Jakie środki do dezynfekcji można stosować w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, tatuażu i odnowy biologicznej? Gdzie znaleźć listę środków dopuszczonych do obrotu? Jak oznaczać samodzielnie stworzone roztwory?

Zasady stosowania środków do dezynfekcji w gabinecie kosmetycznym i salonie fryzjerskim – zalecenia sanepidu

Na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu niedawno opublikowano informację na temat wymagań sanitarnych dla zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu, odnowy biologicznej (klik). Obszerny fragment dotyczy wymogów związanych ze stosowaniem środków do dezynfekcji. Czytamy w nim, że:

Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi, zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 r., poz. 24).

Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do dezynfekcji powinien być zapewniony zapas środków dezynfekcyjnych przeznaczony odpowiednio do:
narzędzi ostrych o szerokim spektrum działania (bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy),
do powierzchni,
do rąk i skóry,
do urządzeń sanitarnych.

Wyżej wymienione środki powinny mieć aktualne terminy ważności i być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. W przypadku przygotowywania roztworów roboczych w opakowaniach zastępczych, powinna być umieszczona na opakowaniu zastępczym odpowiednia informacja zawierająca nazwę środka, datę sporządzenia oraz nazwisko osoby przygotowującej roztwór.

Czyli:

  • w salonie możemy stosować wyłącznie środki do dezynfekcji znajdujące się w wykazie środków dopuszczonych do obrotu,
  • musimy mieć zapas środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, rąk i skóry oraz urządzeń sanitarnych,
  • środki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach,
  • trzeba pilnować terminów ważności środków do dezynfekcji,
  • jeśli sporządzamy roztwór środka do dezynfekcji, to należy go opisać nazwą środka, datą sporządzenia i nazwiskiem osoby przygotowującej roztwór. 

Dodam jeszcze, że w materiałach z innych sanepidów spotkałam się w przeszłości z zaleceniem, żeby opisywać roztwór również jego stężeniem.

Czego wymaga od nas ustawa o produktach biobójczych?

Zajrzyjmy jeszcze do wspomnianej Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (klik). Wynotowałam dla Ciebie kilka najciekawszych fragmentów.

Produkty biobójcze oraz wyroby poddane działaniu produktów biobójczych, udostępniane na rynku, stosowane lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są oznakowane w języku polskim.

i

Wykaz Produktów Biobójczych jest publikowany na stronie podmiotowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezes Urzędu aktualizuje Wykaz Produktów Biobójczych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

i

Treść oznakowania opakowania jednostkowego produktu biobójczego zawiera następujące informacje:
1) nazwę produktu biobójczego;
2) tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia podane w jednostkach metrycznych;
3) numer pozwolenia na obrót;
4) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby oraz numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego;
5) postać użytkową produktu biobójczego;
6) zakres stosowania produktu biobójczego;
7) zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości wyrażone w jednostkach metrycznych dla zakresu stosowania produktu biobójczego;
8) informacje szczegółowe dotyczące bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków stosowania produktu biobójczego, jeżeli dotyczy, i wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy;
9) napis „przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną”, jeżeli jest ona dołączona do produktu biobójczego;
10) zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego opakowaniem, zgodnie z przepisami o odpadach i odpadach opakowaniowych;
11) numer serii i datę ważności uwzględniającą normalne warunki przechowywania produktu biobójczego;
12) okres od zastosowania produktu biobójczego do uzyskania skutku biobójczego, okresy między kolejnymi zastosowaniami, okres między zastosowaniem produktu biobójczego a użytkowaniem rzeczy, w stosunku do której został zastosowany produkt biobójczy, lub okres, po którym ludzie lub zwierzęta mogą przebywać na terenie, gdzie produkt biobójczy był stosowany, szczegółowe zalecenia odnośnie sposobów i środków stosowanych w celu usunięcia skażeń produktem biobójczym, jeżeli dotyczy;
13) informacje na temat wentylacji pomieszczeń, w których ma być zastosowany produkt biobójczy, szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegów, szczegółowe środki ostrożności, jakie należy zachować w czasie wykonywania zabiegu, przechowywania i transportu, jeżeli dotyczy.

Mamy tutaj informację o tym, w jaki sposób powinien być oznaczony i opisany stosowany przez nas środek do dezynfekcji. Sprawę jednak ułatwia nam wspomniany już kilka razy Wykaz Produktów Biobójczych. Dzięki temu wykazowi nie musimy samodzielnie weryfikować wielu spraw. Wystarczy oprzeć się na informacjach zweryfikowanych już wcześniej przez urzędników. Sprawdźmy zatem, jak wygląda ten wykaz i gdzie dokładnie możemy go znaleźć.

Jak wygląda Wykaz Produktów Biobójczych tworzony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Gdzie go znaleźć?

Wykaz Produktów Biobójczych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a konkretnie tutaj.

Na stronie znajdziemy wykaz do pobrania, aktualnie w dwóch częściach. Po pobraniu pliku otrzymujemy wielgachną tabelkę w Excelu. Aby szybko sprawdzić, czy produkt, który mamy zamiar kupić, znajduje się w wykazie, najlepiej wcisnąć Ctrl+F, czyli wyszukiwanie i wpisać nazwę produktu.

Produkt jest w wykazie? Można kupować i stosować!

Jeśli ten artykuł Ci się podobał, możesz mnie wesprzeć wirtualną kawąKLIK lub zostając moją Patronką na portalu Patronite – KLIK.

Zapraszam Cię również do mojego sklepu, w którym znajdziesz mnóstwo przydatnych materiałów na temat marketingu, zarządzania i finansów salonu, a także obowiązujących regulacji prawnych. Przejrzyj dostępne e-booki, kursy online i wzory dokumentów: KLIK

podrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznympodrecznik marketingu i zarządzania gabinetem kosmetycznym
Tagi :