Odpady medyczne w gabinecie kosmetycznym – jak sprawdzić czy je wytwarzasz? Czym są odpady medyczne, a czym odpady niebezpieczne? Jakie obowiązki nakłada na Ciebie ustawa o odpadach? Czy wiesz, że 15 marca mija termin sprawozdania, które większość gabinetów powinna złożyć do Marszałka Województwa?

Szukając informacji na temat odpadów medycznych, musimy zajrzeć do USTAWY z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jeśli chcesz przeczytać ujednolicony, czyli zaktualizowany tekst ustawy (ustawa była wielokrotnie zmieniana), możesz kliknąć TUTAJ. Ja postaram się prostym językiem streścić, co ustawa mówi o odpadach wytwarzanych w gabinecie kosmetycznym.

Oprócz zwykłych odpadów, czyli np. butelki po soku, który wypiłaś dla ugaszenia głodu z braku czasu na przerwę śniadaniową, w gabinecie kosmetycznym mamy do czynienia z inną, specjalną grupą odpadów. To właśnie na tej specjalnej grupie skupimy się w dzisiejszym artykule.

Odpady medyczne w gabinecie kosmetycznym – o co chodzi?

Mowa o wszelkich odpadach, które niosą szczególne zagrożenie dla środowiska i dla innych ludzi, czyli np. takich, które zawierają pozostałości krwi osoby z chorobą zakaźną. W praktyce nie jesteś w stanie stwierdzić kto jest zdrowy, a kto chory, dlatego sterylizujesz narzędzia, których użycie może się wiązać z przerwaniem ciągłości skóry. W przypadku odpadów mamy do czynienia z analogiczną sytuacją.

Na pierwszych stronach ustawy mamy rozpisane różne definicje związane z odpadami. Znajduje się tam również definicja odpadów medycznych:

ODPADY MEDYCZNE – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny

Pomyślisz pewnie – nie udzielam świadczeń zdrowotnych, więc nie mam się czym martwić! Sprawa jest niestety bardziej skomplikowana.

Mamy jeszcze inny akt prawny, konkretnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (całość możesz przeczytać TUTAJ). Znajdziemy w nim długaśną tabelę, w której opisano wszystkie możliwe rodzaje odpadów. Każdemu z nich przypisano konkretny kod. Dla nas najważniejszy jest ten kod:

18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Gwiazdka przy kodzie oznacza, że kod obejmuje odpady niebezpieczne. I to jest właściwie istota całego problemu. Jako, że w gabinecie kosmetycznym wytwarzamy odpady, które mogą zawierać żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt – wytwarzamy odpady niebezpieczne. Co z tym fantem zrobić?

Dla porządku dodam, że są jeszcze 2 kody opisujące odpady, które teoretycznie mogą być wytwarzane w gabinecie kosmetycznym, czyli:

 • 18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – czyli po ludzku mówiąc, wszystko co potencjalnie zabrudzone krwią wypada z tej grupy i wskakuje do tej z gwiazdką (opisanej powyżej).
 • 18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi w gabinecie kosmetycznym?

Dokumentem, który określa sposób postępowania z niebezpiecznymi odpadami wytwarzanymi w gabinecie kosmetycznym jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (całość znajdziesz TUTAJ). Pomyślisz pewnie, zaraz, zaraz, dlaczego medycznymi?

Nie odpowiem Ci na to pytanie, bo nie jestem prawnikiem, niemniej jednak mam pewną hipotezę. Czyżby ktoś znowu o nas nie pomyślał? Ok nie będę w to brnąć…

Tak czy inaczej we wspomnianym wyżej rozporządzeniu jest jak byk napisane:

Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych:

 1. zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
 2. niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
 3. innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Czyli nasze medyczne/niemedyczne odpady też się tutaj kwalifikują. Co z tego wynika? Jakie wymagania nakłada na nas rozporządzenie o odpadach medycznych?

Odpady medyczne w gabinecie kosmetycznym – jak należy z nimi postępować?

Warto zapoznać się z treścią wspomnianego wyżej rozporządzenia – znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje:

 • w jakich pojemnikach/workach należy gromadzić odpady,
 • co powinno znaleźć się w opisie takich worków/pojemników,
 • jak długo można je przetrzymywać w lodówce i poza nią – w skrócie 30 dni w lodówce i 72 godziny poza nią, ale zależy to również od temperatury, kodu odpadów i innych czynników,
 • jak często należy usuwać odpady z gabinetu,
 • jakie wymagania musi spełnić pomieszczenie lub lodówka, w której przechowywane są odpady,
 • jakie procedury należy stworzyć,
 • jak ewidencjonować przekazywanie odpadów.
odpady medyczne w gabinecie kosmetycznym

Jeśli nie masz ochoty czytać tych wszystkich urzędniczych formułek i domyślać się co autor miał na myśli, możesz skorzystać z faktu, że zrobiłam to za Ciebie 😉 Wszystkie najważniejsze informacje opisałam prostym językiem, dołączyłam do tego wzory dokumentów oraz instrukcję wypełnienia rocznego sprawozdania (o tym jeszcze za chwilę). Powstał z tego wszystkiego e-book: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI W GABINECIE KOSMETYCZNYM! 

W e-booku znajdziesz odpowiedzi na m.in. takie pytania:

 • Z jakimi rodzajami odpadów mamy do czynienia w gabinecie kosmetycznym?
 • Jak postępować z odpadami komunalnymi? Jakie obowiązki nakładają na Ciebie przepisy?
 • Co w sytuacji, w której wynajmujesz lokal – kto odpowiada za wywóz odpadów?
 • Czym są odpady medyczne, a czym odpady niebezpieczne?
 • Czy w gabinecie kosmetycznym mamy do czynienia z odpadami medycznymi?
 • Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? Jak i gdzie je przechowywać? Po jakim czasie powinny być odbierane z gabinetu?
 • Czy potrzebujesz osobną lodówkę do przechowywania odpadów?
 • Jakie obowiązki nakładają na Ciebie przepisy?
 • Jak ewidencjonować wytwarzane odpady?
 • Co powinno się znaleźć w karcie przekazania odpadów?
 • Jak wypełnić roczne sprawozdanie do Marszałka Województwa – termin mija 15 marca każdego roku!

Premiera e-booka miała miejsce na początku 2017 roku. Pod koniec 2019 roku zaktualizowałam e-booka – został wzbogacony o następujące informacje wynikające ze zmian w przepisach:

 • zmiany w postępowaniu z odpadami komunalnymi – segregacja,
 • informacje o nowym systemie BDO – czy musisz się wpisać do rejestru,
 • wniosek o wpis do rejestru BDO krok po kroku wraz z wypełnionym, przykładowym formularzem i oświadczeniem,
 • nowy wzór karty przekazania odpadów z 2019,
 • odpowiedzi na pytania czytelników, np. w sprawie postępowania z odpadami w salonach mobilnych, fryzjerskich, dwóch działalności prowadzonych w jednym miejscu, 
 • zmiany w sposobie przekazywania odpadów do firm, które je odbierają,
 • zmiany w sposobie ewidencjonowania odpadów od 2020 roku,
 • zmiany w rocznych sprawozdaniach do marszałka województwa od 2020 roku,
 • plus aktualizacja cytatów z przepisów oraz linków do obowiązujących w tej chwili ustaw i rozporządzeń.

E-book po aktualizacji zawiera w sumie aż 53 strony cennych informacji. Kupując e-booka w tej chwili, kupujesz oczywiście nową, zaktualizowaną wersję!

To jeszcze nie wszystko!

W związku z tym, że w temacie odpadów nieustannie coś się zmienia i jest jeszcze kilka niejasnych kwestii, stworzyłam specjalną stronę tylko dla czytelników e-booka, na której będę umieszczać wszystkie nowe informacje. Po zakupie otrzymasz do niej dostęp i będziesz mogła na bieżąco monitorować kluczowe sprawy.

W przypadku większych zmian w prawie lub nowych wytycznych dla salonów otrzymasz również bezpłatnie kolejne aktualizacje całego e-booka!

Więcej informacji o e-booku znajdziesz TUTAJ.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Ostatnim z najważniejszych obowiązków związanych z wytwarzaniem odpadów w gabinecie kosmetycznym jest składanie sprawozdania do Marszałka Województwa.

Do 15 marca każdego roku należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Wzór takiego sprawozdania znajdziesz na stronie internetowej swojego Urzędu Marszałkowskiego. Należy tam wpisać informacje na temat odpadów przekazanych do utylizacji w ubiegłym roku kalendarzowym, czyli w 2019 roku składamy sprawozdanie za rok 2018. Za brak takiego sprawozdania grozi kara grzywny, dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, migiem nadrabiaj!

Jeśli nie wiesz jak zabrać się do wypełnienia takiego sprawozdania, w nowym e-booku również pokazuję jak to zrobić.

Dowiedz się więcej o e-booku – kliknij TUTAJ!