W najbliższy poniedziałek (2.11.2020) upływa termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok.

Skąd taki termin?

Normalnie sprawozdania składamy do 15 marca, jednak w związku z epidemią koronawirusa terminy zostały w tym roku przesunięte. Na stronie BDO (klik) czytamy:

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

Każdy urzędowy termin, który wypada w święto lub w sobotę jest automatycznie przekładany na pierwszy dzień roboczy. Potwierdza to stanowisko (klik) opublikowane w mediach społecznościowych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy:

W związku z upływającym 31 października br. (sobota) obowiązkiem sprawozdawczym informujemy, że zgodnie z art. 57 § 4 K.p.a. jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W związku z tym termin składania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, a także sprawozdania wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta z zakresu gospodarowania odpadami upływa w dniu 2 listopada 2020 r.

Kto powinien złożyć takie sprawozdanie?

Salon, który wytwarza odpady medyczne i przekazuje je specjalnej firmie zajmującej się odbiorem odpadów medycznych i w związku z tym jest zgłoszony do BDO.

To tak w skrócie. Kto wytwarza, kto nie, kto powinien zgłosić się do BDO, a kto nie… Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w artykułach opublikowanych w BAZIE WIEDZYTUTAJ.

Jestem zgłoszona do BDO, ale nie oddawałam w ubiegłym roku odpadów – czy muszę składać sprawozdanie?

Jeśli rejestrowałaś się w BDO w 2019 roku, ale w 2019 roku nie wytworzyłaś odpadów, to sprawozdanie za 2019 rok składasz z zerami.

Gdzie się składa sprawozdanie?

Wcześniej sprawozdania składaliśmy w formie papierowej. Od tego roku robimy to online przez stronę internetową BDO (klik). Po zgłoszeniu salonu do BDO dostałaś login i hasło do Twojego konta na tej stronie.

Zgłaszałam się do BDO, ale nie dostałam odpowiedzi

W takiej sytuacji zadzwoń do swojego Urzędu Marszałkowskiego. Były bardzo duże opóźnienia z rejestrowaniem tych zgłoszeń – może Twoje zgłoszenie gdzieś utknęło. Osoby, które miały z tym problem zwykle załatwiały sprawę właśnie po telefonie do urzędu.

Jak złożyć sprawozdanie?

Tutaj znajdziesz instrukcję video – jak złożyć sprawozdanie krok po kroku.

Nas interesują konkretnie:

  • informacje ogólnetutaj,
  • DZIAŁ I – instrukcja dla tego działu tutaj.
  • DZIAŁ XI – instrukcja dla tego działu tutaj.

Nie wiem, o co chodzi, nie jestem nigdzie zapisana, czy muszę coś robić?

Ponownie odeślę Cię do BAZY WIEDZY (klik) o odpadach na blogu, w której te pytania były już wielokrotnie omawiane.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym