Dziś wieczorem pojawiło się kolejne rozporządzenie dotyczące obostrzeń, które będą obowiązywać od soboty 20.03. Które salony będą mogły pracować?

W artykule znajdziesz zasady funkcjonowania dla:

  • siłowni, klubów i centrów fitness,
  • solariów, salonów masażu, salonów odchudzających,
  • salonów kosmetycznych i fryzjerskich poza galeriami handlowymi,
  • salonów tatuażu i piercingu,
  • salonów kosmetycznych i fryzjerskich w galeriach handlowych – w lokalach i na wyspach
  • targów, kongresów i konferencji.

Nowe rozporządzenie odchodzi od regionalnych restrykcji i obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustanawia teren całego kraju. Wszędzie więc będą obowiązywać takie same zasady.

Przejdźmy do omówienia zapisów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (klik).

Siłownie i kluby fitness

Nadal zakaz działalności z malutkimi wyjątkami:

§ 9. 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

(…)

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

Solaria, salony odchudzające i salony masażu

Rozporządzenie wprowadza zakaz działalności solariów, salonów masażu, salonów odchudzających i basenów (tych ostatnich z małymi wyjątkami) na terenie całego kraju:

§ 9. 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

(…)

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Przypomnę, czego dotyczy PKD 96.04.Z:

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podklasa ta obejmuje:
– działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

Salony kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

Tutaj bez zmian – mogły i nadal mogą pracować:

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

W galeriach handlowych zakaz działania dla wysp

W galeriach handlowych będą mogły działać jedynie salony znajdujące się w lokalach usługowych. Działalność usługowa na wyspach jest zakazana. Co prawda trochę się to kłóci z tym, że kosmetyczna działalność usługowa jest dozwolona, ale przy poprzednich restrykcjach raczej było to interpretowane właśnie tak, że salony na wyspach nie mogą pracować. W przypadku wątpliwości najlepiej skonsultować się z prawnikiem. 

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

(…)

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

(…)

3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Targi, kongresy, konferencje

Mogą być organizowane, ale wyłącznie online:

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podsumowanie obostrzeń dla salonów beauty

Inne ograniczenia

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :