Jak wypadły salony kosmetyczne i fryzjerskie podczas kontroli sanepidu? Kontroli jest więcej, czy mniej niż w poprzednim roku? Gdzie było najwięcej nieprawidłowości? Zobacz moją analizę rocznego raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego!

Na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) jakiś czas temu opublikowano raport Stan Sanitarny Kraju w 2022 roku (klik), w którym znajdziemy m.in. podsumowanie wyników kontroli w salonach kosmetycznych i fryzjerskich w całej Polsce.

Salony kosmetyczne i fryzjerskie w raporcie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Zacznijmy od sprawdzenia, jak wiele salonów sanepid skontrolował w całym ubiegłym roku oraz czy zmieniło się to w stosunku do roku 2021. Jest więcej, czy mniej kontroli?

Z raportu dowiadujemy się, że: 

W 2022 r. skontrolowano (…) salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z takich usług – skontrolowano 25 672 spośród 69 487 ujętych w ewidencji, co stanowiło 36,94%.

Oznacza to, że w ubiegłym roku skontrolowano co trzeci funkcjonujący na rynku salon.

Z raportu dowiadujemy się także, że: 

W porównaniu z rokiem 2021 liczba podmiotów oferujących takie usługi zwiększyła się o 1774. Odsetek obiektów skontrolowanych zwiększył się z 25,1% w roku 2021 do 36,94% w roku 2022, niemniej jednak odsetek obiektów z uchybieniami pozostaje na porównywalnym poziomie.

Mamy tutaj spory wzrost odsetka skontrolowanych salonów – w 2021 roku skontrolowano 25,1% salonów, a w 2022 roku 36,94%, czyli o 11,84% więcej.


Ile jest w Polsce salonów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej?

Z raportu możemy również wyciągnąć interesujące informacje na temat liczby salonów kosmetycznych i fryzjerskich w całej Polsce.

Sanepid dzieli kontrolowane obiekty na 5 grup:

  • salony kosmetyczne,
  • salony fryzjerskie,
  • salony tatuażu,
  • salony odnowy biologicznej,
  • salony, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z wymienionych usług.

W danych za 2022 rok wygląda to następująco:

Największą grupę (31 414) stanowią salony kosmetyczne. Salonów fryzjerskich jest o ok. 1/4 mniej – konkretnie 23 336. Na kolejnych miejscach mamy salony świadczące więcej niż jedną usługę, salony odnowy biologicznej i salony tatuażu – odpowiednio 8123, 5263 i 1351.


Ile salonów skontrolowano w 2022 roku?

W raporcie GIS znajdziemy dokładne dane na temat liczby skontrolowanych salonów z różnych kategorii oraz informacje na temat efektów tych kontroli.

Największy odsetek skontrolowanych salonów, bo aż 49,22%, mamy w grupie salonów tatuażu. Skontrolowano również 39,35% salonów fryzjerskich i 35,01% salonów kosmetycznych. Podobne wyniki są w grupie salonów odnowy biologicznej i salonów oferujących więcej niż jedną usługę – odpowiednio 38,61% i 34,41%.


W ilu salonach stwierdzono nieprawidłowości?

Pora na najważniejsze, czyli na wyniki przeprowadzonych kontroli. W raporcie GIS mamy podział na trzy kategorie salonów, w których stwierdzono uchybienia:

  • salony z uchybieniami higieniczno-sanitarnymi i technicznymi,
  • salony z uchybieniami higieniczno-sanitarnymi,
  • salony z uchybieniami technicznymi.

Brzmi to odrobinę enigmatycznie, więc pozwolę sobie tutaj na mały komentarz. Tworząc dla Was nową listę kontrolną Salon gotowy na kontrolę SANEPIDU, przejrzałam kilkadziesiąt raportów lokalnych sanepidów, w których oprócz zbiorczych danych są wymienione konkretne “przewinienia”, za które były karane salony.

Wśród uchybień technicznych były tam wymieniane rzeczy typu: ubytki farby lub tynku na ścianach, zniszczona/zardzewiała armatura łazienkowa itd. Jeśli chodzi o uchybienia sanitarne, to będą to np. brudne, niewysterylizowane narzędzia lub brak oddzielnego przechowywania odzieży roboczej i odzieży wierzchniej.

Jeśli chcesz obszerną listę 149 rzeczy, które w Twoim salonie może skontrolować sanepid, wskakuj tutaj.

Wróćmy do zbiorczych danych z raportu GIS. Procentowo najwięcej uchybień (w 2,86% salonów) stwierdzono w salonach tatuażu w kategorii “uchybienia higieniczno-sanitarne”. Być może właśnie ze względu na większą liczbę naruszeń salony tatuażu były kontrolowane nieco bardziej intensywnie niż pozostałe kategorie.

Najlepiej wypadł stan techniczny salonów fryzjerskich – tutaj naruszenia stwierdzono w zaledwie 0,27% skontrolowanych salonów,

Analizując zbiorczo wybrane kategorie naruszeń, to “najspokojniej” jest w kwestii uchybień technicznych, a najwięcej problemów pojawia się w kategorii uchybień higieniczno-sanitarnych. 

Mimo wszystko nie są to jednak wysokie liczby. Ogółem uchybienia stwierdzono tylko w 2,17% salonów, czyli do pozostałych 97,83% Inspekcja Sanitarna nie miała większych zastrzeżeń. Myślę, że to bardzo dobry wynik, z którego jako branża możemy być dumne!


Kontrole sanepidu w solariach

Rozdział dotyczący kontroli sanepidu w salonach beauty zamyka fragment dotyczący kontroli solariów, które ze względu na dodatkowe regulacje prawne, są traktowane jako osobna grupa.

Na początku umieszczono krótkie przypomnienie przepisów, na podstawie których były prowadzone kontrole:

Kontrole solariów są prowadzone w zw. z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami korzystania z solarium i obejmowały m.in. zagadnienia takie jak:
– obowiązek całkowitego zakazu promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solarium,
zakaz udostępniania solariów osobom nieletnim,
– obowiązek prawidłowego oznakowania dot. zakazu korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie
oraz negatywnych skutków korzystania z solarium, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Jeśli chodzi o wyniki kontroli, to dowiadujemy się, że w 2022 roku skontrolowano 1729 solariów, w wyniku czego wydano 5 pouczeń i nałożono 5 kar na łączną kwotę 16 000 zł.

Zastrzeżenia pojawiły się więc zaledwie do 0,58% skontrolowanych solariów, choć trzeba tutaj zaznaczyć, że w rzeczywistości odsetek ten może być jeszcze niższy. Nie mamy bowiem informacji, czy te 5 kar i 5 pouczeń dotyczy 10 obiektów, czy może były takie sytuacje, że jeden salon dostawał zarówno karę, jak i pouczenie – np. za dwa różne uchybienia.

Chcesz solidnie przygotować się na kontrolę sanepidu? Zerknij na moją nową listę kontrolną Salon gotowy na kontrolę SANEPIDU, o której już Ci wspominałam. Znajdziesz tam 149 rzeczy, które sanepid może skontrolować w Twoim salonie beauty wraz ze wskazówkami do praktycznego wdrożenia! Informacje pochodzą z przepisów, interpretacji oficjalnych instytucji i ponad 70 raportów z kontroli lokalnych sanepidów. Po szczegóły wskakuj TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym