Gabinet od zaplecza

Co powinno się znaleźć w umowie zlecenie dla salonu beauty?

Zatrudniasz lub chcesz zatrudniać na umowę zlecenie? Zadbaj o:

 • bezpieczeństwo Twojej bazy klientek i tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • zachowanie praw autorskich do zdjęć i innych materiałów tworzonych przez współpracowników,
 • bezpieczeństwo Twojego sprzętu i produktów,
 • okres wypowiedzenia, dzięki któremu nie zostaniesz “na lodzie” z pełnym grafikiem klientek.

Skorzystaj z umowy, która uchroni Cię przed przykrymi konsekwencjami współpracy z niewłaściwymi osobami!

Wszyscy chcemy wierzyć, że osoba, z którą rozpoczynamy współpracę będzie odpowiedzialna i uczciwa, ale nikt nam nie da takiej gwarancji. W trosce o bezpieczeństwo salonu warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, które uregulują najważniejsze sprawy.

Już samo spisanie jasnych zasad współpracy, znacznie zmniejsza ryzyko potencjalnych konfliktów w przyszłości!

WZÓR UMOWY ZLECENIE stworzony z prawniczką specjalnie dla branży BEAUTY!

Wzór umowy zlecenie dla salonu beauty w wersji BASIC zawiera:

 • mnóstwo praktycznej wiedzy na temat zawierania umowy zlecenie (umowa zlecenie vs. umowa o pracę, wynagrodzenie, dni wolne, ZUS, US, zakres obowiązków, wypowiedzenie, zapisy, które mogą skutkować uznaniem umowy zlecenie za umowę o pracę),
 • lista 30 gotowych obowiązków, które można wpisać do umowy (m.in. obsługa klienta, wykonywanie zabiegów, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie klientów, sprzedaż kosmetyków, dbanie o porządek, dezynfekcję, sterylizację i inne)
 • WZÓR UMOWY ZLECENIE w 3 wersjach – ze wskazówkami prawnika, do samodzielnej edycji i do druku)
 • klauzulę RODO.
Umowa zlecenie salon beauty - wzor - wersja BASIC

W wersji PREMIUM znajdziesz dodatkowo:

 • zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku zleceniobiorcy z dodatkową klauzulą RODO – pozwoli Ci wrzucać np. do mediów społecznościowych lub na stronę salonu zdjęcia, na których są widoczni Twoi współpracownicy,
 • wzór rachunku do umowy zlecenie – do comiesięcznych rozliczeń,
 • wzór aneksu do umowy zlecenie – gdybyś chciała wprowadzić zmiany w umowie, np. przedłużyć ją, zmienić zakres obowiązków itd.,
 • umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – aby sformalizować dostęp zleceniobiorcy do danych przetwarzanych w gabinecie,
 • wytyczne do kwestionariusza dla zleceniobiorcy – pomogą Ci zebrać dane niezbędne do stworzenia dokumentacji związanej ze współpracą.
  

Chcesz więcej informacji czy może od razu zobaczyć cenę?

Co dokładnie zawiera Wzór umowy zlecenie dla salonu BEAUTY – wersja BASIC?

Z części teoretycznej i wskazówek dowiesz się:

 • czym jest umowa zlecenie i czym różni się od umowy o pracę,
 • co powinno się znaleźć w umowie zlecenie, żeby nie została ona uznana za umowę o pracę,
 • jak wygląda kwestia wynagrodzenia i dni wolnych od pracy na umowie zlecenie,
 • jakie są obowiązki względem ZUS i US,
 • jakie są zasady wypowiadania umowy zlecenie,
 • jakie czynniki wziąć pod uwagę, ustalając zakres obowiązków zleceniobiorcy (oczekiwania, kwalifikacje, wynagrodzenie itd.),
 • w jakim zakresie możesz wymagać od zleceniobiorcy utrzymywania czystości w salonie.

Dodatkowo otrzymujesz listę aż 30 gotowych obowiązków, które możesz wpisać do umowy zlecenie – we wzorze umowy jest zostawione puste miejsce, w które wpisujesz wybrane przez siebie obowiązki z listy. Przykłady dotyczą tak naprawdę wszystkich obszarów pracy w salonie: wykonywania zabiegów, utrzymywania porządku, obsługi klienta, zadań marketingowych itd.

Umowa zlecenie salon beauty - wzor - wersja BASIC
Umowa zlecenie salon beauty - wzor - wersja BASIC

W samym wzorze umowy zlecenie znajdziesz m.in. następujące zapisy:

 • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
 • zakres i czas trwania umowy z możliwością jej przedłużenia,
 • informacje o sposobie ewidencjonowania godzin,
 • zobowiązanie do nieprzekraczania ustalonej liczby godzin (aby stawka godzinowa po przeliczeniu nie spadła poniżej minimalnej),
 • zapisy regulujące kwestię dni wolnych – tak sformułowane, żeby umowa nie miała znamion umowy o pracę,
 • informacje o wysokości, sposobie i terminie wypłacania wynagrodzenia,
 • miejsce na wpisanie obowiązków zleceniobiorcy (do wyboru z listy 30 gotowych obowiązków),
 • oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zabiegów,
 • zobowiązanie do wykonywania zabiegów zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej,
 • zobowiązanie do przestrzegania zasad BHP,
 • zapisy regulujące kwestię praw autorskich np. do wykonywanych zdjęć z zabiegów lub wpisów w mediach społecznościowych – prawa autorskie przechodzą na zleceniodawcę bez dodatkowych opłat,
 • zobowiązanie do dbania o mienie zleceniodawcy i odpowiedzialność za jego uszkodzenia,
 • zobowiązanie do poufności, ochrony danych klientów również po zakończeniu umowy,
 • zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa również po zakończeniu umowy,
 • informacje o karach umownych (opcjonalnie) – np. za niewykonanie obowiązków, kradzież danych lub naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • zasady i terminy wypowiedzenia umowy pozwalające na spokojne wdrożenie nowej osoby – żeby nie zostać z dnia na dzień bez „rąk do pracy”.

WAŻNE! Umowa została skonstruowana przez doświadczoną prawniczkę! Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla umowy zlecenie. Jakie to ma znaczenie? Częstym błędem przedsiębiorców jest takie konstruowanie umów zlecenie, które może w przyszłości skutkować uznaniem ich za umowę o pracę, co niesie za sobą wiele istotnych konsekwencji. Postaw na wzór stworzony przez doświadczoną specjalistkę specjalnie z myślą o specyfice pracy w branży beauty!

BONUS – klauzula RODO

Do wzoru umowy zlecenie jest dołączony obowiązek informacyjny RODO: Informacje dotyczące danych osobowych dla zleceniobiorcy (klauzula informacyjna RODO).

Materiały zostały stworzone wspólnie z Iloną Przetacznik, która jest radcą prawnym i ekspertką w temacie umów oraz innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu firmy.

Co dokładnie znajdę w wersji PREMIUM?

Wersja PREMIUM zawiera aż 8 dokumentów:

 • Wzór umowy zlecenie dla salonu BEAUTY wiedza, odpowiedzi na pytania, wskazówki prawnika, lista aż 30 gotowych obowiązków dla zleceniobiorcy oraz kluczowy element: wzór umowy z komentarzami prawnika,
 • Informacje dotyczące danych osobowych dla zleceniobiorcyklauzula informacyjna RODO,
 • Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku zleceniobiorcy – pozwoli Ci wrzucać np. do mediów społecznościowych lub na stronę salonu zdjęcia, na których są widoczni Twoi współpracownicy,
 • Obowiązek informacyjny – wizerunek zleceniobiorcy – do wrzucania zdjęć nie wystarczy sama zgoda, konieczne jest również przedstawienie współpracownikowi dodatkowego obowiązku informacyjnego. 
 • Wzór rachunku do umowy zlecenie – do comiesięcznych rozliczeń,
 • Wytyczne do kwestionariusza dla zleceniobiorcy – pomogą Ci zebrać dane niezbędne do stworzenia dokumentacji związanej ze współpracą,
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – aby sformalizować dostęp zleceniobiorcy do danych przetwarzanych w gabinecie,
 • Wzór aneksu do umowy zlecenie – gdybyś chciała wprowadzić zmiany w umowie, np. przedłużyć ją, zmienić zakres obowiązków itd.
Umowa zlecenie salon beauty - wzor - wersja PREMIUM

Umowa zlecenie salon beauty - wzor - wersja PREMIUM

Zobacz porównanie wersji BASIC i wersji PREMIUM:

Co zrobić jeśli już masz podpisaną umowę zlecenie ze współpracownikiem?

Co w sytuacji, w której masz już kogoś na umowie zlecenie, ale nie zadbałaś dotychczas o odpowiednie zapisy umowy? Umowy zlecenie zwykle mają stosunkowo krótki okres obowiązywania. Sprawdź, kiedy kończy się aktualna umowa i zaplanuj zmiany przy jej przedłużaniu. Zamiast tworzyć kolejny aneks do starej umowy lub podpisywać nową z identyczną jak zwykle zawartością, tym razem podejdź do sprawy inaczej – umieść w nowej umowie zapisy, które zapewnią Twojej firmie większą ochronę!

Jeśli koniec okresu obowiązywania umowy jest odległy, możesz zrobić jeszcze inaczej. Rozwiązać za porozumieniem stron dotychczasową umowę i podpisać nową, która będzie zawierała istotne dla Ciebie zapisy.

W jakiej formie otrzymam materiały?

Na adres e-mail podany podczas składania zamówienia wyślę Ci link do pobrania materiałów – zwykle następuje to kilka minut po dokonaniu płatności.

Dokumenty otrzymujesz w trzech wersjach:

 • Wzór z komentarzem (pdf) – znajdziesz tu zarówno wzór dokumentu, jak również wstęp teoretyczny, odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, wskazówki i instrukcje wypełniania wzoru dokumentu,
 • Wzór do edycji (Word docx) – wzór bez wskazówek i komentarzy (żebyś nie musiała tracić czasu na ich samodzielne kasowanie), ale z możliwością wypełnienia elektronicznego lub wprowadzenia własnych zmian – miejsca wymagające Twojej uwagi są zaznaczone na żółto,
 • Wzór do druku (pdf) – jak wyżej, ale już bez możliwości edycji – gotowy plik do druku i ręcznego wypełniania; uproszczona wersja – nie ma w niej zapisów, które będą dotyczyć mniejszości salonów; stworzyłyśmy ją z myślą o najczęstszych, standardowych sytuacjach, aby ułatwić życie osobom, które potrzebują szybkiego, uniwersalnego “gotowca” lub nie czują się swobodnie, pracując na komputerze.

W sumie to aż 62 strony w wersji BASIC i 115 stron w wersji PREMIUM!

Jako że otrzymujesz kilka wersji pliku, są one spakowane (plik zip). Program, którym można rozpakować pliki, jest zainstalowany na większości komputerów. Jeśli go nie masz, można go pobrać bezpłatnie, zarówno w wersji na komputer, jak również w formie aplikacji na telefon czy tablet.

Zobacz spis treści głównego pliku z umową i częścią merytoryczną

Umowa zlecenie salon beauty - wzor - wersja BASIC

Koszt zakupu wzoru umowy to mniej więcej tyle, ile zapłacisz za zwykłe zakupy w sklepie spożywczym. Solidna umowa może uchronić Twoją firmę przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Ta inwestycja naprawdę Ci się opłaci!

JAKĄ DECYZJĘ PODEMUJESZ?

Wybierasz wersję BASIC czy wersję PREMIUM?