Czy procedury sanitarne dla salonu kosmetycznego są obowiązkowe? Czy każdy gabinet powinien je mieć? Co musi się znaleźć w takich procedurach? Jak je opracować?

Jakie przepisy regulują kwestię procedur sanitarnych dla gabinetu kosmetycznego?

Kwestię procedur sanitarnych dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich i innych działających w branży beauty reguluje Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (klik). Mamy w niej następujący fragment: 

Art. 16. 1. Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, o których mowa w ust. 1, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.


Kto musi posiadać procedury sanitarne dla gabinetu kosmetycznego?

Zgodnie z ustawą takie procedury musi posiadać i stosować każdy gabinet, który wykonuje zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich.

W praktyce przyjmuje się, że już samo ryzyko przerwania ciągłości skóry podczas zabiegu obliguje nas do stosowania środków ostrożności. Przecież nigdy nie wiadomo, czy do takiego przerwania ciągłości skóry dojdzie.

Dobrym przykładem jest zabieg manicure, który może się skończyć skaleczeniem. Co więcej, wcale nie musi nam z tego tryskać krew, bo uszkodzenie może być niezauważalne. Dla nas niezauważalne, ale ciągłość skóry została przerwana, w wyniku czego może dojść do zakażenia. Jak? Na przykład przez pilniczek, który wcześniej został użyty na innej klientce, która cierpiała na chorobę zakaźną. 


Jakie procedury sanitarne trzeba mieć w salonie kosmetycznym?

Podsumowując zapisy ustawy, w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim, tatuażu, podologicznym itd. trzeba mieć i stosować procedury, które regulują:

  • sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich,
  • zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji,
  • sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych,
  • sposoby przeprowadzania dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

Jak opracować procedury dla gabinetu kosmetycznego wymagane przez sanepid?

Procedury w ogólnym rozumieniu charakteryzują się tym, że krok po kroku opisują czynności, które należy wykonać. Oczywiście uwzględniając różne scenariusze rozwoju sytuacji.

Zabierając się za opracowanie procedur sanitarnych dla gabinetu kosmetycznego, należałoby:

  1. Zgromadzić wiedzę na temat sposobu postępowania w opisanych w ustawie sytuacjach. Może nam tutaj pomóc wiedza zdobyta w toku kształcenia, książki oraz oficjalne strony internetowe. Na przykład strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego (klik) i Państwowego Zakładu Higieny (klik). Na tych stronach znajdziemy sporo materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
  2. Zastanowić się, jak to wszystko przebiega krok po kroku. Na którym etapie i w jakiej kolejności należy podjąć dane czynności (np. najpierw dezynfekcja, a później sterylizacja).
  3. Spisać to wszystko w prostych punktach. Takie spisane przez siebie procedury zgodnie z ustawą możemy skonsultować w naszym lokalnym sanepidzie.

Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby robić to samodzielnie lub po prostu nie masz czasu się tym zająć, możesz skorzystać z gotowych procedur tworzonych we współpracy z prawnikiem, które są dostępne u mnie w sklepie. Gotowy zestaw znajdziesz TUTAJ.

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym