Znamy scenariusze na najbliższe tygodnie! Zrobiłam dla Ciebie solidne zestawienia obostrzeń w różnych gałęziach branży beauty zależnie od różnych wariantów rozwoju epidemii. Które salony będą mogły pracować w etapie “odpowiedzialności”, “stabilizacji”, które w strefie zielonej, żółtej i czerwonej? W jakiej sytuacji może dojść do “narodowej kwarantanny” i co to dokładnie oznacza dla salonów? 

Na sobotniej (21.11) konferencji prasowej ogłoszono plan działania na najbliższe tygodnie. Zaprezentowano trzy warianty obostrzeń, które będą obowiązywać zależnie od etapu epidemii:

 • etap odpowiedzialności – będzie obowiązywał od 28.11 do 27.12,
 • etap stabilizacji – powrót do podziału na trzy strefy: czerwoną, żółtą i zieloną – najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej,
 • kwarantanna narodowa – zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie.

Każdy z tych etapów to osobny projekt rozporządzenia, w którym opisane są wszystkie ograniczenia. Rozporządzenia aktualnie są poddawane konsultacjom, więc ostatecznie mogą się jeszcze pojawić jakieś zmiany (projekty rozporządzeń można znaleźć tutaj).

Co te etapy oznaczają dla salonów beauty?

Kluczowe informacje w dużym skrócie znajdziesz na grafice opublikowanej na linkowanej przed chwilą stronie rządowej:

Źródło: Kancelaria Premiera (klik)

Nie mamy tam jednak dokładnego podziału na salony w galeriach, na wyspach, w lokalach, mobilne usługi, salony masażu, solaria itd. Postanowiłam więc stworzyć dla Ciebie podobną tabelkę dedykowaną wyłącznie dla branży beauty. 

Jaką sytuację mamy w tej chwili?

Analiza ewentualnych zmian będzie miała sens, jeśli zaczniemy od sprawdzenia, jak to wszystko wygląda w tej chwili. Żeby się nadmiernie nie rozpisywać, wklejam poniżej grafikę stworzoną do jednego z ostatnich artykułów:

Źródło: Gabinet od zaplecza

Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji znajdziesz w TYM artykule.

Za chwilę dołożymy do tej tabelki kolejne kolumny.

Etap odpowiedzialności – od 28.11 do 27.12

Po analizie projektu rozporządzenia dotyczącego tego etapu można powiedzieć, że dla branży beauty prawie nic się nie zmieni. Dla części salonów będzie miał znaczenie fakt, że od 28.11 mają zostać otwarte galerie handlowe.

W przypadku galerii handlowych nie mamy w projekcie żadnych ograniczeń związanych z funkcjonowaniem tzw. wysp, więc jeśli nic się nie zmieni, to od 28.11 będzie możliwe świadczenie usług kosmetycznych również na wyspach – to jest jedyna istotna dla branży beauty zmiana.

Z tematów „pozakosmetycznych” warto wspomnieć, że liczba osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach, zmniejszy się z 20 do 5 osób, co w kontekście nadchodzących świąt dla niektórych osób może się okazać problematyczne.

Tabelka zaktualizowana o „etap odpowiedzialności” – według aktualnego brzmienia projektu rozporządzenia:

Źródło: Gabinet od zaplecza

Etap stabilizacji – najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej

Etap stabilizacji, czyli powrót do stref zielonych, żółtych i czerwonych ma zostać wprowadzony najwcześniej 28.12, ale tylko wtedy, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Ten etap jest „lepszy”, tzn. mniej restrykcyjny od poprzedniego (czyli „etapu odpowiedzialności), więc można chyba wysnuć wniosek, że jeśli przed 28.12:

 • sytuacja się poprawi – stopniowo będzie wracał podział na strefy zielone, żółte i czerwone,
 • sytuacja się nie zmieni – zostaniemy na “etapie odpowiedzialności”,
 • sytuacja znacząco się pogorszy – zostanie wprowadzona “narodowa kwarantanna”.

Pamiętaj, że to są plany, a plany jak wiadomo, mogą się zmieniać.

Należy też dodać (co za chwilę dokładnie wyjaśnię), że strefy zielone nie pojawią się od razu, tylko dopiero wtedy, kiedy liczba zachorowań spadnie naprawdę mocno.

Jak to wygląda, jeśli chodzi o konkretne liczby?

Z powyższej grafiki wynika, że (w każdym przypadku mówimy o średniej liczbie zachorowań z ostatnich 7 dni):

 • narodowa kwarantanna “grozi nam” w sytuacji, w której średnia dzienna liczba zachorowań będzie wyższa niż 27 000 – 29 000 (trochę dziwią te “widełki”, bo w innych przypadkach ich nie ma).
 • jeśli zachorowań będzie mniej niż 27 000 ale więcej niż 19 000 – zostajemy na “etapie odpowiedzialności”,
 • jeśli średnia zachorowań spadnie poniżej 19 000, ale będzie wyższa niż 9400 – cały kraj stanie się strefą czerwoną,
 • w przedziale zachorowań między 9400 a 3800 dziennie cały kraj stanie się strefą żółtą, a wybrane powiaty z największą ilością zachorowań wrócą do strefy czerwonej,
 • jeśli średnia dziennych zachorowań spadnie poniżej 3800, powiaty będą dzielone na strefy zielone, żółte i czerwone – zależnie od lokalnej ilości zachorowań.

Strefa zielona – co to oznacza dla salonów beauty?

Strefa zielona to z grubsza brak znaczących ograniczeń. Coś tam oczywiście jest, bo epidemia, ale nie są to ograniczenia drastyczne i mocno wpływające na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Jedyny wyjątek, to PKD 96.04.Z (m.in. solaria i salony masażu – które z nieznanych nikomu przyczyn zawsze lądują na szarym końcu listy obosrzeń do zniesienia…).

Istotne dla branży beauty zapisy z projektu rozporządzenia:

Salony masażu, solaria itd.:

Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: (…) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Kluby fitness:

Do odwołania na siłowniach, w klubach i centrach fitness, w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Wesela i inne imprezy:

Do odwołania zakazuje się organizowania przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, w których liczba uczestników przekracza 100 osób, z wyłączeniem ich obsługi. Uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 15 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

O salonach kosmetycznych i fryzjerskich nic nie ma, więc można by było pomyśleć, że zwalnia się nas choćby z konieczności zachowania odległości (zapisywana w ostatnich jesiennych rozporządzeniach), ale… Cały czas obowiązują nas wytyczne sanitarne, w których są zalecenia choćby właśnie dotyczące odległości. W innych miejscach projektu rozporządzenia jest z kolei mowa o konieczności zachowania odległości w zakładach pracy… W praktyce więc nic się dla nas nie zmieni.

Zaktualizowaną tabelkę wkleję za chwilę – po omówieniu zasad dla strefy żółtej i czerwonej.

Strefa żółta – co to oznacza dla salonów beauty?

Istotne dla branży beauty zapisy z projektu rozporządzenia:

Salony masażu, solaria itd.:

Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: (…) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Kluby fitness:

Do odwołania na siłowniach, w klubach i centrach fitness, w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Przed wejściem do obiektów określonych w ust. 10 i 11 oraz siłowni, klubu, centrum fitness i kasyna zamieszcza się informację o limicie osób, o którym mowa w ust. 10 i 11, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Wesela i inne imprezy:

Do odwołania zakazuje się organizowania przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, w których liczba uczestników przekracza 50 osób, z wyłączeniem ich obsługi. Uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 15 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą
spożywali posiłki lub napoje.

O salonach kosmetycznych i fryzjerskich, podobnie jak w przypadku strefy zielonej, nic nie ma.

Strefa czerwona – co to oznacza dla salonów beauty?

Istotne dla branży beauty zapisy z projektu rozporządzenia:

Salony masażu, solaria itd.:

Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: (…) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Kluby fitness:

Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 11, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu, piercingu

Wraca dobrze nam znany i wspomniany przeze mnie wcześniej zapis dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich – w praktyce niewiele zmienia:

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne,
pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Wesela i inne imprezy:

Do odwołania imprezy i spotkania okolicznościowe, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, są dopuszczalne pod warunkiem udziału w nich nie więcej niż 5 osób, przy czym limit ten nie dotyczy imprez i spotkań organizowanych dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Pora na podsumowanie wszystkich “kolorowych” stref:

Źródło: Gabinet od zaplecza

Narodowa kwarantanna – ostateczność

W projekcie rozporządzenia opisującego zasady “narodowej kwarantanny”, która ma “zostać wprowadzona w ostateczności’, czyli po przekroczeniu progu 27 000 – 29 000 zachorowań dziennie (średnia z ostatnich 7 dni), czytamy:

§ 10. 1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

(…)

6) działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

W przypadku “narodowej kwarantanny” będziemy więc mieć zakaz wykonywania usług kosmetycznych i fryzjerskich. Zamknięte będą również salony tatuażu i piercingu.

Zakaz dla salonów masażu, solariów itd. zostanie utrzymany. Co do obiektów fitness i hoteli – wyglądałoby to podobnie jak obecnie, czyli zakaz z małymi (mniejszymi niż w poprzednich sytuacjach) wyjątkami. Jeśli interesuje Cię ten temat, zajrzyj do linkowanych na początku artykułu projektów rozporządzeń. Nie będę tego teraz dokładnie omawiać, bo mam nadzieję, że ten etap nas łaskawie ominie.

Po dodaniu “narodowej kwarantanny” do naszej tabelki mamy już pełny obraz ewentualnych ograniczeń:

Źródło: Gabinet od zaplecza

Po wejściu w dany etap na blogu pojawią się dokładniejsze analizy uchwalonych już wtedy rozporządzeń.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :