Zakaz reklamy solarium – czy to możliwe? Do sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. W projekcie znajdziemy m.in.: zakaz reklamy solarium, zakaz korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie i wysokie kary finansowe za złamanie tych zakazów!

Prezydent skierował do sejmu projekt zakazujący reklamy solarium – to prawdziwa rewolucja dla wielu gabinetów kosmetycznych, które oferują takie usługi. Sprawdź co dokładnie zakłada projekt i jakie mogą być konsekwencje jego wprowadzenia w życie!

Zakaz reklamy solarium – czy to możliwe?

Pierwszą, najbardziej radykalną zmianą, którą zakłada projekt jest całkowity zakaz reklamy solarium. W artykule 4 czytamy:

Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:
1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
3) w środkach usług informatycznych.

Warto zapoznać się z definicją słowa „promocja” zawartą w projekcie ustawy:

promocja – publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata

Zgodnie z tą definicją niedozwolone będą nie tylko zwykłe reklamy solarium, ale również organizowanie promocji, konkursów, tworzenie specjalnych karnetów itd.

Jedyny wyjątek dotyczy przesyłania informacji handlowych gabinetom przez firmy zajmujące się dystrybucją łóżek opalających:

z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami Zakaz korzystania z solarium dla osób niepełnoletnich.

Zakaz korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie

Kolejną ważną zmianą jest propozycja zakazu korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.
3. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia solarium.

Dodatkowy obowiązek informacyjny

Dodatkowo na właścicieli solariów nałożone mogą zostać dodatkowe obowiązki informacyjne. W artykule 6 czytamy:

1. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelną i widoczną informację:
1) o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia …………… 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium”);
2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie ich czytelność dla adresatów oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwości korzystania z solariów.

Wysokie kary za nieprzestrzeganie zakazu reklamy solarium

Za niestosowanie się do powyższych przepisów zostały przewidziane bardzo wysokie kary finansowe od 1.000 zł do nawet 50.000 zł! Kontrolowaniem gabinetów ma zająć się m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia. Warto przypomnieć, że projekt na razie został skierowany do sejmu, więc nie wiemy jeszcze kiedy i w jakim kształcie wejdzie w życia. Warto jednak już teraz zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami takich regulacji.

Jakie będą skutki zakazu reklamy solarium i innych regulacji?

Czy wprowadzenie takich regulacji ma sens? Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia. Z jednej strony faktem jest, że opalanie w solarium sprzyja powstawaniu nowotworów i wiele młodych osób nie jest tego świadomych. Z drugiej jednak strony jestem przeciwniczką wszelkich tego typu zakazów, bo rzadko kiedy odnoszą one pożądany skutek. Zwykle wyłącznie pobudzają naszą kreatywność w ich obchodzeniu. Uważam, że ograniczenia dotyczące osób niepełnoletnich mają merytoryczne uzasadnienie, jednak w przypadku osób dorosłych lepszy efekt zawsze przynosi edukacja, profilaktyka, działania zwiększające bezpieczeństwo. Ważne, żeby decyzje, które podejmujemy były świadome. Jako osoby dorosłe mamy prawo decydować o swoim życiu, mamy prawo podejmować decyzje nawet, jeśli są one nierozsądne. Gdybyśmy chcieli zakazać wszystkiego, co jest potencjalnie niebezpieczne, podejrzewam, że znaleźlibyśmy się w świecie, w którym na dłuższą metę nie chcielibyśmy żyć. W prawdzie ograniczenia dotyczące osób dorosłych miałyby dotyczyć wyłącznie reklamowania solariów, niemniej jednak i tak uważam, że to spora ingerencja w nasze życie, ale przede wszystkim w biznesowe funkcjonowanie gabinetów kosmetycznych.

Czy gabinety kosmetyczne ucierpią na zakazie reklamy solarium?

Nowoczesnej kosmetologii z solarium zwykle nie jest po drodze. Zachęcanie klientek do korzystania z urządzenia, które przyspiesza starzenie się skóry, a następnie oferowanie zabiegów odmładzających może budzić w klientach sprzeczne emocje. Faktem jest jednak, że w wielu małych, osiedlowych gabinetach solaria jeszcze nadal generują sporą cześć przychodów. Są również często wstępem do regularnych wizyt w salonie kosmetycznym. Osoba, która przychodzi do gabinetu wyłącznie ze względu na solarium, często pod wpływem skutecznego marketingu korzysta również z innych usług. Jeśli gabinet przestanie reklamować solarium, może stracić sporą grupę klientów również na inne usługi.

Czy zakaz reklamy solariów i ograniczenia wiekowe nałożone na klientów spowodują, że posiadanie solarium stanie się nierentowne? Czy brak możliwości promocji usług sprawi, że gabinety poniosą znaczne straty finansowe i zostaną z bezużytecznymi urządzeniami, które mogły zostać kupione na kredyt – te pytania pozostają otwarte.

Czy nowe przepisy uderzą po kieszeni właścicieli gabinetów kosmetycznych?

Warto uwzględnić jeszcze jeden, bardzo praktyczny aspekt. Zakaz reklamy obejmuje zarówno kanały tradycyjne, jak również reklamę internetową. To może być duży problem i spore obciążenie finansowe dla mniejszych gabinetów kosmetycznych. Nowe przepisy mogą oznaczać konieczność:

  • zmiany ulotek, folderów, cenników (konieczność zaprojektowania i wydruku nowych materiałów),
  • wprowadzenia zmian na stronie internetowej (konieczność zatrudnienia do tego celu informatyka),
  • zmiany szyldów, potykaczy, reklam w witrynach, reklam dojazdowych itd.

Zakładając, że solarium stanowiło ważną część działalności i było przez gabinet intensywnie promowane, nowe przepisy mogą wiązać się z naprawdę dużymi nakładami finansowymi i koniecznością zmiany całej strategii reklamowej.

Wpływ na kondycję finansową dystrybutorów łóżek opalających

Planowane zmiany bez wątpienia negatywnie wpłyną na kondycję finansową dystrybutorów łóżek opalających. Mniejsze zainteresowanie klientów z pewnością przełoży się na mniejsze zainteresowanie gabinetów kosmetycznych. Mogą pojawić się również problemy interpretacyjne. Powyżej pisałam, że zgodnie z ustawą zakaz reklamy nie dotyczy informacji używanych do celów handlowych. W samej ustawie nie znajdziemy jednak definicji informacji używanych do celów handlowych. Czy możliwe będzie wystawianie się dystrybutorów na targach kosmetycznych, reklama w prasie branżowej? Pewnie w najbliższym czasie pojawią się opinie prawników na ten temat.

Chcesz śledzić ten temat lub czytać więcej artykułów na temat prowadzenia gabinetu kosmetycznego? Zapisz się na newsletter i odbierz prezent: e-book „5 sprawdzonych sposobów na PODWOJENIE liczby klientek w Twoim gabinecie”! Kliknij na zdjęcie e-booka, żeby zapisać się do newslettera!

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym