Dziś pojawiło się kolejne rozporządzenie w sprawie obostrzeń – tym razem na szczęście zdejmowanych, a nie nakładanych. Jest dobra wiadomość dla właścicieli solariów i salonów masażu!

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik) czytamy:

Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odległości między klientami co najmniej 1,5 m.

Przypomnę, co oznacza PKD 96.04.Z:

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

Dlaczego do 28 lutego?

Być może zastanawiasz się, skąd data 28 lutego i co po tym terminie? Na jednej z ostatnich konferencji zapowiadano, że obiekty, które zostaną teraz otwarte, będą otwarte warunkowo – na dwa tygodnie. Po tym czasie nastąpi weryfikacja, czy otwarcie nie spowodowało dużego wzrostu zachorowań.

Mamy więc 3 scenariusze po 28 lutym:

  • solaria i salony masażu będą nadal mogły działać – jeśli nie będzie znacznych wzrostów,
  • solaria i salony masażu ponownie zostaną zamknięte – jeśli będą znaczne wzrosty,
  • mimo znacznych wzrostów oraz powrotu obostrzeń solaria i salony masażu nadal będą mogły działać, bo np. ktoś uzna, że w tych miejscach nie dochodzi do zakażeń i nie ma sensu ponownie włączać tych obiektów do obostrzeń.

Co to znaczy „znaczne wzrosty”? Tego nie wie nikt. Można jedynie snuć domysły i w tym kontekście przywołam jedną z ostatnich wypowiedzi Ministra Zdrowia:

System ochrony zdrowia nie podoła liczbie powyżej 30 tys. zakażeń dziennie. Będę rekomendował powrót do większych ograniczeń, jeśli przekroczymy 10 tys. zakażeń.

Solaria i salony masażu – od kiedy do kiedy mogą pracować?

Stan na dziś jest taki, że od jutra (12 lutego) solaria i salony masażu mogą wracać do pracy i pracować w miarę spokojnie do 28 lutego. Bliżej końca miesiąca zostaną zapewne ogłoszone kolejne decyzje i wydane rozporządzenie. Oczywiście będę dla Was śledzić ten temat.

Pozostałe zmiany, które wprowadza rozporządzenie:

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :