W ostatnim epidemicznym rozporządzeniu salonom kosmetycznym, fryzjerskim i innym obiektom działającym w branży beauty pozwolono na pracę tylko do 5 czerwca. Przedłużenie tego terminu było tylko formalnością. Formalnością, która właśnie została dopełniona. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, obecnie salony mogą pracować do 25 czerwca. Jest również dobra informacja dla osób, które czekają na imprezy branżowe.

Salony otwarte do 25 czerwca

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) czytamy:

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905 i 957) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 9 w ust. 5, 7, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16, w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38 i w ust. 38a we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 wyrazy „5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „25 czerwca 2021 r.”;

Przypomnę, że salonów kosmetycznych i fryzjerskich dotyczy § 9 ust. 37, który aktualnie, po wspomnianych wyżej zmianach brzmi następująco:

Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi, albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Wracają targi, kongresy i konferencje kosmetyczne!

Oprócz przedłużenia terminu działania salonów rozporządzenie wprowadza jedną ważną zmianę – zostaje odblokowana możliwość organizowania targów, kongresów i konferencji, w związku z czym również nasze branżowe imprezy mogą być organizowane z pewnymi limitami związanymi z ilością uczestników:

Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :