Dziś opublikowano ustawę, która ustala maksymalną cenę prądu dla firm na 2023 rok. Ile zapłacisz za prąd w salonie w przyszłym roku? Jakich formalności musisz dopilnować, żeby skorzystać z ceny maksymalnej? Jak wyglądają terminy?

Rozwiązanie problemu niepewności i szalejących cen?

Chyba każda właścicielka salonu beauty zastanawia się obecnie, ile będzie płacić za prąd w nadchodzącym sezonie. Problemem są nie tylko rosnące ceny, ale również brak jakichkolwiek danych, który nie pozwala na precyzyjne zaplanowanie firmowych finansów. Oba te problemy przynajmniej częściowo rozwiązuje opublikowana dziś Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (klik). Ustawa wprowadza maksymalne ceny prądu dla firm, odbiorców indywidualnych, samorządów oraz innych instytucji.

Dlaczego problem jest rozwiązany tylko częściowo? Nadal nie będziemy w stanie precyzyjnie obliczyć, ile zapłacimy za prąd, bo mowa o cenie maksymalnej, więc przynajmniej teoretycznie może się zdarzyć, że zapłacimy mniej. Taki “problem” bierzesz z pocałowaniem ręki? Ja też!

Nieco bardziej kłopotliwy wydaje się fakt, że cena maksymalna, którą wprowadza ustawa, jest stosunkowo wysoka. Może nie tak, jak kosmiczne procenty podwyżek, o których głośno w mediach, ale w porównaniu do stawek sprzed około 3 lat i tak będzie to 100% podwyżki.

Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że mogło być gorzej, bo cena z ustawy jednocześnie jest o ok. 100% niższa niż aktualne ceny rynkowe. Jesteśmy więc gdzieś pomiędzy przystępnymi cenami sprzed lat i bieżącymi stawkami rynkowymi, których wiele firm po prostu nie byłoby w stanie udźwignąć.

Przejdźmy do konkretów!

W artykule znajdziesz informacje na temat:

  • maksymalnej ceny prądu w 2023 roku,
  • terminu obowiązywania maksymalnej ceny,
  • formalności, których trzeba dopełnić, żeby skorzystać z maksymalnej ceny (uwaga – termin do 30 listopada),
  • warunków uzyskania upustu w wysokości 10% na prąd w 2024 roku.

Ile Twój salon zapłaci za prąd w 2023 roku?

Zacznijmy od definicji, bo już tutaj mamy podane stawki

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cena maksymalna – cenę energii elektrycznej wynoszącą:

a) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a,

b) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–d

– przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561), oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967).

nas interesuje punkt b, czyli:

będących mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) (…) w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Tłumacząc to “na polski”: mikro, małe i średnie firmy będą miały cenę maksymalną za prąd w wysokości 785 zł/MWh, ale cena ta nie zawiera podatku VAT i akcyzy.

Niestety nie potrafię określić, jak w związku z tym będzie wyglądała ostateczna cena, bo mamy kwestię wysokości stawek tych dwóch podatków (zmieniają się w związku z różnymi pomocami, tarczami), trwające dyskusje o kolejnych zmianach w tym zakresie, możliwość odliczeń podatku VAT przez niektórych przedsiębiorców…


Kiedy będzie obowiązywała cena maksymalna?

W ustawie czytamy:

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w (…) art. 2 pkt 2 lit. b–d, w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Czyli te 785 zł/MWh (plus podatki?) będziemy miały od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.

Co w kolejnych miesiącach?

W ustawie mamy również informację, że w 2024 roku możemy otrzymać upust w wysokości 10%, o ile w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 zużyjemy nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia z okresu od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022:

1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.

2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Nie mamy informacji, czy w 2024 roku stawka za prąd również będzie regulowana i ile wyniesie. Jest mowa tylko o upuście w wysokości 10%.


Czy są inne limity zużycia?

W dniu 11 października na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (klik) pojawiła się informacja, że maksymalna cena prądu dla firm w wysokości 785 zł/MWh będzie objęta limitem:

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z MŚP od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się do poboru nie większego niż 90% zużycia energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czyli w skrócie: mamy 785 zł/MWh, ale tylko wtedy, jeśli zmniejszymy zużycie o 10%. Nie było wiadomo, czy te 90% mamy w cenie 785 zł/MWh, a dalsze zużycie w cenie rynkowej (zapewne dużo wyższej), czy jeśli przekroczymy 90%, to wszystko mamy w cenie rynkowej (wyższej). Pierwsza opcja wydawała mi się bardziej prawdopodobna, ALE…

W obecnej wersji ustawy w ogóle nie ma takiego zapisu! Jest tylko ten, który cytowałam wcześniej o upuście na 2024 rok pod warunkiem zmniejszenia zużycia w roku 2023.

Próbowałam jakoś wyjaśnić tę sprawę. Po przeczytaniu “połowy internetu” nadal nie jestem w stanie powiedzieć, o co tutaj chodzi. Zapowiedź limitu 90% pojawiła się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii 11 października. Artykuł dotyczył tego, że Rząd przyjął dziś projekt ustawy…

Nie widziałam nigdzie tamtego projektu.

Do sejmu projekt trafił 14 października. Myślę sobie – mam was! Pewnie było to w tym projekcie, ale w sejmie wprowadzili poprawki i to usunęli. No nie… Wprowadzili poprawki – owszem – ale inne. Zapisu o limicie nie było nie tylko w uchwalonej przez sejm ustawie, ale także w projekcie, który do sejmu trafił.

Możliwych wyjaśnień jest kilka:

  • ja czegoś nie ogarniam (jeśli ktoś wie, o co tu chodzi, proszę o info w komentarzu),
  • w rządowym projekcie był limit, ale zanim projekt trafił do sejmu, ktoś go usunął,
  • nigdy nie było limitu – ktoś zamieszczający informacje w MRiT się pomylił lub błędnie zinterpretował temat upustu (to chyba mniej prawdopodobne, bo podali przecież daty, a te w przypadku upustu i limitu były inne).

W mediach nie znalazłam wyjaśnienia. Po 11 października wszyscy pisali o limicie 90%. Po 20 października, kiedy sejm przyjął ustawę, o limitach nie było już mowy (logiczne – skoro nie było ich w przyjętej ustawie). Chyba tylko dwa portale po 20 października zamieściły informację o limitach, ale wyglądało to na przedruk tej starej informacji ze strony MRiT.

Jeśli coś się jeszcze w tej sprawie urodzi, dam znać.

Podsumowując, w tej chwili limitu nie ma, w związku z czym cena 785 zł/MWh będzie obowiązywała dla całego zużycia. Mimo wszystko warto jednak spróbować obniżyć zużycie o te 10%, bo dzięki temu w 2024 roku dostaniemy zniżkę.

Przy okazji, jeśli szukasz pomysłów na zaoszczędzenie na rachunkach za prąd, wodę i ogrzewanie, zerknij na moją nową listę kontrolną: 68 sposobów na niższe rachunki w salonie beauty – LISTA KONTROLNA.

Znajdziesz w niej:

  • 25 sposobów na obniżenie opłat za prąd,
  • 19 sposobów na obniżenie opłat za wodę i kanalizację,
  • 24 sposoby na obniżenie opłat za ogrzewanie.

Więcej informacji na temat listy kontrolnej znajdziesz TUTAJ.


Jak będzie liczony upust, jeśli prowadzisz działalność krócej?

W ustawie mamy również informację na temat sposobu naliczania upustu w sytuacji, w której ktoś zaczął prowadzić działalność po 1 stycznia 2018:

W przypadku gdy odbiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jako dane stanowiące podstawę wyliczenia równowartości poboru energii elektrycznej w tym okresie przyjmuje się:

1) ilość pobraną w okresie od dnia rozpoczęcia nabywania energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2022 r., przeliczone proporcjonalnie dla całego tego okresu – jeżeli odbiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w całym wskazanym okresie;

2) ilość deklarowaną przez odbiorcę uprawnionego w umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne – jeżeli odbiorca uprawniony rozpoczął nabywanie energii elektrycznej po dniu 31 grudnia 2022 r.

W ustawie opisano również sposób postępowania w sytuacji, w której ktoś dopiero co podpisał umowę, podpisze ją później lub ma ustalone jakieś specjalne stawki, zasady rozliczeń itd. Z grubsza, takie osoby też powinny skorzystać z ceny maksymalnej. Jest to jednak na tyle skomplikowany temat i na tyle zawiłe zapisy odwołujące się także do innych przepisów (np. prawa energetycznego), że nie podejmę się ich analizowania. W takich specyficznych sytuacjach myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu skontaktowanie się ze swoim dostawcą energii i dopytanie o szczegóły.


Ważne – do 30 listopada musisz złożyć oświadczenie!

Ostatnią bardzo istotną sprawą jest konieczność złożenia specjalnego oświadczenia.

WAŻNE! Jeśli nie złożymy takiego oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 – nie będziemy mogły skorzystać z ceny maksymalnej!

Co dokładnie trzeba zrobić? Zajrzyjmy do ustawy:

Cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, jeżeli złoży on podmiotowi uprawnionemu oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

i

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, zawiera:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;
2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby:
a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d,
b) inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b–d;
3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2;
4) numer punktu poboru energii;
5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Tym, co ma się znaleźć w oświadczeniu, nie musimy się chyba jednak specjalnie martwić, bo dalej mamy informację, że będzie opublikowany wzór:

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz potrzebę ujednolicenia jego formy.

Jeszcze nie ma dostępnego wzoru oświadczenia. Jak się pojawi, podlinkuję go TUTAJ i dam znać w mediach społecznościowych.

W jaki sposób można złożyć oświadczenie? Okazuje się, że można to zrobić zarówno papierowo, jak i elektronicznie:

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Jak już wspomniałam, warto tego dopilnować, bo brak oświadczenia = brak ceny maksymalnej:

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Z kolei, jeśli się spóźnimy, to z niższej ceny będziemy korzystać krócej:

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Warto również wiedzieć, że jeśli cokolwiek się u nas zmieni, to musimy o tym poinformować:

W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na spełnienie przez odbiorcę uprawnionego warunków pozwalających na stosowanie wobec niego ceny maksymalnej, odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Do powiadomienia ust. 3 i 4 stosuje się.

Przydał Ci się ten artykuł? Postaw mi wirtualną kawę! Dzięki Twojemu wsparciu będę mogła tworzyć dla Ciebie więcej takich tekstów! 🙂 Zapraszam również do mojego sklepu.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :