Gabinet od zaplecza

Testowa

W ostatnich dniach miałaś pewnie okazję przeczytać szokujące newsy na temat zakazu reklamy niektórych zabiegów i kar w wysokości nawet 2 milionów złotych. Ile w tym prawdy?

Jakie będą praktyczne konsekwencjeu003cstrongu003e zakazu reklamyu003c/strongu003e niektórych wyrobów medycznych?
Które zabiegi u003cstrongu003ebędzie można reklamować, a których nie?u003c/strongu003e
Czy kosmetolodzy i kosmetyczki u003cstrongu003emogą korzystać z wyrobów medycznych?u003c/strongu003e Jeśli tak, tou003cstrongu003e z których?u003c/strongu003e

Korzystasz w swojej pracy z urządzeń lub produktów, które są wyrobami medycznymi? Sprawdź, jak legalnie reklamować swoje usługi po 1 stycznia 2023 roku i uniknąć astronomicznych kar dochodzących nawet do 2 milionów złotych!

Czego dowiesz się z e-booka?

W e-booku razem z prawnikami odpowiadamy na kluczowe pytania, m.in.:

Czy to prawda, że niektórych zabiegówu003cstrongu003e nie będzie można reklamować od 1 stycznia 2023?u003c/strongu003e
u003cstrongu003eKtórych zabiegów to dotyczy, a których nie?u003c/strongu003e
Czy zakaz obejmuje u003cstrongu003esame wyroby medyczne, czy również zabiegi,u003c/strongu003e w których wykorzystujemy wyroby medyczne?
Czy u003cstrongu003eunikając wymieniania nazw konkretnych wyrobów,u003c/strongu003e zabezpieczamy się przed ewentualną karą?
Czy wszystkie wyroby medyczne u003cstrongu003ebędą objęte zakazem reklamy?u003c/strongu003e Jak zidentyfikować te, które będą?
Czy kosmetolodzy, kosmetyczki, podolodzy i inni specjaliści pracujący w gabinetach beauty w ogóle u003cstrongu003emogą korzystać z wyrobów medycznych?u003c/strongu003e Jeśli tak, to u003cstrongu003ez których?u003c/strongu003e
Czym jest reklama, a czym nie jest? Co u003cstrongu003ebędzie można robić,u003c/strongu003e a co może zostać uznane za u003cstrongu003eniedozwoloną reklamę?u003c/strongu003e
u003cstrongu003eW jaki sposób reklamować to, co będzie można reklamować,u003c/strongu003e żeby nie naruszyć przepisów ustawy i nie narazić się na kary?
Czy będzie można publikowaću003cstrongu003e opinie klienteku003c/strongu003e o zabiegach, rozdawać u003cstrongu003eulotki,u003c/strongu003e wstawiać u003cstrongu003epostyu003c/strongu003e do mediów społecznościowych itd.?
Co zrobić z u003cstrongu003eopublikowanymi już reklamami,u003c/strongu003e wstawionymi postami, wydrukowanymi ulotkami, zebranymi opiniami itd.? Czy trzeba je u003cstrongu003ezmieniću003c/strongu003e lub u003cstrongu003eskasować?u003c/strongu003e
zakaz reklamy zabiegów ustawa o wyrobach medycznych

E-book jest opracowany w formie wywiadu z prawnikami – pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź – same konkrety bez przysłowiowego „lania wody”. Pytam o praktyczne kwestie, które pomogą przełożyć skomplikowane przepisy na praktyczne realia pracy w gabinecie. Po lekturze e-booka będziesz wiedziała, co i jak robić, żeby uniknąć kar, których wysokość dochodzi do nawet 2 milionów złotych!

E-book ma 75 stron. Odpowiadamy w nim na 61 praktycznych pytań.

  

Poniżej pełna lista zagadnień, które poruszamy w e-booku.

Podstawowe informacje na temat wpływu ustawy na funkcjonowanie gabinetów kosmetycznych i kosmetologicznych:

O jakie przepisy chodzi? u003cstrongu003eKiedy wchodzą one w życieu003c/strongu003e i czy jest jakiś u003cstrongu003eokres przejściowy?u003c/strongu003e
Czy po wejściu w życie nowych przepisów będzie trzeba u003cstrongu003eusunąć stare reklamy,u003c/strongu003e czyli np. skasować stare posty na portalu społecznościowym, które zgodnie z nowymi przepisami będą objęte zakazem?
u003cstrongu003eKtórych produktów, urządzeń i zabiegówu003c/strongu003e dotyczą nowe przepisy?
u003cstrongu003eKim są laicy,u003c/strongu003e o których mówi ustawa, a do których nie będzie możnau003cstrongu003e kierować reklam niektórych wyrobów medycznych?u003c/strongu003e
Kogo ustawa zalicza dou003cstrongu003e grupy „profesjonalistów”?u003c/strongu003e
Co z u003cstrongu003ekosmetologami, kosmetyczkami, podologami, trychologami, linergistamiu003c/strongu003e i innymi specjalistami pracującymi w gabinetach beauty? Do której grupy należą i u003cstrongu003eco się z tym wiąże?u003c/strongu003e
u003cstrongu003eKto i komu będzie mógł reklamować np. laser będący wyrobem medycznym?u003c/strongu003e Jak to wygląda w przypadku u003cstrongu003eproducentów/dystrybutorów,u003c/strongu003e użytkowników, czyliu003cstrongu003e kosmetyczek i kosmetologów,u003c/strongu003e a także odbiorców indywidualnych, czyli u003cstrongu003eklientów gabinetów?u003c/strongu003e

Odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości stosowania w gabinetach różnych grup wyrobów medycznych – czego możemy używać, a czego nie:

Czym są u003cstrongu003ewyroby medyczne?u003c/strongu003e u003cstrongu003eJak sprawdzić,u003c/strongu003e czy sprzęt lub produkt, na którym pracujemy,u003cstrongu003e jest wyrobem medycznym?u003c/strongu003e Jak sprawdzić, u003cstrongu003edo której grupy się zalicza?u003c/strongu003e
Co ze sprzętem, który u003cstrongu003enie jest wyrobem medycznym, ale działa podobnieu003c/strongu003e do wybranych wyrobów medycznych? Czy tutaj także będą obowiązywały jakieś ograniczenia?
u003cstrongu003eZa co odpowiada producent, a za co my – użytkownicy?u003c/strongu003e
Z których wyrobów medycznych u003cstrongu003emogą korzystać kosmetolodzy i kosmetyczki, u003c/strongu003ea z których u003cstrongu003ekorzystać nie powinni?u003c/strongu003e
Jakie u003cstrongu003ekonsekwencjeu003c/strongu003e wiążą się z korzystaniem z wyrobów medycznych, z których u003cstrongu003enie powinniśmy korzystać?u003c/strongu003e Czy ustawa zmienia coś w tym zakresie?

Reklama wyrobów medycznych a reklama zabiegów z wykorzystaniem wyrobów medycznych:

Reklama niektórych wyrobów medycznych będzie zakazana, inne będzie można reklamować z ograniczeniami. Jak to wszystko wygląda w kontekścieu003cstrongu003e zabiegów,u003c/strongu003e w których wykorzystujemy wyroby medyczne? u003cstrongu003eCzy zabiegi można reklamować?u003c/strongu003e
Czy u003cstrongu003eunikanie nazw wyrobów medycznychu003c/strongu003e w reklamach zabiegów załatwia sprawę?
Co w sytuacji, w której wyrób medyczny nie jestu003cstrongu003e głównym elementemu003c/strongu003e zabiegu, a tylko u003cstrongu003edodatkiem, pomocą?u003c/strongu003e
Co w sytuacji, kiedy wykonuję ten sam zabieg nau003cstrongu003e bardzo podobnym sprzęcie,u003c/strongu003e ale ten sprzętu003cstrongu003e nie jest wyrobem medycznym?u003c/strongu003e

Jak legalnie reklamować wyroby medyczne, które można reklamować:

Czego u003cstrongu003enie można umieszczać w reklamachu003c/strongu003e wyrobów medycznych? O czym u003cstrongu003enie można mówić wprostu003c/strongu003e i czego u003cstrongu003enie można klientom sugerować?u003c/strongu003e
Czy na wszystkie zapewnienia umieszczone w reklamie trzeba mieću003cstrongu003e dowód w dokumentacji?u003c/strongu003e
Jakie elementy muszą sięu003cstrongu003e obowiązkowo znaleźć w reklamie?u003c/strongu003e
Co w praktyce oznacza, że reklama musi być u003cstrongu003eu0022zrozumiała dla laikau0022?u003c/strongu003e
Czy wszystkie wymogi opisane w ustawie trzeba stosować nawet do tak u003cstrongu003ekrótkich form,u003c/strongu003e jaku003cstrongu003e post czy relacjau003c/strongu003e w mediach społecznościowych?
Co dokładnie może być u003cstrongu003euznane za reklamę,u003c/strongu003e a co u003cstrongu003ez pewnością ją nie będzie?u003c/strongu003e
Co z u003cstrongu003ecennikiem, ulotkami, oklejonymi oknami, postami w mediach społecznościowych, opisami zabiegów, opiniami klientek…u003c/strongu003e Co może zostać uznane za reklamę, a co nie?
Czy mogę pokazywać u003cstrongu003eopinie,u003c/strongu003e które nie są w jakikolwiek sposób u003cstrongu003ewynagradzane?u003c/strongu003e Co w sytuacji, w której dałam klientce np.u003cstrongu003e 5% rabatu za napisanie opinii?u003c/strongu003e
Czy u003cstrongu003ekosmetolog może występować w reklamachu003c/strongu003e? Co w sytuacji, jeśli kosmetolog ma dodatkowe wykształcenie medyczne, np. jestu003cstrongu003e pielęgniarkąu003c/strongu003e lub u003cstrongu003eratownikiem medycznym?u003c/strongu003e Czy wtedy możnau003cstrongu003e promować zabiegi własnym wizerunkiem?u003c/strongu003e
O co chodzi w zapisie dotyczącym u003cstrongu003eu0022niewprowadzania w błąd co do kwalifikacjiu003c/strongu003e zatrudnionych osóbu0022?
Jakie ograniczenia w reklamie wprowadzająu003cstrongu003e dodatkowe rozporządzenia,u003c/strongu003e o których jest mowa w ustawie?
Wykonuję zabiegi, których u003cstrongu003enie można reklamować.u003c/strongu003e Czy mam jakieśu003cstrongu003e alternatywy?u003c/strongu003e

Formalności, kontrole, kary:

Czy każda reklama, którą stworzy dla nas np. agencja reklamowa, musi być przez nas u003cstrongu003episemnie zaakceptowana?u003c/strongu003e
Czy naprawdę trzeba u003cstrongu003earchiwizować wszystkie reklamy?u003c/strongu003e u003cstrongu003eW jaki sposób to robić,u003c/strongu003e żeby było to jak u003cstrongu003enajmniej problematyczne?u003c/strongu003e
Jakie u003cstrongu003ekaryu003c/strongu003e grożą nam za u003cstrongu003ezłamanie przepisów?u003c/strongu003e
u003cstrongu003eKto będzie to kontrolował?u003c/strongu003e W ustawie jest mowa zarówno o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak i o u003cstrongu003eGłównym Inspektorze Sanitarnym.u003c/strongu003e Czy sanepid podczasu003cstrongu003e cyklicznych kontroliu003c/strongu003e będzie u003cstrongu003ezwracał uwagę również na nasze reklamy?u003c/strongu003e

Dodatkowe tematy, które reguluje ustawa:

Czy na branżowych grupach będzie możnau003cstrongu003e reklamować usługi typu wynajem sprzętu,u003c/strongu003e który jest wyrobem medycznym?
Czy będzie można organizowaću003cstrongu003e prezentacje dla klientek,u003c/strongu003e na których pokazujemy zabiegi, w których korzystamy z wyrobu medycznego?
Czy firmy oferujące wyroby medyczne mogą się wystawiać nau003cstrongu003e targach kosmetycznych?u003c/strongu003e
Czy u003cstrongu003egabinety kosmetyczne i kosmetologiczneu003c/strongu003e mogą się u003cstrongu003ewystawiać np. na targach ślubnychu003c/strongu003e i prezentować zabiegi, w których wykorzystywane są wyroby medyczne?
Co z u003cstrongu003erozdawaniem próbek?u003c/strongu003e Czy faktycznieu003cstrongu003e będzie to zakazane?u003c/strongu003e

Spis treści

zakaz reklamy zabiegów ustawa o wyrobach medycznych - spis tresci

W jakiej formie otrzymam materiały?

Na adres e-mail podany podczas składania zamówienia wyślę Ci link do pobrania e-booka – zwykle następuje to kilka minut po dokonaniu płatności. E-book jest w pliku pdf i ma 75 stron.

Jeśli wolisz czytać na papierze, bez problemu możesz go wydrukować na dowolnej drukarce – jest w standardowym formacie A4 – nie trzeba nic dostosowywać. Klikasz „drukuj” i gotowe! 🙂

Czy można zamówić książkę w formie papierowej?

Niestety nie ma takiej możliwości. Wszystkie produkty ze sklepu są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej. To jednak zwykłe pdf-y w formacie A4, więc nie trzeba mieć żadnych specjalnych czytników – można korzystać na dowolnym urządzeniu – komputerze, tablecie, smartfonie. Bez problemu można również wydrukować we własnym zakresie. Na takiej wydrukowanej wersji można swobodnie robić sobie notatki. Z kolei wersję elektroniczną można zawsze mieć przy sobie na telefonie lub tablecie i poczytać w wolnej chwili, np. stojąc w kolejce.

Kolejną zaletą wersji elektronicznej jest fakt, że od momentu zakupu do momentu, w którym można korzystać z zakupionych materiałów, mija zaledwie kilka minut. Właśnie po kilku minutach od opłacenia zamówienia otrzymasz automatycznie 2 maile: jeden z fakturą, a drugi z linkiem do pobrania zamówionego produktu – zakupiony produkt praktycznie od razu masz u siebie na mailu.

Data premiery: 7.11.2022

JAKĄ DECYZJĘ PODEJMUJESZ?

  

O autorach

Anna Wydra-Nazimek - Gabinet od zaplecza

Anna Wydra-Nazimek – mgr kosmetolog, specjalistka ds. marketingu i zarządzania w branży beauty. Autorka bloga gabinetodzaplecza.pl, licznych publikacji w mediach branżowych i kilkudziesięciu e-booków, w których dzieli się wiedzą na temat prowadzenia zyskownego gabinetu beauty.

Marek Koenner

Marek Koenner – radca prawny, dr nauk prawnych, były sędzia. Właściciel Kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu procesów, w których broni lekarzy, kosmetologów i kosmetyczki. Auto i współautor licznych publikacji związanych z prawem medycznym i prawem dla branży estetycznej. Prowadzi szkolenia, których celem jest zabezpieczenie prawne gabinetów.

Anna Malinowska

Anna Malinowska – radca prawny. Od 10 lat doradza w branży beauty oraz podmiotom leczniczym. Współautorka licznych publikacji związanych z prawem medycznym i prawem dla branży estetycznej.