Od soboty jesteśmy na “etapie odpowiedzialności”. Co ostatecznie znalazło się w rozporządzeniu regulującym ten etap? Co to oznacza dla salonów beauty?

W TYM artykule szczegółowo omówiłam planowane przez rząd ograniczenia, które będą wprowadzane w najbliższych tygodniach zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W sumie mamy aż 5 różnych konfiguracji obostrzeń. W sobotę (28.11) weszliśmy w tzw. etap odpowiedzialności. Co to oznacza dla salonów beauty?

Aktualne obostrzenia reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik).

Utrzymano zakaz pracy dla solariów i salonów masażu

W rozporządzeniu czytamy:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: (…)

działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.04.Z).

Przypomnę, czego dotyczy PKD 96.04.Z:

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje: – działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje: – masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A, – działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

W cytowanym wyżej punkcie rozporządzenia mamy również utrzymany zakaz pracy dla:

basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub
wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 17, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Salony kosmetyczne i fryzjerskie pracują bez zmian

Jeśli chodzi o pracę salonów kosmetycznych i fryzjerskich, to poza jednym drobnym wyjątkiem nie mamy żadnych zmian. Nadal obowiązuje nas przepisywany w kolejnych rozporządzeniach zapis:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Salony na wyspach otwarte od soboty (28.11)

Wspomniany wyjątek dotyczy salonów zlokalizowanych na wyspach w galeriach handlowych. W ostatnich dniach galerie handlowe były nieczynne. Salony kosmetyczne i fryzjerskie mogły działać, ale tylko w sytuacji, w której były prowadzone w oddzielnym lokalu. Salony zlokalizowane na tzw. wyspach miały zakaz pracy.

Od soboty (28.11) galerie handlowe zostały otwarte, a zakaz funkcjonowania salonów na wyspach zniknął. 

Targi, kongresy, konferencje nadal wyłącznie online

Nadal nie weźmiemy udziału w targach czy kongresach branżowych, które zresztą i tak zostały w znacznej większości odwołane. W rozporządzeniu czytamy:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Które salony mogą pracować, a które nie?

Zerknij na poniższe zestawienie:

Co w kolejnych tygodniach?

“Etap odpowiedzialności” ma obowiązywać co najmniej do 27.12. Później, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, obostrzenia mogą zostać złagodzone lub może zostać wprowadzona “narodowa kwarantanna”. Z czym konkretnie wiążą się te scenariusze? Szczegóły znajdziesz w tym artykule.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :