Jakie jest stanowisko Izby Kosmetologów w kwestii nowych regulacji prawnych dla branży beauty? Jakie działania podejmuje Izba, aby zadbać o interesy gabinetów? Co udało się zrobić w pierwszym roku działalności organizacji? O tym w wywiadzie z Justyną Gorlicką-Kruk – członkiem zarządu Izby Kosmetologów.

Anna Wydra-Nazimek – Gabinet od zaplecza: Jak oceniacie zagrożenia związane z nowym projektem Ustawy o wyrobach medycznych?

Justyna Gorlicka-Kruk – Izba Kosmetologów: Każda kompleksowa zmiana regulacyjna, która w tym przypadku łączy się także z dużymi zmianami na poziomie regulacji UE, niesie za sobą zagrożenia prawne. W tym przypadku chodzi o wysokie kary administracyjne. Może powodować też zamieszanie – przynajmniej na początku – w zakresie stosowania nowych przepisów.

Zgodnie z aktualną propozycją ustawy każdy podmiot na rynku (w tym kosmetolodzy) stosujący wyroby medyczne, będą zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa zabiegu oraz minimalizacji zagrożeń. Brak odpowiedniego zaangażowania w stosowne działania nastawione na bezpieczeństwo klienta, będzie skutkował dotkliwą karą administracyjną.

Drugi newralgiczny obszar dotyczy reklamowania usług z wykorzystaniem wyrobów medycznych. Naruszenie zapisów w tym zakresie także będzie wiązało się z sankcjami pieniężnymi wg projektu ustawy.

Na ile realne są te zagrożenia?

Jedno jest pewne – od maja 2020 roku łatwo i swobodnie jak teraz, już nie będzie. Część nowych obowiązków dotyczących wyrobów medycznych, stosowanych przez kosmetologów wejdzie w życie. Wynika to z już uchwalonych regulacji UE, w zakresie których oczekuje się na ich wejście w życie. I realnie do tego podchodząc, raczej nie ulegną istotnej zmianie. Na ile jednak realne będą sankcje karne i jakimi szczegółowymi zapisami obwarowane, jest kwestią w tej chwili otwartą. W dużej mierze zależeć to będzie od finalnego kształtu projektowanej ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź będziemy poznawać w trakcie kolejnych etapów trwającego procesu legislacyjnego. Izba Kosmetologów dbając o interesy środowiska beauty, przygotowała obszerne uwagi do projektu ustawy o wyrobach medycznych. Monitorujemy ten proces i robimy wszystko, co możemy, aby reprezentować i zabezpieczać interesy kosmetologów w jego ramach.

Z uwagami Izby Kosmetologów do projektu Ustawy o wyrobach medycznych, możesz zapoznać się tutaj.

Jak może wyglądać przyszłość gabinetów, jeśli ustawa wejdzie w życie
i zostaną do niej wydane rozporządzenia zakazujące kosmetyczkom i kosmetologom stosowania niektórych wyrobów medycznych?

Według naszej wiedzy, do tej pory nie zdecydowano się na wprowadzenie tak szerokich zakazów. I to pomimo tego, że w aktualnie obowiązujących przepisach polskiego prawa istnieją podstawy prawne i narzędzia formalne do wprowadzania takich ograniczeń czy zakazów, chociażby z perspektywy bezpieczeństwa. Zwróćmy też uwagę, że zgodnie z projektem to przede wszystkim wytwórca (w przyszłości nazywany „producentem”) określa lub ma istotny wpływ na wskazanie, jakie kompetencje musi mieć osoba wykorzystująca dany wyrób medyczny. Dlatego w naszej ocenie, to stanowisko czy podejście wytwórcy będzie miało kluczowe znaczenie.

Temat ten wiąże się też z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa klientowi. Nie możemy więc wykluczyć, że mogą pojawić się zakazy czy ograniczenia w stosowaniu niektórych wyrobów medycznych. Realnie patrząc, może to dotyczyć problematycznych czy niebezpiecznych wyrobów medycznych.

Raczej nie spodziewamy się „masowych” zakazów. Poza tym projektowana ustawa, przynajmniej w dotychczasowych założeniach, ma wprowadzać dużo innych narzędzi formalno-prawnych, które szybciej i łatwiej będą stosowane w celu minimalizacji zagrożeń.

Jakie działania planujecie, żeby zablokować możliwe niekorzystne scenariusze?

Izba Kosmetologów czynnie uczestniczy w procesie legislacyjnym. Na etapie zgłaszania uwag do projektu ustawy o wyrobach medycznych przedstawiliśmy rozbudowane stanowisko z propozycjami zmian w przepisach oraz stosownym uzasadnieniem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Między innymi zaproponowaliśmy wyłączenia w zakresie reklamy wyrobów medycznych, by te planowane nie były tak dotkliwe i restrykcyjne dla naszego środowiska. Przedstawiliśmy też projekt zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania „prewencyjnych” zakazów lub ograniczeń w zakresie stosowania wyrobów medycznych, a także postulujemy bardzo istotne obniżenie administracyjnych kar pieniężnych i ich racjonalne stosowanie.

Czekamy na wyniki tych konsultacji. Oczywiście dalej będziemy w ramach tego procesu legislacyjnego, najlepiej jak możemy, reprezentować i starać się zabezpieczać interesy kosmetologów. Nadchodzi rewolucja i nie możemy stać z boku.

Co może zrobić właściciel gabinetu, żeby wziąć udział w walce o korzystne dla nas regulacje?

W tej chwili najważniejsze jest, by pokazać siłę i zjednoczenie naszego środowiska. Ważne, abyśmy stali się mocną organizacją, która będzie w stanie sprzeciwić się silnemu lobby lekarskiemu.

3 stowarzyszenia lekarzy zajmujących się zabiegami estetycznymi w dniu 18.11.2019 r. połączyły siły i przedstawiły program wyłączający zarówno kosmetologów, jak i innych zabiegowców z możliwości wykonywania prawie wszystkich procedur przeprowadzanych przez nich od lat.

Jednym z kryteriów jest propozycja braku możliwości przerywania ciągłości naskórka przez osoby niebędące lekarzami. Czy zatem wyobrażacie sobie jaki zabieg wówczas moglibyście legalnie wykonać??? Sami widzicie, że proponowane regulacje prawne ze strony lekarzy są niedorzeczne. Niemniej jednak, jeśli nie przeciwstawimy się temu skutecznie, niestety są one realne.

Zachęcamy do członkostwa w Izbie Kosmetologów. Wystarczy wysłać wypełnioną deklarację członkowską wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów na adres info@izbakosmetologow.pl. Deklaracja dostępna jest tutaj.

Dzielmy się też wiedzą i wnioskami w dyskutowanym temacie, by zainteresować tym tematem jak największą grupę kosmetologów i ustawodawców.

Czy Izba Kosmetologów w swoich działaniach uwzględnia również interesy kosmetyczek? Czy i w jaki sposób chcecie połączyć oba te środowiska w walce o korzystne dla nas regulacje?

Pracując nad rozporządzeniami i ustawami dotyczącymi m.in. wyrobów medycznych czy wymogów głównego inspektoratu sanitarnego dbamy zarówno o kosmetologów, jak i kosmetyczki oraz innych zabiegowców – gramy do jednej bramki.

Zależy nam na wzmacnianiu całej branży estetycznej i robimy wszystko, by z rynku nie wykluczono zarówno kosmetologów, jak i techników usług kosmetycznych. Bo trzeba podkreślić, że w obliczu planowanych zmian kosmetyczki są zagrożone na równi z kosmetologami. Nasze kompetencje się uzupełniają, a wynikiem mądrej współpracy będzie holistycznie zaopiekowany klient korzystający z usług beauty. Co więcej, technicy usług kosmetycznych mogą zostać członkami wspierającymi Izby.

Jako Izba stoimy na stanowisku, że racjonalne regulacje prawne rynku estetycznego są nam wszystkim potrzebne. Ważne jednak, by nie dyskredytowały one żadnej z grup zawodowych. Lobby lekarskie jest bardzo silne, dlatego niezwykle ważne jest połączenie sił i zadbanie o ochronę naszych kompetencji.

Jak możecie podsumować pierwszy rok działania – co się udało
zrealizować, czego nie? Czy coś was zaskoczyło?

Najważniejszym sukcesem było zdobycie zaufania kosmetologów. Jak wszyscy wiemy, nie było to łatwe, zwłaszcza że na przestrzeni lat pojawiały się różne organizacje, które niestety nie do końca spełniały oczekiwania osób najbardziej zainteresowanych. Mamy poparcie przedstawicieli świata nauki. Jesteśmy obecni na najważniejszych wydarzeniach branżowych, podczas których organizujemy panele dyskusyjne dotyczące sytuacji prawnej zawodu kosmetologa i przekazujemy rzetelne informacje, które mogą mieć wpływ na jakość i pracę kosmetologów.

Niewątpliwym osiągnięciem jest też powołanie zespołu najlepszych ekspertów, którzy realizują najważniejszy z naszego punktu widzenia projekt, czyli tworzenie standardów zawodowych dla kosmetologów.

Izba jest też zauważana przez ustawodawcę. Zaangażowaliśmy się w konsultacje dotyczące regulacji prawnych dotyczących m.in. wyrobów medycznych, wymogów głównego inspektoratu sanitarnego, odbyliśmy i odbywamy szereg spotkań z posłami w kontekście ochrony zawodu kosmetologa. Robimy wszystko by zainteresować sytuacją branży estetycznej uczelnie wyższe, firmy bazujące na współpracy z kosmetologami, kosmetyczkami.

Na podstawie licznych spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i firmami dystrybuującymi urządzenia i produkty dla kosmetologów zaskoczyło nas szczególnie bierne przyglądanie się sytuacji i brak zaangażowania we wspólne dobro. Apelujemy zatem o czynny udział w kształtowaniu tego rynku, bowiem wykluczając tak dużą liczbę wykwalifikowanych specjalistów, wiele firm może stracić kluczowego odbiorcę. Natomiast uczelnie wyższe stracą studentów kosmetologii.

Codziennie otrzymujemy liczne zapytania od studentów kosmetologii i kandydatów na studia kosmetologiczne czy w obecnej sytuacji warto wybierać ten kierunek.

Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?

Planów jest kilka, wymieńmy te najważniejsze. Po pierwsze, zakończenie projektu standardów zawodowych i stworzenie dokumentów niezbędnych do uregulowania prawnego statusu zawodu kosmetologa.

Planujemy też przygotować z niezależnym think tankiem gospodarczym raport branżowy, w którym znajdą się niezbędne do prowadzenia dalszych prac legislacyjnych informacje na temat wielkości rynku kosmetologicznego, kompetencji kosmetologów, poziomu bezpieczeństwa zabiegów i wpływu ewentualnych regulacji prawnych na gospodarkę. To ważny projekt, na który jednak potrzebne są nakłady finansowe.

Chcemy wypracować porozumienia z organizacjami medycznymi, kosmetycznymi i farmaceutycznymi w kontekście prac nad regulacją rynku estetycznego w Polsce. Zajmiemy się także przygotowaniem i wprowadzeniem w życie systemu akredytacji dla gabinetów, by zapewnić najwyższą jakości usług świadczonych przez kosmetologów.
Będziemy też kontynuować nasze działania nakierowane na budowanie świadomości i zaufania do naszej profesji.

I wreszcie na koniec, w przyszłym roku 7 marca organizujemy pierwszą konferencję naukową Izby Kosmetologów w Warszawie, podczas kongresu Beauty Forum, na którą już serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do śledzenia profilu Izby Kosmetologów na Facebooku.

Dziękuję za rozmowę!

Również dziękuję!

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym