Często czytam na różnych branżowych grupach, że już wchodzą przepisy, które znacznie ograniczą wykonywanie niektórych, bardziej inwazyjnych zabiegów. Temat rozgrzewa emocje już od dawna, ale tak naprawdę nikt nie wie, na ile poważna jest sprawa i kiedy mogą pojawić się jakieś konkrety. Postanowiłam zrobić małe śledztwo w tej sprawie! 😉

Ostatnio w sieci krążył artykuł Piotra Miączyńskiego z Gazety Wyborczej (można przeczytać TUTAJ) na temat planowanych zmian. Nie dowiadujemy się z niego wiele – artykuł był skierowany głownie do osób niezwiązanych z branżą kosmetyczną. W większości pojawiają się w nim sprawy, o których wszystkie z nas od dawna wiedzą.

Na końcu artykułu znalazłam jednak ciekawą dla nas informację. Cytat ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia, w którym czytamy, że do rozstrzygnięcia opisywanego problemu niezbędne są „międzyresortowe uzgodnienia z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego ds. gospodarki”. Uzgodnienia ruszą po (i tu druga ważna informacja) otrzymaniu rekomendacji z Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Odszukałam ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Znajdziemy w nim informację, że:

§ 8. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2018 r.

Artykuł zaczęłam pisać 19 lipca, a więc już grubo po tym terminie. Okazało się jednak, że 27 czerwca uchwalono ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W tym zarządzaniu zmieniono termin zakończenia prac zespołu z 27 czerwca na 30 września:

§ 8. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1, nie później jednak niż z dniem 30 września 2018 r.

Jeśli brać na poważnie deklaracje Ministerstwa z artykułu opublikowanego na stronach Gazety Wyborczej i przyjąć (co wydaje się logiczne), że rekomendacje powstaną po zakończeniu prac zespołu, uzgodnienia międzyresortowe będą mogły rozpocząć się najwcześniej w październiku bieżącego roku.

Z tego z kolei można wysnuć ostrożną tezę, że do końca bieżącego roku raczej nie pojawią się w tej sprawie żadne konkretne regulacje. Nie oznacza to jednak, że powinnyśmy siedzieć z założonymi rękami! W najbliższych miesiącach będą się decydować nasze przyszłe losy. Jeśli temat nie jest Ci obojętny, zapoznaj się proszę z listą organizacji, które walczą o nasze prawa. Znajdziesz ją TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym