W czerwcu 2019 roku pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, który zawiera wiele szkodliwych dla branży kosmetycznej regulacji. Wraz z grupą ponad 1000 profesjonalistów – właścicieli i pracowników gabinetów kosmetycznych – kosmetologów i kosmetyczek postanowiliśmy stworzyć własne propozycje zmian w prawie.

Efektem naszych prac jest 17-stronicowy list z naszymi uwagami, sugestiami i pytaniami, który 19 lipca został wysłany do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zobacz podsumowanie akcji #zrobmysobieprzepisy!

Zagrożenia związane z nowymi wymaganiami sanitarnymi

W rozporządzeniu znajdziemy wiele szkodliwych dla branży przepisów oraz nieprecyzyjnych zapisów budzących ogromne wątpliwości interpretacyjne. Jakie mogą być konsekwencje?

Rzeczywistość gabinetów kosmetycznych po wejściu w życie rozporządzenia w obecnym kształcie może wyglądać tak:

 • każdy właściciel salonu posiadający autoklaw i nieposiadający pracowników będzie musiał zamknąć gabinet na ponad 3 tygodnie (brak dochodów w tym czasie i konieczność opłacania rachunków, ZUS) i odbyć szkolenie, które kosztuje 1000 zł – będzie się szkolił z tego, co już wie i na co dzień wykonuje,
 • osoby z mniejszych miejscowości dodatkowo będą musiały opłacić sobie dojazdy, noclegi i wyżywienie na 3 tygodnie (bez dochodów),
 • lakiery do paznokci będą stosowane jednorazowo – koszt manicure wzrośnie o kilkadziesiąt złotych,
 • nie będzie można korzystać z profesjonalnych opakowań w większej pojemności, nawet zachowując najwyższe standardy higieny – dla każdej klientki trzeba będzie kupować nowe kosmetyki – wzrost kosztu zabiegu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, konieczność „wyprodukowania” nowych mniejszych wersji kosmetyków,
 • osoby z mniejszymi gabinetami (szczególnie te samodzielnie przeprowadzające sterylizację) zostaną zmuszone do przeprowadzenia kosztownych remontów lub zmiany lokalu (ze względu na brak możliwości przystosowania dotychczasowego lokalu do nowych wymogów),
 • fryzjerzy będą strzyc włosy w rękawiczkach, klienci korzystający z przekłuwania uszu wyjdą z salonu bez kolczyka, a osoby zajmujące się np. rozcinaniem języka i innymi „modyfikacjami ciała” będą poza kontrolą – nie obejmują ich jakiekolwiek wymogi,
 • ze względu na dodatkowe wymagania (jak dla szpitali) znacznie wzrosną koszty sterylizacji w gabinecie – ryzyko rezygnacji ze sterylizacji,
 • właściciele salonów będą musieli zrezygnować z części usług lub wynająć dodatkowe pomieszczenie, aby zmieścić w gabinecie mnóstwo nowej dokumentacji, która ma być przechowywana aż przez 10 lat,
 • część urządzeń wykorzystywanych w gabinetach (np. niektóre aparaty do makijażu permanentnego, przekłuwania uszu) stanie się nielegalna – konieczność zakupu nowego, drogiego sprzętu,
 • znacznie wzrosną koszty prowadzenia działalności,
 • klienci zapłacą znacznie więcej za profesjonalne usługi,
 • jeszcze mocniej rozwinie się „szara strefa”, wzrośnie liczba powikłań i zakażeń groźnymi chorobami.

To tylko kilka z licznych zagrożeń, które niosą za sobą obecne propozycje przepisów, stad nasz apel do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby mocniej przyjrzeć się możliwym konsekwencjom proponowanych zapisów i nanieść konieczne zmiany.

W grupie siła! Akcja #zrobmysobieprzepisy w liczbach

W tworzeniu propozycji regulacji prawnych wzięło udział ponad 1000 profesjonalistów – właścicieli i pracowników gabinetów kosmetycznych – kosmetologów i kosmetyczek. Na grupie Gabinet kosmetyczny od zaplecza na Facebooku przeprowadziliśmy w sumie 8 dyskusji i 10 głosowań.

W głosowaniach oddano w sumie 10014 głosów, a w dyskusjach pozostawiono aż 2867 komentarzy! Efektem tych konsultacji jest obszerny list do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego zawierający aż 17 stron naszych uwag, sugestii i pytań.

 • Gotowy list do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz TUTAJ.
 • Wszystkie artykuły na temat zmian, które wprowadza projekt rozporządzenia znajdziesz TUTAJ.

Chcesz zacytować u siebie fragment artykułu lub wyniki głosowań? Napisz do mnie na ania@gabinetodzaplecza.pl 

Wyniki poszczególnych głosowań w ramach akcji #zrobmysobieprzepisy

Poniżej zamieszczam wyniki najważniejszych głosowań przeprowadzonych w ramach akcji #zrobmysobieprzepisy. W poszczególnych głosowaniach brało udział od kilkuset do ponad tysiąca kosmetyczek i kosmetologów.

Zanim szczegóły, chciałabym bardzo podziękować wszystkim czytelniczkom bloga Gabinet od zaplecza, które wzięły udział w głosowaniach i dyskusjach, kancelarii Marka Koennera za pomoc w opracowaniu treści przepisów, a także profesjonalistkom, które zgodziły się dołączyć do naszego wspólnego zdjęcia!

Nie zgadzamy się na obowiązkowe szkolenia ze sterylizacji!

W głosowaniu na temat obowiązkowych szkoleń ze sterylizacji dla gabinetów posiadających własne autoklawy wzięły udział 1004 osoby. Znaczna większość (96,5) osób uważa, że jakaś forma szkoleń jest potrzebna, ale na pewno nie w takim kształcie, jak to zaproponowano w projekcie rozporządzenia. Szczegóły naszej alternatywnej propozycji ustalaliśmy w dyskusjach.

Po wstępnej dyskusji zebraliśmy najczęściej pojawiające się postulaty, które znowu zostały poddane pod głosowanie.

Najwięcej osób (735 głosujących) postulowało, aby szkolenia były bezpłatne lub w pełni dofinansowane. 

W sumie oddano 2473 głosów (można było głosować na więcej niż jedną opcję)!

W oparciu o wyniki opracowaliśmy propozycję, która została poddana ostatecznemu głosowaniu.

W skrócie: dla osób z wykształceniem branżowym zostałyby zorganizowane krótkie, bezpłatne szkolenia online w celu uzupełnienia i usystematyzowania zdobytej wiedzy oraz analizy praktycznych problemów.

Osoby bez wykształcenia branżowego przechodziłyby pełne, ale również skrócone szkolenie. Z całością propozycji zapisów zapisów można zapoznać się w naszym liście (klik).

W tym głosowaniu wzięły udział 563 osoby, z czego 562 osoby zagłosowały “za”.

Wielkość stanowiska do sterylizacji – nierealna dla małych salonów!

Kolejne głosowanie dotyczyło propozycji zmiany zapisu, że stanowisko do sterylizacji ma mieć minimum 4 m2 i być zlokalizowane w odległości co najmniej 1,5 m od stanowiska świadczenia usług.

W dyskusji pojawił się pomysł, aby problematyczny dla wielu małych gabinetów zapis zastąpić następującym:

Ciąg dekontaminacyjny powinien mieć powierzchnię pozwalająca na prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz znajdować się w osobnym pomieszczeniu. Jeżeli warunki lokalowe nie pozwalają na wydzielenie osobnego pomieszczenia, proces dekontaminacji powinien być przeprowadzany pod nieobecność klientów

Tę propozycję poparły 524 osoby, 94,9% głosujących. 

Protestujemy przeciwko wymaganiom “jak dla szpitali”

Projekt rozporządzenia nakłada wymóg wykonywania testów biologicznych (kontrola sterylizacji) co najmniej raz w tygodniu, co doprowadzi do wzrostu kosztów o ok. 2000 – 3000 zł rocznie, nie wspominając o tym, że właściciele gabinetów z małych miejscowości muszą wozić takie testy do badania po kilkadziesiąt kilometrów!

W głosowaniu większość kosmetyczek i kosmetologów opowiedziała się za propozycją, aby takie testy były wykonywane co 6 miesięcy – 79,8% głosujących.

Chcemy konkretnych zaleceń – co mamy sterylizować!

Kolejne głosowanie dotyczyło tego zapisu:

Przy świadczeniu usług używa się: wyrobów i narzędzi stanowiących materiał sterylny, gdy ich używanie narusza lub może naruszyć ciągłość tkanek ludzkich lub wiąże się z kontaktem z błonami śluzowymi.

Budzi on ogromne wątpliwości interpretacyjne. W dyskusji pojawił się pomysł, aby zawnioskować o stworzenie listy narzędzi/zabiegów objętych obowiązkiem sterylizacji tak, aby każdy właściciel gabinetu dysponował konkretnymi zaleceniami. Ten pomysł poparło  81,8% głosujących.

Jednorazowe lakiery do paznokci….

Kolejnym zapisem budzącym ogromne wątpliwości (żeby nie powiedzieć panikę), jest zapis:

Niedopuszczalne jest ponowne użycie produktu kosmetycznego lub produktu do zabiegu z pojemnika lub opakowania, z którego pobierano bezpośrednio ten produkt narzędziem lub wyrobem przy świadczeniu usługi innemu usługobiorcy.

Czy maska algowa nabrana szpatułką, która nie ma kontaktu z klientem, będzie do wyrzucenia? Co np. z lakierami hybrydowymi, które mają już bezpośredni kontakt z klientem?

93,4% głosujących kosmetologów i kosmetyczek uznało, że zapis ten należałoby wykreślić z projektu rozporządzenia.

Zacznijcie walczyć z “szarą strefą”!

W opinii znacznej części środowiska kosmetycznego, proponowane zapisy przyczynią się do rozwoju szarej strefy. Powinno być przecież odwrotnie, bo to właśnie osoby prowadzące działalność w domu, “na czarno” bez stosownego wykształcenia, stanowią największe zagrożenie dla zdrowia klientek.

W obliczu licznych barier stawianych legalnie działającym gabinetom, można się spodziewać nie tylko obniżenia bezpieczeństwa usług, ale wręcz przechodzenia przedsiębiorców do “szarej strefy”. Małe gabinety, obciążone dodatkowymi kosztami nie wytrzymają konkurencji z osobami bez kwalifikacji, które nie spełniają żadnych, nawet podstawowych standardów, dzięki czemu mogą proponować klientom ceny poniżej rynkowych.

Postanowiliśmy przedstawić własne pomysły na ograniczenie problemu szarej strefy. Po długiej dyskusji poddaliśmy te najczęściej powtarzające się pod głosowanie. 

Można było zaznaczyć jedną lub kilka opcji. W sumie oddano aż 3012 głosów! 

Gotowy list z naszymi uwagami – ostatnie głosowanie!

Wszystkie nasze ustalenia zebrałam w formie listu i przedstawiłam projekt uczestnikom akcji. Postulaty w zaproponowanym kształcie poparło 99,8% uczestników akcji #zrobmysobieprzepisy – 599 kosmetyczek i kosmetologów. 

Wesprzyj kolejne publikacje na ten temat!

Działalność bloga Gabinet od zaplecza w 100% finansuję z własnych środków. Każdy zakupiony przez Was e-book o marketingu i zarządzaniu gabinetem kosmetycznym to dodatkowy czas na śledzenie ważnych dla branży spraw i tworzenie bezpłatnych treści, które pomogą Ci rozwinąć gabinet!

Będę bardzo wdzięczna, jeśli zajrzysz do sklepu i choćby rozważysz zakup jednej z moich książek. Wejdź do działu nowości, bestsellery (najczęściej wybierane) lub mój pierwszy produkt. Możesz także zobaczyć wszystkie materiały, które pomogą Ci przenieść Twój gabinet na wyższy poziom!

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym