystkim, ale o najważniejszych rzeczach już chyba wspomniałam.


3) Świadczenie postojowe

Na stronach rządowych czytamy:

świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego?

Tutaj znowu “nałożymy” sobie rozporządzenie 2 na rozporządzenie 1:

1. Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, osobie o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1 tej ustawy, prowadzącej na dzień 30 listopada 2020 r. 31 marca 2021 r pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

2) 91.02.Z,

3) 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

3) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,”,

4) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

– której przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Moje wnioski:

 • żeby sprawdzić, czy “łapiesz się” na świadczenie postojowe, będą sprawdzać, czy w dniu 31 marca 2021 r. miałaś odpowiedni kod PKD,
 • odpowiedni, czyli 96.02.Z lub inny z wymienionych powyżej,
 • PKD musi być przeważające (pamiętaj, że cały czas mówimy o dniu 31 marca 2021),
 • ważny jest również Twój przychód, który w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40% od przychodu, który uzyskałaś… i tu mamy 4 opcje:
 • opcja 1: w miesiącu poprzednim, 
 • opcja 2: w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • opcja 3: w lutym 2020,
 • opcja 4: we wrześniu 2020.

Zwróć uwagę na ten, znany Ci już fragment:

1. Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, osobie o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1 tej ustawy,

Sprawdźmy zatem, co jest w artykule 15zq omawianej już przez nas niejednokrotnie ustawy:

Art. 15zq. 1. Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe.

Wynika z tego, że świadczenie postojowe przysługuje wyłącznie prowadzącym działalność – nie wymieniono punktu drugiego, który dotyczy umów zlecenie. Nie jestem tego jednak w 100% pewna i nie bardzo wiem, jak to zweryfikować – temat umów zlecenie zdecydowanie przekracza moje możliwości. Sygnalizuję więc tylko i  polecam kontakt z księgową lub z ZUS-em – jeśli ten temat Cię dotyczy.


Ile razy można otrzymać świadczenie postojowe?

Wróćmy do rozporządzenia 1 połączonego z rozporządzeniem 2:

Na podstawie niniejszego rozporządzenia świadczenie przysługuje: 1) jednokrotnie – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
2) maksymalnie dwukrotnie – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
3) maksymalnie trzykrotnie – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

Na podstawie niniejszego rozporządzenia świadczenie przysługuje:

1) jednokrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4;

2) maksymalnie dwukrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;

3) maksymalnie czterokrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

4) maksymalnie pięciokrotnie – osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.”

Tutaj już mamy jasną informację, że salonom ze “standardowym” PKD świadczenie postojowe przysługuje jeden raz.


Ile wynosi świadczenie postojowe?

W rozporządzeniach nie mamy informacji na ten temat, musimy więc skierować się do “wyższej instancji”, czyli wrócić do ustawy. Konkretnie, interesują nas te artykuły:

Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19.

W jednym z artykułów ustawy (konkretnie art. 15zr ust.1) czytamy:

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

Dalej czytamy jeszcze:

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6 pkt 1, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. 

Sprawdźmy, o kim mowa w tym art. 15zq ust. 6 pkt 1:

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747).

Wynika z tego (chyba), że ogólnie świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia. Niestety karta podatkowa i ryczałt to dla mnie czarna magia, więc nie podejmę się wysnuwania kategorycznych wniosków.

Na stronach rządowych mieliśmy jednak taką informację:

świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy.

W pierwszym przypadku kwota 2080 zł się zgadza, bo to rzeczywiście jest 80% minimalnego wynagrodzenia z 2020 roku. Co z tym 50%? Nie potrafię znaleźć odpowiedzi… Gdyby faktycznie obowiązywało, to dlaczego wspominają tylko o kwocie 2080 zł? Może jak już będą oficjalne informacje na stronach ZUS, to się ostatecznie wyjaśni.

Tak na marginesie wspomnę, że tych przepisów dotyczących świadczenia postojowego jest w ustawie strasznie dużo (kilkadziesiąt stron), jest też sporo zmian, wyłączeń, czy to w rozporządzeniach, czy w zmianach ustawy, czy dla niektórych kodów – ten temat szczególnie polecam skonsultować z księgową lub ZUS-em, bo w stosunku do niego mam najwięcej wątpliwości.


4) Dotacja do 5 tys. zł

Na stronach rządowych czytamy:

dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Kto może skorzystać z dotacji?

Spodobały mi się te “rozporządzeniowe mixy” 😀 Ppodążajmy dalej tym samym tropem:

1. Nadaje się staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Nadaje się staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

2) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

3) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z,
47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

– których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

– których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przepisy art. 15zze4 ustawy o COVID-19 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

Moje wnioski:

 • żeby sprawdzić, czy “łapiesz się” na dotację do 5 tys. zł, będą sprawdzać, czy w dniu 31 marca 2021 r. miałaś odpowiedni kod PKD,
 • odpowiedni, czyli 96.02.Z lub inny z wymienionych powyżej,
 • PKD musi być przeważające (pamiętaj, że cały czas mówimy o dniu 31 marca 2021),
 • ważny jest również Twój przychód, który w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40% od przychodu, który uzyskałaś… i tu mamy 4 opcje:
 • opcja 1: w miesiącu poprzednim, 
 • opcja 2: w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • opcja 3: w lutym 2020,
 • opcja 4: we wrześniu 2020.

Ważne wyłączenia

Z miksu rozporządzeń:

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. 31 marca 2021 r.

I z rozporządzenia 1:

W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z § 7 ust. 1, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.


Ile razy można dostać dotację?

W naszym miksie mamy taki zapis:

Dotacja może być udzielona:
1) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Dotacja może być udzielona:
1) jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

2) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;

3) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;

4) czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z;

5) pięciokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Wynika z tego, że salony kosmetyczne i fryzjerskie, które jako przeważający mają wpisany standardowy kod 96.02.Z, mogą otrzymać dotację tylko jeden raz.


Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

W rozporządzeniu 2 czytamy:

Wniosek, o którym mowa w art. 15zze4 ust. 4 ustawy o COVID-19, mający na celu uzyskanie dotacji, o której
mowa w § 7 ust. 1, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają do dnia 31 maja 2021 r.


Po dodatkowe informacje jak zwykle należy się udać do ustawy. W ustawie dotacja jest opisana w art. 15zze4. Z kolejnej tony przepisów wynotowałam dla Was dwie najbardziej istotne (moim zdaniem) sprawy:

Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

i

Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.


5) Istotne informacje dotyczące całej tarczy branżowej

Zanim przejdę do omówienia innych form pomocy (poza Tarczą Branżową), muszę jeszcze wspomnieć o kilku sprawach dotyczących samej tarczy.

Jak pewnie zauważyłaś, mimo szczegółowego omówienia wielu zapisów, sporo spraw nadal jest (przynajmniej dla mnie) niejasnych. Myślę, że więcej wyjaśni się, jak na oficjalnych stronach (rządowych, ZUS, UP) pojawią się informacje o możliwości składania wniosków – tym informacjom zwykle towarzyszy omówienie podstawowych zasad kwalifikacji do danej formy pomocy. 

Zapytasz pewnie, kiedy pojawią się wnioski. Zapewne jakoś przed upływem terminów opisanych w rozporządzeniu 2. Jeśli chodzi o te terminy, to wygląda to następująco:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5–7, 11–13, § 3, oraz § 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 4 maja 2021 r.

 • § 1 pkt 5–7 – dotyczy świadczenia postojowego,
 • § 1 pkt 11–13 – dotyczy zwolnienia z ZUS.

Dwa pozostałe są mniej istotne.

Trzeba po prostu raz na jakiś czas zerkać na oficjalne strony i sprawdzać, czy są już dostępne jakieś informacje, wskazówki, wnioski itd. Postaram się też to monitorować i podrzucać w mediach społecznościowych. 

Urzędy tak jak i my muszą “przemielić” te nowe przepisy, przygotować informacje, wnioski, przeszkolić urzędników, więc pewnie chwilę to potrwa.

Poza omówieniem opisanych czterech form wsparcia (dopłaty do pracowników, zwolnienie z ZUS, postojowe i dotacja) w rozporządzeniu znajdziemy jeszcze kilka dodatkowych zapisów, ale moim zdaniem nie są one szczególnie istotne, choć oczywiście warto zerknąć we własnym zakresie.

Pamiętaj również (pisałam już na początku, ale to ważne), że nie jestem specjalistą. Naprawdę mocno starałam się to rzetelnie przeanalizować, ale czegoś mogłam nie wyłapać. Podstawowe źródło informacji to księgowa i ZUS.


AKTUALIZACJA: można już składać wnioski!

26 kwietnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że można już składać wnioski o o dopłatę do wynagrodzeń pracowników i dotację. Wnioski można składać tutaj.


30 kwietnia na stronach ZUS pojawiły się informacje na temat zwolnienia z opłacania składek i świadczenia postojowego – nazwy formularzy, instrukcje itd. Wnioski można składać od 4 maja, ale już teraz warto zerknąć, co i jak:

 • Ogólna informacja ze strony ZUS – tutaj.
 • Szczegóły zwolnienia z opłacania składektutaj.
 • Szczegóły dotyczące świadczenia postojowegotutaj.

6) Inne formy wsparcia dostępne poza Tarczą Branżową

Nie ma tego wiele, ale chyba warto wspomnieć – może komuś uda się skorzystać. Wspomnę również o tematach, w których na razie nie ma dobrych wieści, ale często o nie pytacie, więc uznałam, że dobrze będzie zebrać wszystko w jednym miejscu. Napiszę o:

 • dodatkowym zasiłku opiekuńczym (na plus),
 • umorzeniu lub odroczeniu podatku (na plus),
 • umorzeniu tarczy finansowej PFR 1.0. (na razie na minus),
 • kasach online (na razie na minus).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Temat istotny dla rodziców małych dzieci. W związku z zamknięciem żłobków i przedszkoli przedłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia. Kilka dni temu okazało się jednak, że żłobki i przedszkola zostaną otwarte od 19 kwietnia. W związku z tym, ten dodatkowy zasiłek w związku z zamknięciem placówek zostanie skrócony. Wszystkie informacje znajdziesz na TEJ stronie ZUS. Wkleję poniżej tylko fragment dotyczący tego skrócenia okresu wypłacania, bo myślę, że dla wielu osób to może być szczególnie istotne: 

W związku z otwarciem od 19 kwietnia 2021 r. żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz podmiotów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Ustalanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 19 kwietnia 2021 r. w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli:

– w przypadku gdy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za łączny okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r. złożył rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym [14], oświadczenie to stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 18 kwietnia 2021 r. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku bez konieczności składania nowego oświadczenia lub korygowania oświadczenia już złożonego, nie dłużej niż do 18 kwietnia 2021 r.

– w przypadku, gdy pomimo otwarcia od 19 kwietnia 2021 r. żłobków i przedszkoli nastąpi jednak zamknięcie danej placówki lub jej ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19, w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres po 18 kwietnia 2021 r. rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym składa nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku, nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 r.


Umorzenie lub odroczenie podatków

Kilka dni temu na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się artykuł z informacją o możliwości rozłożenia na raty podatku, odroczenia terminu jego zapłaty lub umorzenia zaległości podatkowych:

Krajowa Administracja Skarbowa w dobie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szeroko udziela wszelkiego rodzaju ulg. Podatnicy mogą zwrócić się zarówno o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej a nawet o umorzenie zaległości podatkowej.

Na tej stronie ministerstwa znajdziesz szczegółowe informacje.


Umorzenie tarczy finansowej PFR 1.0. (z ubiegłego roku)

W tej sprawie dla większości salonów na razie nie ma dobrych wieści. Żeby się znowu mocno nie rozpisywać, wklejam post, który kilka dni temu wrzuciłam na profil Gabinetu od zaplecza na Facebooku. Opublikowana dziś tarcza niestety nie zmieniła niczego w tym temacie. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje, dam znać.


Kasy fiskalne online

Wiele z Was pyta, czy w związku z aktualną sytuacją jest szansa na kolejne odroczenie obowiązku wdrożenia kasy fiskalnej online. Z informacji prasowych wynika, że raczej nie bardzo. Z tego co pamiętam wnioskowały o to firmy, którym ten obowiązek wchodził od 1 stycznia 2021, a były odgórnie zamknięte, no i niestety spotkały się ze stanowczą odmową.

Dla salonów ten obowiązek wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2021 (artykuł na ten temat znajdziesz tutaj). Postaram się napisać do ministerstwa z zapytaniem, czy jest szansa to jeszcze przeciągnąć. Jak się czegoś dowiem, dam znać. 


To już wszystko, co miałam do przekazania! 🙂 Jeśli tekst Ci się podobał i masz ochotę, możesz mi postawić wirtualną kawę. Dziś za radą dziewczyn z naszej grupy założyłam sobie profil na portalu Buycoffee, który umożliwia wsparcie internetowego twórcy symboliczną wirtualną kawą, czyli szybkim przelewem (np. Blikiem) w wysokości 5, 10 lub 15 zł. Bez konieczności zakładania jakichś kont, rejestrowania się itd. Wirtualną kawę możesz mi postawić TUTAJ.


Bardzo Wam dziękuję za okazane zaufanie, za to, że decydujecie się korzystać z moich e-booków i kursów. To właśnie dzięki Wam mogą powstawać takie teksty – blog Gabinet od zaplecza utrzymuje się wyłącznie z Waszych zakupów. Dziękuję również za ogrom ciepłych słów, które otrzymałam od Was w ostatnich dniach. Z nimi, nawet combo ustawy i dwóch rozporządzeń nie było wstanie mnie zdemotywować! 😀


podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :