Dziś pojawiło się nowe rozporządzenie, które przedłuża aktualnie obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) czytamy:

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574, 617, 654 i 683) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 9 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10 i 11, w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15, w ust. 16 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19 i 20, w ust. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 i 24 oraz w ust. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1 i 2, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „18 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „25 kwietnia 2021 r.”;

Czyli mówiąc po ludzku: tam, gdzie w poprzednim rozporządzeniu pojawiała się data 18 kwietnia (po zmianach, bo w pierwszej wersji był 9 kwietnia), zastąpiono ją datą 25 kwietnia.

Wnioski:

  • obostrzenia, które opisałam w TYM artykule, obowiązują aktualnie nie do 18 kwietnia, tylko do 25 kwietnia,
  • jest ciągłość obowiązywania obostrzeń – nie ma żadnych “przerw między rozporządzeniami”, które umożliwiałyby pracę w tej przerwie – zakaz obowiązuje przez cały czas (wspominam o tym, bo były o to pytania).

Poza zmianą daty w rozporządzeniu nie ma żadnych istotnych dla nas zmian.

Kiedy nowe rozporządzenie wchodzi w życie?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie zostało ogłoszone dziś (15 kwietnia), więc wchodzi w życie jutro (16 kwietnia).

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :