Gabinet od zaplecza

Studia czy szkoła policealna? Technik usług kosmetycznych czy kosmetolog? Sprawdź czym różnią się te zawody i kto jest lepiej przygotowany do pracy w gabinecie!

Aby dokładnie przeanalizować możliwości kształcenia kosmetyczek i kosmetologów, warto sięgnąć do odpowiednich przepisów – podstaw programowych i standardów kształcenia. To właśnie w tych dokumentach szczegółowo opisano wiedzę, którą uczeń/student przyswaja na poszczególnych etapach kształcenia.

Poniżej znajdziesz porównanie przebiegu kształcenia dla technika usług kosmetycznych i kosmetologa. Zanim zaczniemy zgłębiać odpowiednie rozporządzenia, warto przypomnieć sobie kilka podstawowych definicji:

 • kosmetyczka – zwyczajowe określenie osoby zajmującej się pielęgnacją urody, mianem tym określane są zarówno osoby z wykształceniem kosmetycznym, jak również te, które pracują w oparciu o wiedzę zdobytą na rozmaitych kursach i szkoleniach,
 • technik usług kosmetycznych – absolwent szkoły kształcącej na kierunku technik usług kosmetycznych (np. szkoły policealnej), który pozytywnie zdał egzamin zawodowy,
 • kosmetolog – tym mianem określa się różne grupy osób – licencjonowanych kosmetologów, magistrów kosmetologii oraz inne osoby, które posiadają wykształcenie wyższe i ukończyły studia podyplomowe z kosmetologii.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA?

Przepisy określające standardy kształcenia na kierunku kosmetologia

Przez wiele lat tworząc plany kształcenia na kierunku kosmetologia opierano się na poniższym dokumencie:

Standardy kształcenia dla kierunku studiów Kosmetologia – załącznik nr 58 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.).

W 2012 roku rozporządzenie zostało uchylone i nie pojawiły się żadne nowe dokumenty opisujące standardy kształcenia nie tylko na kosmetologii, ale również na wielu innych kierunkach studiów. Oddzielne dokumenty z rozpisanym programem zachowały jedynie nieliczne zawody, takie jak lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, architekt i inne.

Czym zatem kierują się uczelnie układając programy? W większości przypadków aktualne programy wyglądają bardzo podobnie jak te tworzone w ubiegłych latach na postawie wspomnianego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy brak regulacji nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia? Do tego tematu będę na pewno jeszcze wracać w kolejnych wpisach.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik usług kosmetycznych

Podobnie jak w przypadku kosmetologii, tworząc programy kształcenia dla technika usług kosmetycznych, przez wiele lat korzystano z dokumentu w formie załącznika do rozporządzenia – ostatni obowiązujący akt prawny to:

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik usług kosmetycznych – 514207 – załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun (Dz. U. Nr 210, poz. 1383).

Obecnie obowiązuje rozporządzenie, które omawia programy kształcenia we wszystkich zawodach jednocześnie. Aby wyłuskać części dotyczące technika usług kosmetycznych trzeba się troszkę naszukać:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184),

Do tego dokumenty wprowadzono kolejne zmiany – na szczęście o techniku usług kosmetycznych nie ma w nowym rozporządzeniu ani słowa. Jeśli nie wierzysz – sprawdź sama:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2015 poz. 130)

To nie są oczywiście wszystkie przepisy dotyczące kształcenia kosmetyczek i kosmetologów. Jeśli interesuje Cię ten temat przejdź do mojego DZIAŁU PRAWNEGO”, w którym znajdziesz zbiór wszystkich przepisów, o których istnieniu powinna wiedzieć każda osoba pracująca w branży beauty!

CZYM KIEROWAĆ SIĘ DOKONUJĄC WYBORU?

Zastanawiasz się którą ścieżkę kariery wybrać? Pamiętaj, że nie zawsze decyzja należy do Ciebie. Jeśli myślisz o studiach, musisz zdać maturę. Jeśli marzysz o prestiżowych i darmowych studiach na Uniwersytecie Medycznym, musisz uzyskać odpowiednią ilość punktów z premiowanych przedmiotów i pozytywnie przejść rekrutację.

Kto może przystąpić do nauki?

 • technik usług kosmetycznych – absolwent szkoły średniej – nie jest wymagana matura,
 • kosmetolog – studia licencjackie – osoba ze zdaną maturą, która uzyskała odpowiednią ilość punktów z przedmiotów branych pod uwagę przez szkołę wyższą – np. biologia i chemia,
 • kosmetolog – studia magisterskie – absolwent studiów licencjackich, który spełni wyznaczone przez szkołę wyższą wymagania – np. konkurs dyplomów + rozmowa kwalifikacyjna.

Zależnie od rodzaju szkoły, różni się również czas nauki.

Ile trwa nauka?

 • technik usług kosmetycznych – 2 semestry dla zabiegów na twarz, 2 semestry dla zabiegów na ciało,
 • kosmetolog – studia licencjackie – 6 semestrów,
 • kosmetolog – studia magisterskie – 4 semestry.

Niezależnie od wybranej szkoły nauka zwykle możliwa jest w trybie dziennym, wieczorowym i weekendowym. Możesz za nią płacić lub uczyć się za darmo. Szczegółowych informacji udzieli Ci szkoła lub uczelnia, którą wybierzesz.

GDZIE NAUCZĘ SIĘ WIĘCEJ?

Pora na najważniejsze pytanie – która szkoła najlepiej przygotuje Cię do pracy. W której masz szansę zdobyć największe doświadczenie i umiejętności praktyczne?

Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, przygotowałam tabelę, w której umieściłam liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów dla technika usług kosmetycznych i licencjonowanego kosmetologa. Potraktuj ją głównie jako wskazówkę. Przepisy określają zwykle minimalną liczbę godzin, którą musi zaliczyć absolwent. Rzeczywiste programy kształcenia nieco odbiegają od tych wytycznych, dlatego w tabelce umieściłam subiektywną średnią z tego co wynika z przepisów i realnych programów z konkretnych szkół, które miałam okazję analizować. Nie wszystkie przedmioty z obydwu zawodów dało się do siebie odnieść w sposób oczywisty, więc siłą rzeczy trzeba było dokonać kilku uproszczeń, zapomnieć o kilku fakultetach organizowanych przez uczelnie itd. Tak naprawdę nie ma to jednak większego znaczenia. Chodzi nam przecież głównie o  wychwycenie tendencji, a nie o wyliczenia wykonywane z aptekarską precyzją 🙂

Jedyna rzecz, o której warto wspomnieć to określone w rozporządzeniach minimum godzinowe dla każdego kierunku:

 • technik usług kosmetycznych – kształcenie zawodowe teoretyczne: minimum 800 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne: 800 godzin,
 • kosmetolog studia licencjackie – liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2.200, przy czym przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub praktyczne.

TABELA – Porównanie ilości godzin z poszczególnych przedmiotów na kierunku kosmetologia – KL (studia licencjackie) i dla zawodu technik usług kosmetycznych – TUK. 

ksztalcenie_tabela2

* kosmetologia – studia licencjackie – ok. 470 godz. zajęć z kosmetologii, w tym ok. 310 godz. zajęć praktycznych
** technik usług kosmetycznych – ok. 995 godz. zajęć z kosmetologii, w tym 800 godz. zajęć praktycznych

WNIOSKI  Z ANALIZY KSZTAŁCENIA

 1. Jeśli zależy Ci na zdobyciu szerokiej wiedzy medycznej i wykonywaniu inwazyjnych zabiegów kosmetologicznych, lepiej wybrać się na studia. Będziesz zdecydowanie lepiej przygotowana do diagnozowania klientów oraz określania wskazań i przeciwwskazań do wykonywania inwazyjnych zabiegów. Zdobędziesz rozległą, interdyscyplinarną wiedzę, która pomoże zadbać Ci nie tylko o urodę, ale również o zdrowie swoich klientów.
 2. Jeśli chcesz wykonywać proste zabiegi kosmetyczne lub specjalizować się tylko w jednej dziedzinie, możesz wybrać kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych, a swoją wiedzę rozwijać na specjalistycznych kursach i szkoleniach. W szkołach policealnych masz możliwość odbycia większej praktyki zawodowej – będziesz lepiej przygotowana od strony praktycznej i manualnej.
 3. Jeśli chcesz współpracować z lekarzem medycyny estetycznej, pracować w aptece lub współtworzyć nowe kosmetyki wybierz kosmetologię i dokształcaj się na specjalistycznych kursach lub studiach podyplomowych.
 4. Wiele osób łączy naukę w tych dwóch rodzajach szkół. Niektórzy studiując jednocześnie uczęszczają do szkoły policealnej, żeby zdobyć dodatkowe możliwości szlifowania umiejętności praktycznych. Z kolei wiele pracujących kosmetyczek postanawia zapisać się na studia, żeby zwiększyć swoją wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, nowoczesnych technologiach i odkryciach naukowych.
 5. Pamiętaj, że o Twoich umiejętnościach i kompetencjach nie decyduje wyłącznie wykształcenie. Jak w każdym zawodzie, również i w naszym znajdziemy osoby, które osiadają na przysłowiowych laurach i nie rozwijają się. Z drugiej strony jest wielu pasjonatów, którzy pomimo braku pełnego wykształcenia, posiadają znacznie większą wiedzę niż niejeden absolwent studiów. Tylko od Twojej determinacji zależy jak dobrą specjalistką będziesz!

JAKIE SĄ DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA?

Po ukończeniu licencjackich studiów z kosmetologii możesz wybrać się na studia magisterskie na tym samym kierunku. Z tytułem magistra masz otwarte drzwi do zdobywania kolejnych stopni naukowych. Coraz więcej osób decyduje się na studia doktoranckie.

Jeśli chcesz zwiększać swoje kwalifikacje jako technik usług kosmetycznych, po 3 latach możesz ubiegać się o tytuł czeladnika, a po kolejnych 3 latach – o tytuł mistrza.

Wiersz już jakie są teoretyczne różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami. Jeśli interesuje Cię jak w praktyce wygląda podział kompetencji pomiędzy kosmetyczki, kosmetologów i lekarzy, TUTAJ znajdziesz obszerną listę! Zapisz się również do NEWSLETTERA (i odbierz darmowy e-book) lub na POWIADOMIENIA, a będziesz otrzymywać informacje o wszystkich nowych artykułach!

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Anna Wydra-Nazimek - Gabinet od zaplecza
mgr kosmetolog, specjalistka do spraw marketingu i zarządzania w branży beauty. Właścicielka firmy NEZA Group zajmującej się doradztwem i wsparciem marketingowym dla firm działających w branży kosmetycznej oraz bloga Gabinet od zaplecza. Autorka kilku tysięcy artykułów publikowanych w najlepszych mediach branżowych, a także kilkudziesięciu e-booków na temat marketingu i zarządzania salonem beauty. Prywatnie żona i mama.
0 0 vote
Article Rating
guest
11 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zuza
Zuza
5 lat temu

A gdzie psychologia i socjologia? Na Techinku też mam te przedmioty a tutaj ich brakuje 😛

veel
veel
5 lat temu

Może dodajmy jeszcze , że studia są płatne i to nie mało..

emily
emily
4 lat temu

Zaznaczmy tylko, że w studium kosmetycznym na zajęciach praktycznych są podstawowe zabiegi kosmetyczne głównie henna, manicure, pedicure, makijaże itp. . Kosmetologia na zajęciach praktycznych kształci z bardziej inwazyjnych zabiegów. Jestem mgr Kosmetologii, z czego 4 lata studiowałam dziennie!  Fakt, studia nie są tanie, ale przygotowują w 100% do pracy ze skórą. Współpracuję z lekarzem medycyny estetycznej, i w naszej klinice nie ma miejsca na zabiegi podstawowe typu paznokcie, henna, itp. Absolutnie nie ubliżam kosmetyczkom, bo one też powinny być i to nie powinna być konkurencja dla kosmetologa, Kosmetolog mieści się właśnie pomiędzy kosmetyczką a lekarzem medycyny estetycznej lub dermatologiem. Więc,… Czytaj więcej »

Magda mgr kosmetologii
Magda mgr kosmetologii
4 lat temu
Reply to  emily

Jeden z lepszych komentarzy. Od niedawna zaczęłam uczyć w policealnej szkole na kierunku technik usług kosmetycznych – dopiero teraz doświadczyłam tej ogromnej różnicy między technikiem a kosmetologiem. Oczywiście to co teraz powiem nie jest w każdej szkole, ale w bardzo duża część z nich to tylko maszynka do zarabiania pieniędzy. Niestety. Dziewczyny bardzo często znajdują się tam bo nie zdały matury, bo nie miały co z sobą zrobić albo potrzebują zaświadczenia do socialu. Są na listach bo są, bo szkoła ma za każdą osobę płacone, nie mają obowiązku zdania egzaminu. Ale tu zaznaczę, ze koleżanka pracująca w innej szkole ma zupełne… Czytaj więcej »

Magda
Magda
2 lat temu
Reply to  emily

Peelingi od prostej kawitacji do silnie złuszczających, mikrodermabrazja. Bez przesady -zajęć jest dużo i nie ograniczają się do manicure i pedicure, których nigdy nie zamierzam robić. Ja np. filozofię i inne przedmioty zaliczyłam na dziennych na UW i chętnie zaliczyłabym na studiach przedmioty, których nie miałam. Wbrew pozorom jest dużo więcej – ja bym chciała tylko uzupełnić brakujące przedmioty a nie dublować tego, co i tak już wiem. Mgr jest fajne, ale koszt i czas przy wiedzy po szkole policealnej jest niemiarodajna. Nawet myślałam o wolnym słuchaczu i zaliczeniu eksternistycznym, ale to mi chyba nie wyjdzie.

Pola
Pola
3 lat temu

No właśnie pięknie napisane "najważniejsze żeby nie szkodzić"ale niektóre mało inteligentne,słabo wykształcone a może i wogóle nie przygotowane do tego zawodu kosmetyczki,bo tylko kolokwialnie mówiąc odbębniły jakąś tam szkołę ?ubrały fartuch i nie rozumieją co to znaczy nie szkodzić! nie umiesz wykonywać zabiegów,nie masz wiedzy ani doświadczenia to się za to nie bierz! bo potem wyniszczacie nam twarze i oszpecanie na całe życie ,robicie ze szczęśliwych kobiet tak jak ja byłam nieszczęśliwymi kobietami,matkami,córkami i żonami.Jest tyle innych zawodów ,że jak nie czujesz do tego zamiłowania to daj sobie spokój.          

czarna_owca
czarna_owca
3 lat temu

Studiowałam kosmetologię przez jakiś czas i ciągle zmagałam się z jednym – że ktoś właśnie mówił, że jestem kosmetyczką albo pytali, czy jestem po technikum. No, szkoda, że człowiek kończy studia, a ignorancja wśród ludzi jest taka wysoka, że nawet nie wiedzą, z kim mają do czynienia. W każdym razie jeżeli chodzi o sam zawód kosmetologa to grunt to mieć pasję, wiedzieć, w co się pakujesz, dokształcać się i pójść na jakieś studia. ja studiowałam na WSZUiE w Poznaniu i wyboru nie żałuję, ale muszę też zaznacyzć, że bez książek czy poradników wszelkiej byłoby o wiele trudniej. Studia to dobry… Czytaj więcej »

Anna
3 lat temu
Reply to  czarna_owca

Kosmetologia to stosunkowo młody kierunek, dlatego bardzo ważna jest edukacja klientek. Brak odpowiednich regulacji w prawie niestety dodatkowo komplikuje sprawę i sprzyja zamieszaniu… Jeśli chodzi o konieczność rozwoju zawodowego to święta racja! W sumie w każdym zawodzie powinno tak być… 🙂

Sara
1 rok temu

Wygląda to o wiele bardziej skomplikowanie niz mogloby sie wydawać. Szkoda, ze w ogolnym postrzeganiu kosmetyczka i kosmetolożka to zdaniem ludzi osoba ktora potrafi co najwyzej zrobic paznokcie.

Asia
Asia
2 miesięcy temu

Czy w przypadku, ukończenia studiów magisterskich z chemii kosmetyków, a także studia podyplomowe z kosmetologii bioestetycznej, obowiązuje mnie tytuł kosmetyczki?

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x