Wczoraj tuż przed północą opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tutaj pisałam o kontrowersyjnym projekcie tego rozporządzenia).

Wygląda na to, że mobilizacja naszej branży przyniosła oczekiwane rezultaty, bo zniknął najbardziej kontrowersyjny zapis o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust, niezależnie od wykonywanego zabiegu, a drugi punkt (o osobach towarzyszących) został złagodzony.

Maseczki i osoby towarzyszące

Najważniejszy zapis ostatecznie przyjął taką formę:

6. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Zgodnie z naszymi sugestiami zrezygnowano z kategorycznego zakazu wstępu dla osób towarzyszących, który ograniczał możliwość korzystania z zabiegów dzieciom oraz osobom starszym i niepełnosprawnym wymagającym pomocy. Pojawiło się uzupełnienie:

przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Co z usługami mobilnymi? 

W poprzednim rozporządzeniu mieliśmy następujące sformułowanie:

jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa.

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny stały na stanowisku (pisałam o tym tutaj), że ten zapis wyklucza możliwość prowadzenia działalności mobilnej.

Teraz mamy taki zapis:

jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun,

czyli zamieniono “lokal” na “miejsce”.

Czy to rozwiązuje problem? Wszystko wskazuje na to, że tak, bo nie musimy być konkretnie “w lokalu”, ale po prostu “w miejscu” i w tym miejscu (nie w lokalu) trzeba spełnić jakieś zalecenia, choćby to z rozporządzenia o braku osób postronnych. Konsultowałam się z radcą prawnym Markiem Koennerem i on również podziela ten pogląd.

Oczywiście należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, stosowaniu się do wytycznych itd.

Zniesiono zakaz dla wysp w galeriach handlowych

W poprzednim rozporządzeniu mieliśmy następujący zapis:

7. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się, do odwołania, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:

3) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) prowadzonej na wyspach handlowych.

W nowym rozporządzeniu już go nie ma.

Salony tatuażu i piercingu – mogą wracać już od teraz

O salonach tatuażu i piercingu było już na początku – zostały “doklejone” do punktu o salonach kosmetycznych i fryzjerskich. W związku z tą “doklejką” takie obiekty mogą wracać do pracy już właściwie od dziś. 

§ 20. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904).
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r

(wprawdzie z kilkoma wyjątkami, ale akurat nie w tym przypadku)

Solaria i masażyści wracają od 6 czerwca

W rozporządzeniu czytamy:

2. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

(…)

4) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Przypominam, że PKD 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, obejmuje: działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Zapisów odnośnie klubów fitness, basenów itd. nie wklejam, bo jest tego sporo, a wśród moich czytelników nie ma chyba wielu takich osób. Jeśli potrzebujesz takich informacji, to zerknij do pełnej treści rozporządzenia (klik).

Na koniec dodam jeszcze, że w związku z  kolejnymi etapami “odmrażania”, mają pojawić się dodatkowe wytyczne dla branż. Jeśli pojawi się coś dla solariów, salonów masażu, tatuażu, piercingu itd, to oczywiście dam Wam znać.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :