Czy salony kosmetyczne, które oddają odpady medyczne, faktycznie mają obowiązek wyznaczenia doradcy ADR? Już wszystko jasne!

AKTUALIZACJA: prawie jasne…. Szczegóły na końcu artykułu.

Doradca ADR w gabinecie kosmetycznym – o co chodzi?

Od jakiegoś czasu dostaję od Was mnóstwo pytań w sprawie doradcy ADR. Nie wchodząc w szczegóły, wiele z Was dostało wiadomości od firm zajmujących się odbiorem odpadów medycznych, że zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 2023 roku trzeba wyznaczyć doradcę ADR. Nikt chyba do końca nie wie po co… W praktyce miałoby to się sprowadzać głównie do konieczności ponoszenia co miesiąc kolejnej opłaty…

W internecie nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie jest taki obowiązek. Opinie były różne – przedstawiłam je wszystkie w tym poście:

Obiecałam w nim również, że w związku z tymi niejasnościami napiszę do różnych oficjalnych instytucji. Do kilkunastu miejsc (GIS, różne lokalne sanepidy i urzędy marszałkowskie) wysłałam następujące pytania:  

(…) W związku z tym mam pytania:
1. Czy faktycznie właściciele gabinetów kosmetycznych, którzy oddają wyspecjalizowanej firmie odpady klasyfikowane jako odpady medyczne, mają obowiązek wyznaczenia takiego doradcy?

Jeśli tak, to:
2. Czy istnieje jakakolwiek możliwość uzyskania zwolnienia z takiego obowiązku?
3. Czy obowiązek ten jest związany z ilością wytwarzanych odpadów? Spotkałam się z opiniami, że obowiązek ten może być powiązany właśnie z ilością wytwarzanych odpadów? Gabinety kosmetyczne z reguły wytwarzają ich niewiele.
4. Czy obowiązek ten oznacza konieczność wykupienia takich usług w zewnętrznej firmie, czy może jest możliwe, aby taką funkcję pełnił np. właściciel gabinetu. Co musiałby zrobić, żeby uzyskać taką możliwość? Gdzie szukać informacji na temat kwalifikacji i obowiązków takiego doradcy?

Co odpowiedzieli urzędnicy?


Do chwili pisania tego artykułu dostałam odpowiedź z trzech instytucji

  • Odp. z jednego z urzędów marszałkowskich, w skrócie: my się tym nie zajmujemy, proszę się kontaktować z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego.
  • Odp. z jednego z sanepidów, w skrócie: my się tym nie zajmujemy.
  • Odp. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zacytuję w całości, bo jest ciekawa:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z zaniepokojeniem obserwuje sytuacje na rynku w związku z wejściem w życie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ale jako organ nieupoważniony do interpretacji przepisów prawa, dotychczasowe zapytania w temacie doradcy ADR przekazywał, zgodnie z kompetencjami, do Ministerstwa Infrastruktury. Pani wniosek również zostanie przekazany do ministerstwa.

Ponadto informuję, że nasz urząd w trosce o wytwórców odpadów niebezpiecznych pismem z dnia 17 marca 2023 roku wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z prośbą o zamieszczenie na stronie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami komunikatu informującego/ rozwiewającego wszelkie wątpliwości wytwórców odpadów niebezpiecznych w przedmiocie powstania lub nie nowych obowiązków w związku z wejściem w życie przepisów o ADR.

(i tutaj było pismo, które wysłali do ministerstwa z moimi pytaniami)

Gdy opublikowałam te informacje w poście na Facebooku, jedna z Was (dziękuję! ❤️) podrzuciła mi link do stanowiska Ministerstwa Infrastruktury, które w ostatnich dniach się w tej sprawie wypowiedziało. Szczegóły poniżej.


Czy salony beauty muszą wyznaczać doradcę ADR? Jest ostateczna odpowiedź!

Na tej stronie Ministerstwa Infrastruktury opublikowano następujący komunikat:

W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez nadawcę – klasa 6.2 materiały zakaźne, odpad 18 01 03*, UN 3291, Ministerstwo Infrastruktury przedstawia następujące wyjaśnienia.

Stosownie do przepisu 1.8.3.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 874, z późn. zm.) „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie [od 31 grudnia 2022 r.] lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”

Jedocześnie Umowa ADR przewiduje szereg odstępstw od ogólnych zasad, także od ww. przepisu 1.8.3.1. Dla przykładu gabinet stomatologiczny, weterynaryjny, kosmetyczny, który nadaje (zleca przewóz) towarów niebezpiecznych (np. odpad o kodzie 18 01 03*), jeżeli nie przekroczy wartości określonych w przepisie 1.1.3.6.2 ADR (w przypadku UN 3291 jest to 333 kg/l na jednostkę transportową, tj. na pojazd) nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) w zw. z przepisem 1.1.3.6.2 i 1.8.3.2 lit. a Umowy ADR).

Należy również pamiętać, że nie wszystkie odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi, np. odpady medyczne lub kliniczne o kodzie 18 01 04.

Mówiąc prościej, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury jeśli jednorazowo oddajesz mniej niż 333 kg odpadów, nie musisz wyznaczać doradcy ADR. Przyznam szczerze, że nie znam gabinetu, który oddawałby jednorazowo tak duże ilości odpadów medycznych, więc w praktyce może to dotyczyć wszystkich lub przynajmniej znacznej większości gabinetów.

Uff…


UWAGA! Aktualizacja!

AKTUALIZACJA: wygląda na to, że powyższe “uff” mogło być jednak odrobinę przedwczesne… 🙄 Niczego oczywiście nie przesądzam, ale od jednej z Was dostałam już po publikacji tego artykułu zastanawiającą wiadomość.

Wiadomość, w której jedna z firm “odpadowych” odnosi się, jak mniemam, do cytowanego wyżej stanowiska ministerstwa i nie do końca się z nim zgadza. Konkretnie twierdzi, że wyłączenie, na które powołuje się ministerstwo, dotyczy przewozu w certyfikowanych opakowaniach, a nie w workach, w których gabinety zwykle oddają swoje odpady.

Nie siedzę w tym temacie aż tak głęboko, żeby się do tego odnieść, muszę więc zwrócić się i z tym tematem do jakiejś instytucji. Myślę, że skoro wspomniany Urząd Marszałkowski w Warszawie aktywnie działa w tym temacie, to najlepiej będzie podesłać im opis tych wątpliwości. Tak też zrobię. Jak dowiem się czegoś nowego, dam znać.

Niemniej jednak wydaje mi się, że skoro Ministerstwo Infrastruktury wydało jasny komunikat, to dopóki ministerstwo go (ewentualnie) nie zmieni, można się na nim opierać. To jednak tylko moja opinia, bo nie bedę nikomu w tej sprawie doradzać – nie mam do tego odpowiednich kompetencji.

Chcesz, żebym zgłębiała takie palące tematy? Wesprzyj bloga wirtualną kawąklik. Dziękuję! ❤️

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :