Gabinet od zaplecza

Dział prawny

Na tej stronie znajdziesz linki do wszystkich przepisów, które przydadzą Ci się w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim i SPA! Jeśli uważasz, że na tej liście powinno się znaleźć coś jeszcze, napisz do mnie.

Przepisy dla kosmetyczek i fryzjerek

Kosmetyki

Przepisy dotyczące kosmetyków są najważniejsze dla firm, które zajmują się produkcją i dystrybucją tego typu produktów. Niemniej jednak ich znajomość przydaje się również w codziennej pracy kosmetyczki. Kiedy? Choćby w sytuacji, w której chciałabyś zacząć sprzedawać wytwarzane samodzielnie kosmetyki!

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
(Dz. U. L 342/59 z dnia 22.12.2009 r.)
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ

Projekt Ustawy o produktach kosmetycznych
(zastąpi dotychczasową ustawę o kosmetykach)
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ

Gabinet kosmetyczny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ

Przepisy sanitarne, postępowanie z odpadami

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
(Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273)
* nie obowiązuje
W tej chwili nie obowiązują żadne przepisy w tym zakresie – od kilku lat w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowym rozporządzeniem. Jak na razie nie zanosi się, żeby coś się w tej sprawie zmieniło. O wszystkich ewentualnych zmianach będę informować na bieżąco.
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakimi powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
* ten projekt na pewno nie wejdzie w życie, ale warto go przeczytać, bo kolejny projekt może być tworzony na jego podstawie
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ

Prowadzenie działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930)
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ 

Pracownicy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
aby otworzyć w nowym oknie kliknij TUTAJ

Kształcenie

Kształcenie kosmetyczki

x

Kształcenie kosmetologa

x