Dziś weszły w życie przepisy regulujące ważne kwestie związane z korzystaniem z solarium. Ustawa m.in. zakazuje jakiejkolwiek promocji tego typu usług, nakłada na właścicieli i pracowników solariów obowiązek kontrolowania wieku osób opalających się, a także podaje konkretny wzór informacji, którą należy wywiesić w widocznym miejscu. Sprawdź co musisz zmienić w swoim gabinecie, aby uniknąć wysokich kar pieniężnych!

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium – co zawiera?

Dnia 16 lutego 2018 roku weszła w życie

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dz.U. 2017 poz. 2111

oraz uzupełniające ją rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium

Dz.U. 2018 poz. 275

W tych dokumentach znajdziesz nowe regulacje związane ze świadczeniem usług w zakresie udostępniania klientom łóżek opalających. Najważniejsze z nich to:

 • zakaz reklamy solarium,
 • zakaz korzystania z solarium dla osób niepełnoletnich,
 • konieczność umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zakazie korzystania dla osób niepełnoletnich oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Zakaz reklamy solarium – co dokładnie oznacza?

Ustawa wprowadza całkowity zakaz reklamowania i promowania usług związanych z opalaniem w solarium. Jeśli masz w swoim gabinecie solarium, zapoznaj się z definicjami umieszczonymi w ustawie:

 • promocjapubliczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata,
 • reklamarozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solarium, z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, można śmiało stwierdzić, że zakazana jest absolutnie każda reklama z wyjątkiem tej, która odbywa się w relacji: producent/dystrybutor sprzętu – gabinet zainteresowany jego zakupem.

W ustawie doprecyzowano jeszcze, że zakaz reklamy i promocji dotyczy w szczególności reklam w:

 • telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych,
 • na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych,
 • w środkach usług informatycznych.

Zakaz korzystania z solarium dla osób niepełnoletnich – jak to ma wyglądać w praktyce?

Kolejną bardzo ważną zmianą wprowadzaną przez ustawę jest zakaz korzystania z solarium dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Precyzyjniej mówiąc, niedozwolone jest udostępnianie solarium małoletnim – odpowiedzialność spoczywa więc na właścicielu solarium, a nie na niepełnoletniej osobie, która z niego korzysta.

Co w przypadku wątpliwości odnośnie wieku osoby, która chce skorzystać z solarium? Osoba, która obsługuje solarium ma prawo zażądać pokazania dokumentu potwierdzającego wiek. Jeśli nie otrzyma takiego dokumentu, ma obowiązek odmówić dostępu do usługi.

Jakie informacje musisz wywiesić przy swoim solarium?

Zgodnie z ustawą musisz umieścić „w miejscu udostępniania solarium” informację o:

 • zakazie opalania dla osób niepełnoletnich,
 • ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Treść i wygląd takiego komunikatu została szczegółowo opisana w rozporządzeniu, które opisuję poniżej. Niestety mogą pojawić się wątpliwości odnośnie miejsca, w którym należy powiesić taką kartkę, bo cóż znaczy „miejsce udostępniania solarium”? Recepcja, czy może pomieszczenie w którym stoi łóżko?

Kto będzie kontrolował solaria?

Ustawa jasno wskazuje, że głównym organem kontrolującym solaria będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna:

 1. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.
 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby korzystającej z solarium, organy, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie nowej ustawy?

Warto zapoznać się z nowymi przepisami i poważnie podejść do ich przestrzegania, bo grożą nam naprawdę solidne kary! Za:

 • umożliwienie skorzystania z solarium osobie niepełnoletniej,
 • brak informacji, o szkodliwości solarium lub umieszczenie informacji niezgodnej z wymogami opisanymi w rozporządzeniu (informacja poniżej)
 • reklamę usług solarium
 • utrudnianie przeprowadzenia kontroli
  można otrzymać karę w wysokości od 1000 do nawet 50 000 zł!

Pełną treść ustawy znajdziesz TUTAJ.

Rozporządzenie do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium – co zawiera?

Co znalazło się w rozporządzeniu do Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium zawiera:

 • wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium,
 • treść tej informacji.

Zgodnie z nowymi przepisami taka informacja powinna:

 • znaleźć się w miejscu widocznym dla osoby zamierzającej skorzystać z solarium,
 • być umieszczona na wysokości umożliwiającej swobodne odczytanie informacji,
 • mieć format co najmniej A4,
 • być napisana wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt, z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

Często narzekamy na to, że przepisy są nieprecyzyjne… Tutaj naprawdę ciężko by było się o to przyczepić 😉

Jakby tego było mało, dostajemy nawet konkretny wzór, jak powinna wyglądać taka informacja:

Pełną treść rozporządzenia znajdziesz TUTAJ.

W momencie, w którym pojawiła się propozycja stworzenia takich przepisów, napisałam na ten temat artykuł. Zrobiłam w nim małą analizę wpływu nowych regulacji na rynek kosmetyczny. Znajdziesz ją TUTAJ. W ustawia wiele się nie zmieniło, więc zawarte tam informacje nadal są aktualne.

Podobają Ci się takie zmiany? Co o nich sądzisz?

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym