Otwierasz salon, planujesz remont lub zmianę lokalu? Jakimi przepisami powinnaś się kierować, skoro prace nad nowym rozporządzeniem sanitarnym utknęły, a stare przepisy już dawno nie obowiązują? Na koniec kilka słów o pracach nad projektem rozporządzenia – mam świeże wieści prosto z GIS.

Podstawowe źródło wiedzy na temat wymagań sanitarnych dla salonów – nieaktualne!

Kiedyś podstawowym źródłem wiedzy na temat wymogów sanitarnych obowiązujących salony kosmetyczne i fryzjerskie było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Niestety to rozporządzenie formalnie nie obowiązuje już od 2 stycznia 2012 roku! Wielokrotnie podejmowano się prób stworzenia nowego dokumentu, ale jeszcze nigdy nie udało się tego procesu doprowadzić do końca. W ostatnich dniach wprawdzie coś się w tej sprawę ruszyło (informacja na końcu artykułu), ale zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać i tak minie jeszcze sporo czasu.

Można zatem powiedzieć, że tkwimy w „prawnej dziurze”. Opieszałość rządzących nie sprawiła jednak, że świat się zatrzymał. Salony nadal funkcjonują, otwierają się nowe obiekty. Czym zatem powinien kierować się właściciel salonu, który remontuje lokal lub osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z własnym biznesem beauty?

Znalazłam dla Was dwa ciekawe stanowiska oficjalnych instytucji z listą aktów prawnych, które należy uwzględnić, prowadząc salon kosmetyczny lub fryzjerski.

Pierwsze pochodzi z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Wymagania sanitarne dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich – PSSE Kraków

Na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (klik) czytamy:

Przy świadczeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych należy zachować wymogi określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 947 ze zm.).

W chwili obecnej nie obowiązuje akt wykonawczy, który zastąpiłby rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 31, poz. 273), które to do 1.1.2012 r. określało szczegółowe warunki podczas świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, a także świadczonych w zakładach tatuażu i odnowy biologicznej.

Obecnie trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w powyższej sprawie (z pracami nad tym rozporządzeniem można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.mz.gov.pl).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż przy świadczeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych należy bezwzględnie zapewnić utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego narzędzi i sprzętu używanych podczas świadczenia usług, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do mycia, dezynfekcji oraz przechowywania czystych wydezynfekowanych narzędzi i sprzętu, oraz przestrzegać wymogów sanitarno-higienicznych przez osoby świadczące usługi.

Ponadto, osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Przedmiotowe procedury powinny regulować sposobów postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry błon śluzowych, oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.


Jak to wygląda w praktyce?

Większość właścicieli salonów zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania podstawowych zasad higieny. Większym problemem są rozmaite sprawy lokalowe – choćby anegdotyczna już wysokość płytek, czy ilość umywalek… Niestety obecnie ze względu na brak konkretnych regulacji przedsiębiorcy są zdani na indywidualne opinie lokalnych sanepidów, o których, jak poczytać branżowe fora, można by już było napisać książkę. Gatunkowo byłoby to coś pomiędzy komedią i dramatem w objętości raczej encyklopedycznej.

Są sanepidy, które na wszystko „przymykają oko” i takie, które traktują salon jak salę operacyjną. Są Jak zwykle: przedsiębiorco – radź sobie… Ech…

Wróćmy jednak do oficjalnych informacji i sprawdźmy, co ma nam do powiedzenia w tej sprawie Główny Inspektorat Sanitarny. W tym stanowisku znajdziemy nieco więcej odniesień do aktów prawnych.


Wymagania sanitarne dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich – GIS

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (klik) czytamy:

W sprawie wymagań dla lokalu przeznaczonego na ww. działalność usługową uprzejmie informuję, że organem właściwym do udzielania informacji na zapytania dotyczące etapów planowania i realizacji ww. działalności jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, właściwy terenowo ze względu na lokalizację oferowanych usług.

i

Ponadto ww. działalności regulują między innymi przepisy:

– ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), w szczególności art. 16,

– ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), określająca wymagania dotyczące składu, oznakowania, przechowywania kosmetyków,

– ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), w zakresie postępowania z odpadami,

– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) – w zakresie zapewnienia wymagań w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.),

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są zobowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Procedury powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji, sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

Należy podkreślić, że wszystkie sprzęty (narzędzia i materiały), wykorzystywane podczas zabiegów naruszających ciągłość skóry i tkanek, muszą być sterylne.

Na wniosek podmiotu zobowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur państwowy powiatowy inspektor sanitarny może zaopiniować te procedury.

Wiem, że dla osoby, która startuje, powyższa lista może wydawać się „czarną magią”, dlatego gorąco zachęcam do przejrzenia kategorii na blogu „przepisy” (klik), w której część z tych tematów jest już wyczerpująco (i po ludzku!) omówiona w postaci ogólnodostępnych artykułów.

Jeśli chcesz, możesz również zajrzeć do mojego sklepu (klik), w którym także jest sporo materiałów dotyczących tematów prawnych – praktycznie i po ludzku. Materiały w sklepie dotyczące przepisów znajdziesz tutaj. Z konkretnych produktów, polecam Ci:

  • Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych – co musisz zmienić w gabinecie? – E-BOOK (klik) – wiesz już, że nowego rozporządzenia nie ma… Jest projekt. Jest również stare rozporządzenie, które formalnie nie obowiązuje, ale sanepidy często się na nim opierają, bo… Co mają zrobić, jeśli nic innego nie ma… Inne jednostki z kolei przekonane (już od roku), że nowe rozporządzenie wejdzie lada dzień, odnoszą się do zapisów zawartych w projekcie… Jeśli otwierasz salon w tej chwili, warto znać oba te dokumenty (jak nowe rozporządzenie będzie już uchwalone, dostaniesz darmową aktualizację e-booka) – wtedy z dużym prawdopodobieństwem nic Cię nie zaskoczy. W e-booku znajdziesz tabelkę z porównaniem starego rozporządzenia i nowego projektu, wylistowane zmiany i komentarze do tych zmian.
  • PAKIET 9 procedur sanitarno-higienicznych + Plan higieniczny (klik) – gotowe procedury stworzone we współpracy z prawnikiem – dokładnie te, o których była mowa w powyższej wypowiedzi GIS,
  • Jakie przepisy obowiązują właściciela gabinetu kosmetycznego – LISTA KONTROLNA z KOMENTARZAMI (klik) – lista 56 regulacji prawnych, które musisz znać (niestety jest tego więcej, niż te powyższe 5 punktów),
  • Postępowanie z odpadami w gabinecie kosmetycznym – E-BOOK (klik) – ABC postępowania z odpadami komunalnymi i medycznymi w salonie beauty.

Możesz również zerknąć na materiały związane z RODO i ochroną danych osobowych (klik), a także produkty, które zwiększą bezpieczeństwo Twojej pracy w salonie i dostarczą Ci gotową dokumentację zabiegową (klik).


Prace nad nowym rozporządzeniem sanitarnym dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich – na jakim są etapie?

Podczas pisania tego artykułu pomyślałam, że zadzwonię (już po raz n-ty) do GIS i podpytam, czy są jakieś postępy w pracach nad projektem rozporządzenia. Usłyszałam, że urzędnicy są już na końcówce analizowania i wdrażania 245(!) przesłanych do projektu uwag – w przyszłym tygodniu będą przekazywać do dalszych prac projekt po naniesieniu poprawek.

Co ciekawe, w chwili, w której zadzwoniłam, pani miała przed oczami akurat nasze (więcej na ten temat poniżej) pismo z uwagami. Wiem, że to niewiarygodne, ale naprawdę tak było. Dowiedziałam się, że sporo naszych poprawek zostało uwzględnionych. Już któryś raz usłyszałam, że przesłane przez nas uwagi były bardzo trafne i pomocne.

W związku z powyższym mam nadzieję, że nasz list faktycznie stanowił istotną bazę do poprawiania najbardziej kontrowersyjnych zapisów i będzie to widoczne w nowej wersji projektu. Niestety nie udało mi się uzyskać żadnych informacji na temat konkretnych zapisów.

Jestem umówiona na telefon w przyszłym tygodniu i wtedy mam nadzieję, że będę miała konkrety na temat poszczególnych zapisów. Powinien być już też dostępny projekt w nowej wersji – z naniesionymi poprawkami. Zobaczymy, co z tego ostatecznie wyszło i w razie czego zastanowimy się nad dalszymi działaniami.

Jeśli po przeczytaniu powyższego zupełnie nie wiesz, o co chodzi, gorąco zachęcam do przejrzenia artykułów z BAZY WIEDZY (klik) dotyczącej projektu nowego rozporządzenia. Znajdziesz tam kompleksowe analizy konsekwencji najważniejszych zmian w przepisach.

Wspominałam również o naszym liście z poprawkami do projektu rozporządzenia. Możesz go przeczytać TUTAJ. List jest efektem naszej wspólnej pracy na grupie Gabinet kosmetyczny od zaplecza na Facebooku. Już ponad rok temu kolejno analizowałyśmy najbardziej kontrowersyjne zapisy, były głosowania nad propozycjami zmian. Ostatecznie zebrałam to wszystko, dodałam odpowiednie argumenty i przesłałam do GIS prawie 20 stron uwag i sugestii zmian. Przynajmniej na tę chwilę wydaje się, że nasza praca miała sens! Mam nadzieję, że za kilka tygodni będę mogła powiedzieć to samo i wspólnie napijemy się szampana 😉

Będę Was na bieżąco informować o postępach w tej sprawie!

Przydał Ci się ten artykuł? Jeśli chcesz, wesprzyj mnie wirtualną kawąKLIK lub zostań moją Patronką na portalu Patronite – KLIK.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym