Zebrałam dla Ciebie absolutnie wszystkie dostępne informacje o formach wsparcia dostępnych dla właścicieli salonów beauty i rozmaitych “opcjach awaryjnych”. W artykule znajdziesz rozwiązania dotyczące: składek ZUS, podatków, czynszu, wynagrodzeń dla pracowników, urlopów, zasiłków, kredytów, leasingów… Dodatkowo dostajesz linki do dokładnych instrukcji i formularzy!

Artykuł jest długi, więc stworzyłam do niego spis treści. Możesz przeczytać cały artykuł “od deski do deski” lub kliknąć na “klik” i przenieść się do wybranego tematu.

SPIS TREŚCI:

I. Podatki (klik)
1. Umorzenie całości lub części zaległości podatkowej
2. Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych
3. Rozłożenie na raty należności podatkowych
4. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
5. Niższe zaliczki na PIT/CIT
6. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
7. Przegląd kasy fiskalnej

II. Składki ZUS (klik)
1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
2. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

III. Czynsz za lokal (klik)
1. Możliwości z umowy najmu i negocjacje z właścicielem lokalu
2. Wzór pisma do właściciela lokalu o obniżenie czynszu
3. Zwolnienie z czynszu dla salonów w galeriach handlowych

IV. Salon zamknięty… Co z pieniędzmi na utrzymanie? Co z opieką nad dzieckiem? (klik)
1. Zasiłek opiekuńczy
2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
3. Zasiłek chorobowy (L4)
4. Teleporady i e-zwolnienia
5. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

V. Pracownicy: pensje, zasiłki, urlopy (klik)
1. Zasiłki dla pracowników
2. Urlopy dla pracowników
3. Dofinansowanie do pensji pracowników
4. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
5. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
6. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

VI. Spłata kredytów, leasingów, nowe kredyty (klik)
1. Wakacje kredytowe i leasingowe
2. Wzór pisma, do banków i leasingodawców w sprawie zawieszenia rat
3. Mikropożyczka

VII. Inne udogodnienia (klik)
1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych
2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

VIII. Moje wskazówki (klik)

Zaczynamy!


I. Podatki

1. Umorzenie całości lub części zaległości podatkowej

Jeśli w związku z aktualną sytuacją masz problem ze zapłaceniem zobowiązań podatkowych (np. zaległy podatek, odsetki za zwłokę), możesz złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Oczywiście nie ma gwarancji, że urząd przychyli się do Twojej prośby.

Na stronie rządowej czytamy:

Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa – to urząd decyduje, czy przyzna ci zwolnienie z obowiązku zapłaty zaległego podatku. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do umorzenia zaległości podatkowej, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak odmowa umorzenia zaległości podatkowej wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.

I dalej:

ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,
ważny interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, które uzasadniają umorzenie zaległości podatkowej, to dosyć pojemne pojęcia, dlatego zadbaj o wyczerpujące uzasadnienie i dokładne udokumentowanie ich we wniosku.

Szczegółowe instrukcje dotyczące takiego wniosku znajdziesz na tej stronie rządowej. 


2. Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Możesz również złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności należności podatkowych. Tutaj wskazówki są praktycznie takie same jak wyżej.

Być może zadajesz sobie w tej chwili pytanie (ja też) po co wnioskować o odroczenie, jeśli można wnioskować o umorzenie? Nie ma żadnych wskazówek z tym związanych, pozostaje więc intuicyjne wyjaśnienie: odraczać będą pewnie chętniej, niż umarzać.

Myślę, że warto po prostu skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym, przedstawić swoją sytuację i zapytać, czy jest szansa na umorzenie, albo od razu złożyć wniosek o umorzenie, a w przypadku odrzucenia o odroczenie? Nie wiem – nie chcę Ci źle poradzić. Po prostu zadzwoń do urzędu i porozmawiaj.

Więcej informacji na temat odraczania terminu płatności należności podatkowych znajdziesz na tej stronie rządowej.


3. Rozłożenie na raty należności podatkowych

Analogicznie jak wyżej… Więcej informacji na tej stronie.


4. Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Stratę z bieżącego roku możesz odliczyć od dochodu za rok 2019. Dzięki temu zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


5. Niższe zaliczki na PIT/CIT

Żeby nie stracić płynności finansowej, możesz złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na PIT/CIT.

Taka forma pomocy jest przewidziana dla osób, które uważają, że zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku.

Decyzja o obniżeniu zaliczek jest podejmowana indywidualnie, więc nie masz gwarancji, że urząd przychyli się do Twojej prośby.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


Aktualizacja 2020-04-06: Salony kosmetyczne i fryzjerskie mają być preferencyjnie traktowane przez Urzędy Skarbowe

Pojawiły się wytyczne Ministerstwa Finansów dla urzędów skarbowych – salony kosmetyczne i fryzjerskie zostały w nich uwzględnione jako branże bezpośrednio zagrożone oddziaływaniem koronawirusa.

W wytycznych opublikowanych na tej stronie rządowej czytamy:

1. Przesłanka koronawirusa może, co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.

2. W takim wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów nie trzeba badać jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.

3. Jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 r. należy działać jak wyżej, pod warunkiem, że podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp).

4. Jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w punkcie 1) i 2).

5. Przypadki opisane w punktach od 1) do 4) należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.

6. Jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w pkt 5) (nie składa oświadczenia majątkowego).

7. Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusem tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, salony odnowy, fitness itp).

8. Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020 r. podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).

9. Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

Pomoc dla podatników jest priorytetem, dlatego wnioski ulgowe, ale również zwroty podatków, szczególnie zwroty VAT, czy zwalnianie rachunków split payment, są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zwroty i nadpłaty podatków powstałe przed dniem powstania zaległości podatkowych, nie będą zaliczane na poczet odraczanych lub rozkładanych na raty zaległości podatkowych. Będą zwracane bezpośrednio, chyba że z innym wnioskiem wystąpi podatnik.


6. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Kolejna “opcja podatkowa” dla właścicieli salonów beauty to zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlega nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


7. Przegląd kasy fiskalnej (dopisane: 2020.04.06)

Akurat teraz wypada Ci przegląd kasy fiskalnej? Możesz go przełożyć. Na stronie rządowej czytamy:

Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie rządowej.

II. Składki ZUS

1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Informacja ze strony ZUS:

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie ZUS.


2. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Informacja ze strony ZUS:

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie ZUS.


III. Czynsz za lokal

1. Możliwości z umowy najmu i negocjacje z właścicielem lokalu

Warto zajrzeć do umowy najmu i sprawdzić, czy nie ma w niej jakichś zapisów, które pomogłyby Ci w kryzysowej sytuacji. W większości przypadków jednak jedyną opcją na zmniejszenie kosztów będzie porozumienie z wynajmującym. Możesz poprosić o:

 • umorzenie czynszu, np. za jeden miesiąc,
 • umorzenie czynszu w zamian za… – np. w zamian za zobowiązanie do wykonania określonych remontów,
 • odroczenie płatności, np. na 3 miesiące,
 • rozłożenie płatności na raty,
 • zaliczenie kaucji na poczet czynszu – w przypadku oporów możesz zobowiązać się do jej uzupełnienia, np. w ciągu 6 najbliższych miesięcy.

Czy właściciel się zgodzi? To ciężko przewidzieć, ale warto pamiętać, że właściciel też człowiek – widzi co się dzieje. Myślę, że w wielu przypadkach, np. rozłożenie płatności na raty będzie dla właściciela lokalu lepszą opcją, niż np. Twoja rezygnacja i szukanie nowego najemcy w tak trudnych dla prowadzenia biznesu warunkach. No chyba, że Twoja lokalizacja jest wyjątkowo atrakcyjna i kilka firm ma na nią „chrapkę” – w takiej sytuacji może być trudniej.

Jeśli nie uda Ci się dogadać z właścicielem, a naprawdę nie masz pieniędzy na czynsz, jedyną opcją (poza wyprowadzką z lokalu, wyprzedaniem sprzętu itd.) wydaje się być skorzystanie z pożyczki.

Jeśli wynajmujesz lokal od miasta, warto sprawdzić, czy nie wprowadzono u Ciebie jakichś odgórnych obniżek lub nawet zwolnień z czynszu. W niektórych miastach zapadły tego typu decyzje. 


2. Wzór pisma do właściciela lokalu o obniżenie czynszu

Izba Kosmetologów udostępniła wzór pisma, które można złożyć do właściciela lokalu w sprawie obniżenia czynszu. Wzór jest dostępny do pobrania TUTAJ.


3. Zwolnienie z czynszu dla salonów w galeriach handlowych

W Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (klik) czytamy:

Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.

4. Postanowienia ust. 1–3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

Kompleksowe omówienie tego tematu znajdziesz w tym artykule na portalu prawo.pl.


IV. Salon zamknięty… Co z pieniędzmi na utrzymanie? Co z opieką nad dzieckiem?

Zamknęłaś czasowo salon i… Co dalej? Skąd masz wziąć pieniądze na życie? Istnieje kilka możliwości:

 • zasiłek opiekuńczy,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek chorobowy (L4).

Poniżej omówię kolejno każdą z tych opcji.


1. Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie opieki m.in. w następujących sytuacjach:

 • nad dzieckiem w wieku do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
 • nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
 • nad innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.

Opieka na dziecko do 14 lat to maksymalnie 60 dni w roku, a nad osobą powyżej 14 lat – maksymalnie 14 dni w roku.


2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z koronawirusem wprowadzono możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który nie wlicza się do obowiązujących wyżej limitów. Zasiłek wprowadzono w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół. Można z niego skorzystać w celu opieki nad:

 • dzieckiem poniżej 8. roku życia.

Były zapowiedzi podniesienia limitu wieku dziecka dla którego można skorzystać z zasiłku, ale wycofano się z tego pomysłu.

Podsumowując, jeśli masz działalność i nikt nie jest chory (Ty, dziecko, mąż itd.) to jedynymi pieniędzmi, które możesz dostać za “siedzenie w domu” jest opieka nad dzieckiem w wieku do 8 roku życia – z powodu zamknięcia przedszkola, szkoły, żłobka itd.

Jeśli nikt nie jest chory, nie masz dzieci, Twoje dzieci są starsze niż 14 lat, Twoje dzieci są małe, ale nie chodziły do żadnej placówki – nie otrzymasz żadnych pieniędzy… 🙁

Więcej informacji na temat zasiłku opiekuńczego, wraz z dokładnymi instrukcjami, zasadami itd. znajdziesz na stronach ZUStutaj (zwykły zasiłek opiekuńczy) i tutaj (dodatkowy zasiłek opiekuńczy).

O ubezpieczeniu i składce chorobowej przeczytasz na stronie ZUS tutaj, a aktualne wysokości składek ZUS sprawdzisz tutaj.

Jeszcze jedna istotna w aktualnej sytuacji informacja: z zasiłku opiekuńczego możesz skorzystać również jeśli inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko (do lat 8) jest nosicielem choroby zakaźnej i wydał decyzję o izolacji dziecka

AKTUALIZACJA 2020.03.20: Szkoły, przedszkola, żłobki itd. zamknięte przynajmniej do Wielkanocy. W związku z tym przedłużono okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.


3. Zasiłek chorobowy (L4)

Tutaj wiele się nie zmienia w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad. Jesteś chora, możesz poprosić lekarza o zwolnienie. Jeśli podlegasz pod ubezpieczenie chorobowe (pisałam o tym wcześniej), dostaniesz zasiłek chorobowy.

W przypadku działalności gospodarczej (dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli po 90 dniach opłacania składki.

Wspominam o tym, bo w dyskusjach pojawiają się pomysły zawieszania działalności, niepłacenia składek (bez czekania na ewentualną decyzję ZUS). Niektórzy w ogóle nie płacili składki chorobowej… Nie będę szczegółowo omawiać tych tematów, bo nie jestem księgową. Chcę jedynie zwrócić Twoją uwagę, że jest tutaj pewne ryzyko “wypadnięcia” z ubezpieczenia i przed podjęciem jakichkolwiek decyzji warto skonsultować się z księgową.

Wszystkie niezbędne informacje na temat zasiłku chorobowego znajdziesz na stronie ZUS – tutaj.


4. Teleporady i e-zwolnienia

Jedynym ułatwieniem związanym z koronawirusem jest fakt, że w wielu miejscach zwolnienie uzyskamy nawet bez konieczności osobistego spotkania z lekarzem. W ramach profilaktyki przychodnie ograniczają osobiste wizyty pacjentów i wiele spraw można załatwić na odległość.

Została wprowadzona opcja teleporad. Na stronie NFZ znajdziemy taką informację:

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc. Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.

Więcej o teleporadach przeczytasz na tej stronie NFZ.


5. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Na stronie ZUS czytamy:

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie ZUS.


V. Pracownicy: pensje, zasiłki, urlopy

1. Zasiłki dla pracowników

Jeśli chodzi o zasiłki opiekuńcze, zwolnienia lekarskie itd., to wszystko działa bardzo podobnie, jak w opisywanej wcześniej sytuacji pracodawcy – właściciela salonu.

Pracownik może więc skorzystać (na opisanych wyżej zasadach) z:

 • zasiłku opiekuńczego,
 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku chorobowego.

Poniżej dodaję kilka informacji, których nie było wcześniej, a które są istotne właśnie w kontekście pracowników salonu.

1. Na stronie ZUS znalazłam informację, że:

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

2. Pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu i u nich prawo do zasiłku przysługuje już po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, czyli sporo wcześniej niż u pracodawcy.

Wiesz już jednak że zasiłki przysługują w bardzo szczególnych sytuacjach, które raczej nie zaspokoją potrzeb wszystkich Twoich pracowników. Co zrobić w tej sytuacji? Mam dla Ciebie złą wiadomość – na tą chwilę nie ma żadnej możliwości zminimalizowania finansowych konsekwencji przestojów. Jeśli zatrudniasz pracownika, musisz mu wypłacać wynagrodzenie – zgodnie z umową, nawet w sytuacji, w której nie pracujecie i nie zarabiacie. Czekamy cały czas na ewentualną pomoc rządu w tym zakresie.

3. Wynagrodzenie za pierwsze 33 dni zwykłego “chorobowego” nadal leży po stronie pracodawcy – tu nie ma żadnych zmian. Jeśli więc pracownica poszła na L4, płacisz jej wynagrodzenie na dotychczasowych zasadach. 

A może urlop?


2. Urlopy dla pracowników

Skoro i tak nie pracujemy, to może wysłać pracowników na urlop? Przynajmniej nie poniosę dodatkowych kosztów, bo przecież z urlopu i tak prędzej czy później by skorzystali. A może urlop bezpłatny? Nie będę musiała nic płacić – przecież nie mam z czego… Przeszło Ci to przez myśl?

O urlop wnioskuje pracownik. Ty możesz się zgodzić lub nie, ale nie możesz wysłać kogoś na urlop (tym bardziej bezpłatny) pod przymusem. Radca prawny Ilona Przetacznik tak wypowiada się na ten temat (w dyskusji pod ostatnim lajwem):

Widzę, że jest duże poruszenie, jeśli chodzi o urlop bezpłatny. W tym zakresie wydana specustawa nic nie zmienia. Stosuje się nadal przepisy Kodeksu Pracy.

Mowa o art. 174 kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać o kilku elementach:
– o taki urlop powinien wystąpić pracownik, w tym wypadku najlepiej na piśmie,
– pracodawca może go nie udzielić,
– pracodawca nie powinien go narzucać, nawet jeśli jest to spowodowane ciężką sytuacją pracodawcy (dlatego dobrze jest mieć prośbę pracownika na piśmie),
– w okresie takiego urlopu stosunek pracy trwa, lecz prawa i obowiązki stron stosunku pracy pozostają zawieszone (wyrok SN z 9 maja 1992 r. sygn. akt II PK 318/07).
– zgodnie z art. 174 par. 2 k.p. stanowi on przerwę w wykonywaniu obowiązków i nie wlicza się go do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika u dotychczasowego pracodawcy.
– pracodawca nie ma obowiązku wypłacania w tym okresie wynagrodzenia ani też opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika

Art. 174 brzmi tak:
§ 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§ 4.Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Co w sytuacji, w której pracownicy rozumiejąc sytuację, sami zdecydują się wykorzystać np. zaległy urlop? Tego zabronić nie możesz i zapewne nie będziesz chciała. Warto jednak być ostrożnym, bo temat niewątpliwie jest “śliski”. Ktoś może Ci później powiedzieć, że wnioskował o urlop, bo bał się zwolnienia z pracy.  Podsumowując, warto wypracować z pracownikami rozwiązania, które obu stroną pomogą jakoś przetrwać ten trudny okres i wszystko ustalać pisemnie.


3. Dofinansowanie do pensji pracowników

Możesz skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników.

Na stronach rządowych czytamy:

Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. 

1) Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt 1.

2) Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

3) Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, jednak pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.

4) Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).

5) Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości. 

6) Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.

7) Świadczenia nie przysługują:

– pomocy domowej,
– pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
– pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

Z tej formy pomocy może skorzystać:

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W kwestii wysokości wsparcia na stronach rządowych czytamy:

– w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
– w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


4. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

O wsparcie w zakresie wynagrodzeń dla pracowników można się także ubiegać lokalnie – w Urzędzie Pracy.

Należy jednak pamiętać, że:

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Na stronach rządowych czytamy:

Pracodawco, skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika. (…)

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane).

Kiedy możesz skorzystać z tej formy pomocy:

Co najmniej rok prowadzenia działalności poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje spadek obrotów.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać:

 • mikroprzedsiębiorcy,
 • mali przedsiębiorcy,
 • średni przedsiębiorcy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


5. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Na stronie ZUS czytamy:

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Więcej informacji znajdziesz na TEJ stronie ZUS.


6. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Więcej informacji na temat tej formy pomocy znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


VI. Spłata kredytów, leasingów, nowe kredyty

1. Wakacje kredytowe i leasingowe

W komunikacie opublikowanym na stronie Związku Banków Polskich czytamy:

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

i

Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

i

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

i

Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19.

Powyższe informacje pochodzą z tej strony ZBP.

Podsumowując:

 • jeśli wiesz, że będziesz miała problem ze spłaceniem raty kredytu lub leasingu, warto zajrzeć na stronę internetową swojego banku/firmy i sprawdzić, czy już oficjalnie zadeklarowały wdrażanie powyższych rozwiązań, opracowały odpowiednie procedury itd.,
 • jeśli tak, skontaktuj się z bankiem i złóż odpowiedni wniosek zgodnie z ich wytycznymi,
 • jeśli nie, również skontaktuj się z bankiem i zapytaj, czy będą wprowadzać takie rozwiązania i kiedy należy się w tej sprawie z nimi skontaktować.

2. Wzór pisma, do banków i leasingodawców w sprawie zawieszenia rat

Izba Kosmetologów udostępniła wzór pisma, do banków i leasingodawców w sprawie zawieszenia rat. Wzór jest dostępny do pobrania TUTAJ.


3. Mikropożyczka

Możesz wnioskować o niskooprocentowaną, jednorazową pożyczkę do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Z tej opcji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

W Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (klik) czytamy:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na TEJ stronie rządowej.


VII. Inne udogodnienia

1. Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

Kolejne udogodnienie dla właścicieli salonów kosmetycznych i fryzjerskich to zwolnienie z konieczności opłacania abonamentu RTV i opłat audiowizualnych (np. ZAiKS).

W Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (klik) czytamy:

Art. 15l. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie:

1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego
przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie,

2) opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383)

– jeżeli spełniają oni łącznie warunki określone w ust. 2.

2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są:

1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

3) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

Nie trzeba składać żadnych wniosków. Wystarczy, że spełniasz zacytowane wyżej kryteria z ustawy.


2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Pisałam wcześniej o możliwości złożenia wniosku do Urzędu Pracy o dofinansowania dla pracowników. Jeśli nie zatrudniasz pracowników, możesz złożyć (również do Urzędu Pracy) wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.

W związku z tym, że informacje na stronach rządowych są jeszcze mocno niekompletne, wklejam fragment Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (klik) z informacjami na ten temat:

Art. 15zzc. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. (…)

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. (…)

10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.


VIII. Moje wskazówki

1. Źródła informacji

Po czytaniu ustawy i informacji na stronach rządowych mam taką ogólną refleksję-wskazówkę, że zanim skorzystasz z jakiejś formy wsparcia, doczytaj sobie o niej w ustawie, bo te informacje na stronach rządowych są w tej chwili jeszcze niepełne, a dobrze by było mieć świadomość, że np. decydując się na jakąś pomoc, jednocześnie musisz utrzymać stan zatrudnienia albo zobowiązać się do prowadzenia działalności przez określony czas.

Na późniejszych etapach, podpisując umowę itd. pewnie i tak się tego dowiesz, no ale w obecnej sytuacji zdecydowanie lepiej jest takie rzeczy wiedzieć wcześniej.

 • główną ustawę regulującą większość tematów, o których pisałam, możesz przeczytać TUTAJ,
 • a wszystkie informacje rządowe są zebrane TUTAJ.

2. Indywidualne porady

Wiem, że macie mnóstwo pytań (dostaję ich codziennie kilkadziesiąt), dlatego też kolejny raz przypominam, że nie udzielam indywidualnych porad w zakresie tematów opisanych w tym artykule. Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka:

 • nie jestem doradcą podatkowym, księgową, prawnikiem, urzędnikiem państwowym,
 • nie mam wiedzy i uprawnień do udzielania komukolwiek indywidualnych porad – czym innym jest zebranie w jednym miejscu ogólnodostępnych informacji i podlinkowanie szczegółów, a czym innym analizowanie konkretnych sytuacji i udzielanie rad o ogromnej wadze finansowej,
 • z wszelkimi pytaniami polecam zwracać się do wyżej wymienionych specjalistów – w pierwszej kolejności do księgowych i urzędników, a w dalszej ewentualnie do doradców podatkowych, prawników,
 • wiem dokładnie tyle samo co Ty – przeczytałaś te wszystkie informacje, ja też i tyle,
 • nie mam na to czasu – w ostatnich dniach dzieje się naprawdę dużo – napisałam dla Was ponad 20 (!) artykułów; naprawdę nie mam czasu na nic innego…

3. Odpowiedzi na pytania

To, co mogę jeszcze zrobić ze swojej strony, żeby Wam pomóc, to obserwowanie dyskusji, zbieranie wątpliwości i przesyłanie ich do odpowiednich instytucji, a następnie publikacja odpowiedzi. Jest taki plan, ale samo pisanie tego artykułu zajęło mi kilka dni… Także będę informować.

Jak będę miała coś nowego, wrzucę to poniżej do ostatniej części (IX) tego artykułu.


4. Kolejne aktualizacje

Ostatnia aktualizacja tego artykułu miała miejsce w dniu 2.04.2020.

Jeśli pojawi się coś nowego, dopiszę z datą. Reszty (czyli tego co jest w tej chwili) nie będę na bieżąco sprawdzać, weryfikować, czy aby jakiś urzędnik nie zmienił zdania i nie zmodyfikował jakiejś informacji… Nie jestem w stanie tego robić, więc potraktuj ten artykuł jako wskazówki pozwalające rozeznać się w temacie, a szczegółów szukaj w ustawie i na stronach odpowiednich instytucji.

Jak już wspomniałam, nie jestem tutaj w roli doradcy podatkowego, tylko redaktora.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w BAZIE WIEDZY.

baza wiedzy koronawirus salon beauty baner
podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :