Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny 

………………., dnia …………. 20…. r.Adresat (sprzedawca):………………………………………FORMULARZ REKLAMACYJNYDANE KLIENTA:Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………. Tel.: ……………………………………………………………. Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….PRZEDMIOT REKLAMACJI:Data nabycia produktu: ………………………… Nazwa produktu: ………………………… Nr zamówienia: ………………………… Ogólna wartość produktu: ………………………… złZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….Kiedy wady zostały stwierdzone…………………………………………………………………………………………….DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:(___) wymiana produktu na wolny od wad, (___) usunięcie wady, (___) obniżenie ceny, (___) odstąpienie od umowy.…………………………………………………..Podpis ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJIReklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………Data otrzymania reklamacji ………………………………. Osoba rozpatrująca reklamację ………………………………. Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………