Na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu pojawił się następujący komunikat:

KOMUNIKAT dla Zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzeniem nowych zasad izolacji i kwarantanny (zakaz przemieszczania się) w walce z koronawirusem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu zwraca uwagę, że w w/w obiektach, ze względu na charakter świadczonych usług, bliski kontakt z klientem i związane z tym ryzyko zakażenia się koronawirusem, kontynuowanie działalności jest ryzykowne dla zdrowia, zarówno personelu jak i klientów.

Decyzja o kontynuowaniu działalności w okresie epidemii pozostaje w decyzji właścicieli obiektów.

W zakresie zasad higieny zalecanych w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, należy:

– Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk”. Dodatkowo ręce i własne telefony komórkowe należy dezynfekować preparatami przeznaczonymi do tego celu.
– Myć i dezynfekować powierzchnie sprzętu, urządzeń i aparatury (wieszaki, krzesła, stoliki, szafki pomocnicze, łóżka, lampy i aparaty zabiegowe).
– Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel i klienci mają częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, terminale płatnicze, instalacje sanitarne jak baterie wodne, muszle klozetowe, kabiny natryskowe).
– Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) do świadczenia usług i prac pomocniczych. Nie wykonywać usług klientom z wyżej wymienionymi objawami.
– Podczas świadczenia usług stosować jednorazową odzież ochronną (fartuchy, maseczki, rękawiczki)
– Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych za wykonanie zabiegów.
– Ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej odległości pomiędzy klientem a osobą wykonującą usługi (odstęp 2 metry), wskazane jest zaprzestanie wykonywania zabiegów.

Powyższe zalecenia należy wdrożyć natychmiast.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w BAZIE WIEDZY.

baza wiedzy koronawirus salon beauty baner
podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :