Przed chwilą w Dzienniku Ustaw pojawiło się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Najważniejsze zapisy rozporządzenia:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

(…)

2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”;

Pełny tekst tutaj, ale nic ciekawego tam już nie ma…

Czy to oznacza nakaz zamknięcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich?

Zakaz przemieszczania się nie dotyczy osób dojeżdżających do pracynadal więc można jeździć do salonu.

Nie mamy więc oficjalnego nakazu zamknięcia salonu.

Pytanie tylko, czy do salonu mogą przyjść klientki? Należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wizyta w salonie jest dla klientki

zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej (…) oraz zakupem towarów i usług z tym związanych?

Myślę, że ciężko będzie obronić takie stanowisko, tym bardziej, że pierwsze komunikaty na stronach rządowych informowały nawet o zakazie samotnych spacerów… Teraz to stanowisko nieco złagodzono, niemniej jednak nadal czytamy:

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.

We wspomnianych objaśnieniach na stronach rządowych znajdziemy również przykłady spraw niezbędnych do życia codziennego:

Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

W związku z tym można przyjąć (choć nie jest to powiedziane wprost), że klientki mają zakaz przychodzenia do salonów kosmetycznych i fryzjerskich.

Dodatkowo warto również zwrócić uwagę na fakt, że wspominane wcześniej w różnych zaleceniach 1,5 metra, mamy tutaj jasno zapisane w rozporządzeniu. Idąc na spacer z jedną obcą osobą (nie więcej!) musimy zachować od niej odległość 1,5 metra…

W mojej opinii w tej sytuacji nie da się normalnie prowadzić salonu kosmetycznego, czy fryzjerskiego, bo po prostu nie będzie klientek. Możliwe, że po opublikowaniu omawianego rozporządzania, w sprawie salonów wypowie się również GIS – takie oficjalne stanowisko było zapowiadane 4 dni temu. Nie wiem jednak, czy ta zapowiedź jest nadal aktualna po opublikowaniu tak restrykcyjnych regulacji.

A Ty co o tym sądzisz? Napisz w komentarzu.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w BAZIE WIEDZY.

baza wiedzy koronawirus salon beauty baner
podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :