Zobacz omówienie najważniejszych zmian w zwolnieniach z ZUS, świadczeniu postojowym i mikropożyczce, które wprowadza opublikowana kilka dni temu tarcza antykryzysowa 3.0. (lub 4.0. jeśli liczyć również „tarczę finansową”). Najwięcej dobrych informacji jest dla osób korzystających z „ulgi na start” oraz dla nowych salonów – założonych przed 1 kwietnia. Sprawdź, z czego jeszcze możesz skorzystać, jeśli prowadzisz salon kosmetyczny lub fryzjerski!

Od kilku dni obowiązuje nowa ustawa – trzecia już odsłona wsparcia dla firm, nazywana potocznie „tarczą antykryzysową”. Całą treść ustawy, której oficjalna nazwa brzmi: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 możesz przeczytać tutaj. Poniżej zrobiłam szybki przegląd najważniejszych z punktu widzenia branży beauty nowości. Jak będę pisać o tej ustawie, użyję określenia “w ustawie”. W przypadku innych przepisów podam ich pełną nazwę.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytanie, kierujcie je proszę do odpowiednich urzędów. Ja choćbym chciała, to naprawdę nie mam kompetencji, aby doradzać Wam indywidualnie. Tym bardziej, że to już n-ta ustawa i tysiące zmian w tysiącach paragrafów. Wspominam o tym, bo po każdym artykule o tarczach dostaję masę pytań, na które niestety nie jestem w stanie odpowiadać. Sygnalizuję Wam pojawienie się nowych opcji, ale o szczegóły związane z Waszą indywidualną sytuacją musicie się zatroszczyć we własnym zakresie.

1) Rozszerzono możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS

a) Możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS została rozszerzona o osoby, które korzystają z tzw. ulgi na start.

W ustawie czytamy:

41) w art. 31zo:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

2b. Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1:

1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo

2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.”.

Przypomnę jeszcze wspomniany art. 18 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

Art. 18. 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

b) Wysoki przychód, ale niski dochód? Jest szansa na zwolnienie z ZUS

W ustawie czytamy:

41) w art. 31zo:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

1) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
2) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

Zapłaciłaś składki, a teraz “łapiesz się” na zwolnienie? Możesz odzyskać pieniądze!

W ustawie czytamy:

Art. 69. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 46, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695).

2) Wydłużenie terminów związanych z odpadami i BDO

Ustawa zmienia również terminy związane z odpadami i BDO, ale o tym napiszę Wam w osobnym artykule, bo jest tam sporo odniesień do różnych paragrafów z ustawy o odpadach i muszę to na spokojnie przeanalizować.

Miałam też zamiar w najbliższych dniach zaktualizować e-booka o odpadach – myślę, że to jest dobry moment, żeby wziąć się również i za to. Będą dwie pieczenie przy jednym ogniu 😉

3) Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Nie w “tarczy”, a w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (klik) czytamy, że termin pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 14 czerwca 2020 roku. 

4) Mikropożyczka i świadczenie postojowe również dla nowych firm!

Poprzednie tarcze dawały możliwość skorzystania z:

  • mikropożyczki – osobom, które prowadziły działalność przed 1 marca 2020,
  • świadczenia postojowego – osobom, które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020.

W “nowej tarczy” czytamy:

15) w art. 15zq w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020 r.”;

i

16) w art. 15zzd w ust. 1 wyrazy „1 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020 r.”;

Nie będę już wklejać tych starych zapisów, a jedynie płynące z tego wszystkiego wnioski.

W tej chwili mamy możliwość skorzystania z:

  • mikropożyczki – jeśli prowadziliśmy działalność przed 1 kwietnia 2020,
  • świadczenia postojowego – jeśli prowadziliśmy działalność przed 1 kwietnia 2020.

To tyle najważniejszych zmian z “trzeciej tarczy”.

P.S. Dziś ostatni dzień obowiązywania promocyjnej, premierowej ceny na nowego e-booka Zyskowna praca w salonie w czasach koronawirusa! Jeszcze tylko do godz. 23:50 możesz go mieć ze zniżką 30 zł – za 67 zł zamiast 97 zł!

Znajdziesz w nim odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Ceny środków do dezynfekcji, akcesoriów jednorazowych nadal są wysokie. Od wielu miesięcy wszystko drożeje… Czy w tej trudnej dla wszystkich sytuacji mogę i powinnam podnieść ceny?
  • Jak zapisywać klientki, żeby uniknąć paraliżu salonu? Które klientki powinny mieć pierwszeństwo?
  • Jakie zabiegi sprzedawać, żeby jak najszybciej odrobić straty? Czy i jak reklamować się w obecnej sytuacji?
  • Jak komunikować się z klientkami, żeby zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa?
  • Jak zadbać o finanse salonu? Jak zbudować poduszkę bezpieczeństwa, jeśli przez długi czas nie miałam dochodu?
  • Co zrobić, żeby podczas ewentualnego powrotu lockdownu (tfu, tfu, tfu…) nie znaleźć się w jeszcze większych kłopotach finansowych?

Więcej informacji na temat e-booka znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :