Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):……………………………………… ……………………………………… ………………………………………Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. Numer zamówienia: ………………………………………Data zawarcia umowy: ………………………………………Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………Adres konsumenta: …………………………………………………….……………………………………………….Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………………….………………………………………………. Data …………………………………………………….……………………………………………….Podpis …………………………………………………….……………………………………………….