Jakie możliwości ma właściciel salonu beauty, żeby ograniczyć finansowe konsekwencje zamieszania związanego z koronawirusem? Zobacz zapis LIVE z radcą prawnym Iloną Przetacznik na temat możliwości prawnych i wdrażanych przez rząd udogodnień dla przedsiębiorców!

Czego dowiesz się z nagrania?

Lista tematów:

 • Czym jest specustawa i czego dotyczy?
 • Dodatkowe zasiłki opiekuńcze dla pracownika i właściciela salonu – dla kogo, jak uzyskać?
 • Czy w salonie kosmetycznym można wdrożyć pracę zdalną i co się z tym wiąże?
 • Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie, jeśli salon jest zamknięty?
 • Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy w salonie w związku z wirusem?
 • Co ze zwolnieniami lekarskimi – L4?
 • Czy pracodawca może wysłać pracownika na badania, pytać, gdzie był na urlopie itd.?
 • Co z płaceniem ZUS-u, podatków itd.?
 • Co z kredytami i leasingami na gabinet?
 • W jaki sposób można odliczyć od podatku bieżące straty z salonu?
 • Co w sytuacji, w której pracownik nie może wziąć opieki, bo nie ma dzieci, a salon trzeba zamknąć?
 • Co z czynszem za lokal? Czy można go obniżyć lub czasowo nie płacić?
 • Co z „siłą wyższą” i „ważnymi powodami”? Czy to daje nam jakieś dodatkowe możliwości?
 • Jakie zasady obowiązują, jeśli chcemy wypowiedzieć jakąś umowę, np. na usługi dla salonu?
 • Co z zawieszaniem działalności?

Było sporo pytań na temat urlopu bezpłatnego, dlatego Ilona przesłała nam po lajwie więcej informacji na ten temat:

Widzę, że jest duże poruszenie, jeśli chodzi o urlop bezpłatny. W tym zakresie wydana specustawa nic nie zmienia. Stosuje się nadal przepisy Kodeksu Pracy.

Mowa o art. 174 kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać o kilku elementach:
– o taki urlop powinien wystąpić pracownik, w tym wypadku najlepiej na piśmie,
– pracodawca może go nie udzielić,
– pracodawca nie powinien go narzucać, nawet jeśli jest to spowodowane ciężką sytuacją pracodawcy (dlatego dobrze jest mieć prośbę pracownika na piśmie),
– w okresie takiego urlopu stosunek pracy trwa, lecz prawa i obowiązki stron stosunku pracy pozostają zawieszone (wyrok SN z 9 maja 1992 r. sygn. akt II PK 318/07).
– zgodnie z art. 174 par. 2 k.p. stanowi on przerwę w wykonywaniu obowiązków i nie wlicza się go do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika u dotychczasowego pracodawcy.
– pracodawca nie ma obowiązku wypłacania w tym okresie wynagrodzenia ani też opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika

Art. 174 brzmi tak:
§ 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§ 4.Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Jeśli dysponujesz środkami i chcesz konstruktywnie wykorzystać przymusowe wolne (związane z zamknięciem salonu lub nieobecnościami klientek), zobacz i rozważ wdrożenie regulaminów i umów dla salonu beauty stworzonych we współpracy z radcą prawnym Iloną Przetacznik.

Zniżka w pakiecie to aż 27%! Więcej informacji na temat nowych materiałów w znajdziesz TUTAJ.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w BAZIE WIEDZY.

baza wiedzy koronawirus salon beauty baner
podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym